česky english Vítejte, dnes je pátek 19. červenec 2024

Volně dostupný simulační nástroj MPLAB Mindi Analog Simulator

DPS 2/2018 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Na stránkách společnosti Microchip je volně ke stažení analogový simulátor MPLAB Mindi [1]. Je založen na simulačním nástroji SIMetrix/SIMPLIS [2], [3] s tím, že kromě běžných obvodových součástek může díky přiřazeným modelům simulovat i součástky firmy Microchip. Simulátor pracuje se SIMPLIS modely, ale může také používat SPICE a další lineární modelování, která pokrývají široký rozsah potřeb simulace.

Tento simulátor je obdobou simulačního nástroje ADIsimPE [4] společnosti Analog Devices, který rovněž využívá SIMetrix/SIMPLIS simulátor − viz DPS č. 6/2014 [5].

Simulátor MPLAB Mindi má dva režimy práce:

 1. SIMetrix mód je ideální pro simulace obecných obvodů, kde neprobíhá spínání. Zajišťuje plnou kompatibilitu pro PSpice při použití běžných standardních SPICE modelů.
 2. SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) mód simuluje chování spínaných obvodů, kde využívá své rychlosti, stability a přesnosti v porovnání s běžnými SPICE simulátory. Je určen zejména pro obvody spínaných napájecích zdrojů, PLL a aplikací s A/D a D/A převodníky.

Simulace umožňuje:

 • získávat odezvy v časové nebo frekvenční doméně pro otevřené a zavřené loop systémy,
 • provádět AC, DC a transient analýzy,
 • používat sweep módy k zjištění odezvy na chování součástek, rozdílné zátěže nebo tolerance,
 • potvrdit odezvu systému, ovládání a stability,
 • identifikovat problémy ještě před výrobou daného zařízení.

Volně dostupný simulační nástroj MPLAB Mindi Analog Simulator

Dostupné knihovny modelů součástek zahrnují:

 • operační zesilovače,
 • zesilovače,
 • aktivní obvodové filtry,
 • MOSFETy a řízení motorů,
 • PWM a non-PWM výkonové kontroléry,
 • výkonové moduly,
 • LED Drivers,
 • spínané regulátory,
 • obecné spínací a pasivní součástky.

V programu je také celá řada příkladů:

 • BODE odezva pro aktivní a pasivní systémy filtrů,
 • ohodnocení přechodové odezvy na různé vstupní podmínky,
 • generování odezvy stability pro řídicí systémy, včetně spínaných napájecích zdrojů a aplikací pro ovládání motorů,
 • modelování efektů šumu u signálů a řídicích systémů
 • ... a další.

Seznámení s programem, návody a další informace o analogovém simulátoru MPLAB Mindi jsou k dispozici na stránkách společnosti Microchip v sekci pomoci pro vývojáře [6].