česky english Vítejte, dnes je středa 24. červenec 2024

Reference Gerber Viewer Nová verze on-line prohlížeče Gerber dat

DPS 2/2018 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Belgická společnost Ucamco [1] uvolnila aktualizovanou verzi svého on-line prohlížeče Gerber X2 nazvaného Reference Gerber Viewer, který je volně dostupný na její webové stránce [2]. Tento on-line prohlížeč umožňuje načíst jak původní formáty Gerber (RS-274-X), tak i nový X2. Po zobrazení je možné provádět odměřování (point-point), zatímco prostým najetím kurzoru na plošku či čáru naskočí informace o daném objektu (viz obr. 1). Grafiku lze zobrazit plnými, tenkými či obrysovými čarami. Hlavním úkolem tohoto prohlížeče je ale kontrolovat, zda Gerber soubor jako takový není poškozený nebo neobsahuje základní chyby, které by se projevily ve výrobě špatnou interpretací grafiky. Pokud nenaskočí upozornění na chyby po načtení Gerber souboru, je tento soubor v podstatě v pořádku (z pohledu koncepce Gerber dat, nikoliv fyzického provedení grafiky). Pokud se objeví chybové hlášení, neměl by být tento soubor použit pro výrobu.

Reference Gerber Viewer Nová verze on-line prohlížeče Gerber dat

Novinkami jsou:

  • Podpora pro vícenásobné Gerber soubory, které mohou být zobrazeny současně.
  • Vylepšená bezpečnost díky HTTPS protokolu, automatického odhlášení po delší době nečinnosti a vymazání načtených Gerber dat po ukončení prohlížení.
  • Podpora nových povelů pro block nesting (AB, LM, LR, LS).
  • Další – např. podpora všech typů souborů, upozornění na soubory bez Gerber dat atd.

Po spuštění prohlížeče lze Gerber soubor načíst pomocí modrého tlačítka (vlevo dole) nebo jeho prostým přetažením do prohlížeče. Prohlížeč si nejdříve zkontroluje, zda se vůbec jedná o Gerber data, ať už staršího, nebo nového formátu X2. V případě, že se nejedná o Gerber soubor, nic se nezobrazí. Načtení Gerber souboru je jednoduché, protože prohlížeč nebere v úvahu koncovky v názvu souboru.

Pod tlačítkem pro načtení souboru je také menší modré tlačítko pro Help. Po načtení Gerber dat se vlevo nahoře objeví sokolí oko, které na náhledu celé desky ukazuje polohu zobrazené části. Pod ním jsou uvedena data o nastavení načtených Gerber dat (jednotky, potlačení nul, souřadnice absolutní/relativní, počet desetinných míst).

V levé horní části plochy lze přepínat mezi standardní a maximální velikostí zobrazení, stejně jako mezi palcovými a metrickými jednotkami.

V pravé horní části zobrazovací plochy je velké tlačítko TOOLS, které umožňuje rozbalit svisle umístěná tlačítka pro tyto funkce:

  • Zoom − přiblížení obrazu
  • View − zobrazení grafiky v módu plné (solid), tenké (skeleton) a obrysové (outline) čáry
  • Query − zjišťování apertury s rozměry
  • Measure − odměřování od bodu k bodu

Protože prohlížeče Gerber dat dokážou pracovat i s novým formátem X2, je vhodné připomenout, že jeho specifikace je k dispozici volně ke stažení [3]. Gerber X2 umožňuje zahrnout do Gerber dat i další informace potřebné pro výrobu holé desky jako např. skladbu vrstev, informaci o slepých a pohřbených via otvorech atd. Gerber X2 byl stručně popsán v článku „Nová verze formátu dat Gerber X2“ (DPS č. 5/2014), který je také dostupný na webovém portálu časopisu [4]. Formát Gerber X2 je plně kompatibilní s původním formátem RS-274X v tom smyslu, že klasické prohlížeče Gerber dat i další programy a zařízení mohou pracovat s formátem X2, i když nevyužijí jeho nové možnosti. V současnosti již některé návrhové systémy i CAM programy možnost importu a exportu formátu X2 umožňují.

Belgická společnost Ucamco (dřívější Barco ETS) vlastní práva k formátu dat Gerber od roku 1998, kdy převzala americkou firmu Gerber Systems Corp. Kromě toho také vyrábí fotoplotry, dodává zařízení pro přímý osvit desek a vyvíjí různé CAM programy pro práci s Gerber daty a jejich zpracování pro potřeby výroby.