česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

LeCroy si upevnil vedoucí pozici

Americká firma LeCroy uvádí na trh novou řadu produktů 8 Zi-A, která zahrnuje digitální osciloskopy WaveMaster 8 Zi-A, analyzátory vysokokapacitních disků (Disk Drive Analyzers) a analyzátory sériových dat (Serial Data Analyzers).

Čtyřkanálový osciloskop 45 GHz, 120 GS/s

Čtyřkanálový digitální osciloskop WaveMaster 8 Zi-A (obr. 1) má šířku pásma 45 GHz a vzorkovací rychlost 120 GS/s, což je největší šířka pásma a současně i nejvyšší vzorkovací rychlost pro stávající real-time osciloskopy. Tyto vynikající vlastnosti lze navíc kombinovat s 768 Megapoints pamětí pro následné analýzy.

LeCroy si upevnil vedoucí pozici 1

Obr. 1 Osciloskop WaveMaster 8 Zi-A

Šířka pásma 20 GHz každého ze 4 kanálů činí tento osciloskop vhodný pro testování 40/100 GbE (Gigabit Ethernet) DWDM zařízení a systémů. Může být součástí optického testovacího zařízení DP-QPSK pro měření 100+ GbE nebo ho lze použít při měření 40/100 GbE přenosových linek či ve výzkumu 16-QAM optického přenosu atd. Široká šířka pásma předurčuje tento osciloskop pro nejnáročnější aplikace ve výzkumu a vývoji, zejména pro vysokorychlostní dálkové optické sítě.

Standardní vzorkovací rychlost je 120 GS/s pro šířku pásma 45 MHz, 80 GS/s pro šířku pásma 25 až 30 GHz a 40 GS/s na všech čtyřech kanálech při šířce pásma 20 GHz. Pro šířku pásma 4 až 20 MHz je standardní vzorkovací rychlost 40 GS/s na všech čtyřech kanálech s možností zvýšení na 80 GS/s pro dva kanály. Všechna paměť je k dispozici pro celý záznam dat analýzy. Jako standard se dodává 20 Mpts/ch, s možností rozšíření paměti až na 256 Mpts/ch.

Pro dosažení nejvyššího výkonu využívá WaveMaster 8 Zi-A již druhou generaci součástek SiGe. Tyto součástky umožňují dosáhnout plného rozsahu až do 20 GHz bez nutnosti pomocného rozšíření šířky pásma, které přináší problémy s věrností zobrazovaného signálu. WaveMaster 8 Zi-A tak netrpí žádnými neduhy spojenými s dodatečným rozšiřováním šířky pásma a vykazuje perfektní, reálné zobrazení signálu.

LeCroy navrhnul 8 Zi-A jako jedno hardwarové zařízení, které podporuje všechny modely s šířkou pásma od 4 do 45 GHz. To umožňuje, aby si zájemci o osciloskop pořídili model, který jim aktuálně vyhovuje a v případě potřeby jej v budoucnu aktualizovali na větší šířku pásma. Uživatelé předcházejících modelů osciloskopů 8 Zi mohou přejít na 8 Zi-A.

Analyzátory sériových dat

Pro aplikace se sériovými daty je určeno 9 modelů analyzátorů SDA (Serial Data Analyzers), které mají stejnou šířku pásma (od 4 do 45 GHz), vzorkovací rychlost a paměť (32 Mpts/s jako standard). Tím je možné analyzovat sériová data s vysokou rychlostí jako jsou např. standardy PCIe 3.0 a USB 3.0. Navíc jsou analýzy typu „eye diagram“ provedeny stonásobně rychleji než u podobných konkurenčních zařízení. Jeden milion intervalů z PCI Express může být zachycen, analyzován a zobrazen během 3 sekund.

Osciloskopy s šířkou pásma do 45 GHz jsou používány pro testování rychle se rozvíjející technologie s velmi obtížným prostředím pro měření. Při těchto rychlostech se již projevují problémy s kvalitou přenosu signálu (Signal Integrity), které byly před tím omezeny pouze na mikrovlnné zařízení. Sada nástrojů od firmy LeCroy pod označením Eye Doctor II umožňuje emulovat a kompenzovat efekt přenosu signálu tak, aby výsledkem bylo věrné zobrazení signálu vhodné pro přesné odměřování jeho průběhů.

Disk Drive Analyzers

Tyto analyzátory pod označením DDA 8 Zi-A jsou dostupné v modelech se šířkou pásma 20 a 30 GHz. Svými vlastnostmi jsou určeny pro analýzy diskových zařízení s vysokou kapacitou.

www.lecroy.com