česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

HyperLynx DRC pro kontrolu desek dostupný také zdarma

DPS 3/2018 | Články
Autor: Redakce

Společnost Mentor, a Siemens Business [1], představila svůj nástroj pro kontrolu navržených desek HyperLynx DRC [2], jehož částečně omezenou verzi nabízí zdarma pod názvem HyperLynx DRC Free Edition. Pomocí osmi návrhových pravidel program umožňuje identifikovat problémy v oblasti EMI, signálové a napájecí integrity. Parametry návrhových pravidel mohou být založeny na použité technologii nebo podle firemních směrnic. V programu je možné ověřit komplexní návrhová pravidla, která je jinak obtížné simulovat, např. pravidla pro plošné spoje, které přecházejí přes dělené napájecí plochy. Platnost licence bezplatné verze je omezena na 12 měsíců.

HyperLynx DRC pro kontrolu desek dostupný také zdarma

Po provedení kontroly se vygeneruje hlášení o zjištěných problémech, které umožňuje zobrazit nalezenou závadu přímo na desce. Chybové hlášení, které obsahuje obrázek, detailní informace o závadě a souřadnice na desce, může být generováno také ve formátu HTML. Za poplatek lze rozšířit počet kontrolovaných návrhových pravidel z 8 na 22. Cena této tzv. Gold Edition verze je zhruba 6 tisíc Kč na období 3 měsíců nebo 20 tisíc Kč na 1 rok.

HyperLynx DRC Free Edition kontroluje tato návrhová pravidla: Impedance, Topology (T-fork), Differential Impedance, Differential pairs, Differential pair phase matching, Decoupling capacitor a (Decap) placement. Rozšířená verze HyperLynx DRC Gold Edition navíc kontroluje další návrhová pravidla: Metal island, Net crossing gaps, Edge rate, Guard trace, Long nets, Long stub, Multiple vias, Termination check, Crosstalk coupling, Edge rate to period, Via stub length, Decap order, Power/ ground width, Signal supply a Topology (T-fork, Star, Fly-by).

HyperLynx DRC lze použít pro kontrolu desek, jejichž data jsou dostupná ve formátech PADS, Xpedition, Allegro, SPECCTRA, OrCAD, CADSTAR, Visula, CR-3000/5000/8000 PWS, Board Designer, Altium Designer, ODB++ a IPC-2581.

Obě verze programu HyperLynx DRC Free/Gold Edition lze stáhnout přímo z webu výrobce [3].