česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Programy pro návrh DPS Aktualizovaná verze

DPS 2/2018 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Koncem roku 2013 byl v tomto časopisu publikován článek [1], který přinesl přehled nejčastěji používaných programů pro návrh desek plošných spojů (DPS č. 6/2013). I když se situace na trhu s programy pro návrh DPS ve světě nijak dramaticky nezměnila, přece jen k určitým změnám došlo − některé programy změnily majitele, několik nových přibylo a objevily se také nové trendy v jejich licencování. Kompletní aktualizovaný článek je k dispozici na www.dps-az.cz v rubrice CAD/CAE/CAM [2].

Situace v Česku a na Slovensku

Co se týká našich zemí, žádný nový program se zde výrazněji neprosadil. Největší změnou je, že návrhové systémy PADS a Xpedition (Mentor Graphics) a také program Eagle mají nové majitele. Společnost Mentor Graphics se koncem roku 2016 stala součástí koncernu Siemens a začlenila se do její PLM divize pod novým názvem Mentor, a Siemens Business. U nás poměrně rozšířený program Eagle změnil v průběhu uplynulých let majitele hned dvakrát, když jeho výrobce, německou firmu CadSoft Computer, koupil nejdříve distributor součástek Premier Farnell a poté společnost Autodesk.

Obr. 1 Kreslení schémat v programu Quadcept

Mezi lokálně aktivně nabízené programy patří i nadále softwary střední třídy OrCAD, Altium Designer a PADS, jejichž nabídka je doplněna profesionálními high-end systémy Xpedition a Allegro. I když má u nás program Eagle mnoho uživatelů, nenabízí se již lokálně, ale pouze přes web společnosti Autodesk, která ho navíc nabízí pouze formou časově omezeného pronájmu. Programy CADSTAR a CR8000 (CR5000) japonské společnosti Zuken jsou u nás také používány, ale jsou zřejmě dodávány hlavně z Německa, kde sídlí hlavní distributor této firmy pro Evropu.

Z levnějších programů je také stále používán český program Formica, který zůstává i nadále k dispozici.

Z programů, které je možné získat zdarma, je u nás asi nejvíce rozšířen program KiCAD, který ovšem běží pod GNU/GPL licencí a má tak omezení pro komerční použití.

Novinky v aktualizovaném článku

Japonský program Quadcept byl již stručně popsán v DPS č. 1/2016 [3]. Jedná se o moderní program s celou řadou pěkných možností, který lze navíc obsluhovat z jakéhokoliv počítače, protože běží na cloudu. Cena jeho ročního pronájmu se pohybuje kolem 30 tisíc Kč.

Obr. 2 Návrh desky v programu PADS Professional

Zcela nový program PADS Professional vyplňuje cenovou mezeru mezi klasickým návrhovým systémem PADS a high-end systémem Xpedition, z něhož také převzal některé pokročilé možnosti návrhu. Příkladem snahy o integrování návrhu mechanických, elektrických a elektronických částí do jednoho návrhového systému je program Solidworks PCB. Návrh desek je založen na softwaru Altium Designer, který běží v prostředí 3D MCAD programu Solidworks. Tento trend těsné návaznosti různých návrhových systémů je ostatně také důvodem, proč společnost Autodesk koupila program Eagle a koncern Siemens společnost Mentor Graphics.

 

V kategorii Low-cost software byl článek doplněn o program EDWin. Nejvíce novinek je ale v kategorii programů, které jsou poskytovány zdarma − ať už těch, které nejsou na nic vázány (PCBweb, CircuitMaker), nebo takových, jež navazují na výrobu desek (PCB Artist, ExpressPCB, EasyEDA) či běží pod GNU GPL licencí (Pad2Pad).