česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Výroba DPS a EMS ve světě a v Evropě

DPS 4/2018 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Tento článek vychází z informací z několika různých zdrojů, prezentovaných např. na letošní zimní konferenci organizace EIPC firmou Custer Consulting Group [1]. Tato společnost provádí průzkumy trhu, různé analýzy a prognózy vývoje elektronického průmyslu ve světě a dodává je firmám, většinou s globálním působením. Informace o EMS výrobcích v Evropě pak pochází od společnosti in4ma [2]. Uvedená data pochází z let 2015 až 2017.

Výroba DPS ve světě podle regionů

V tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé země a regiony podle podílu výroby DPS ve světě v roce 2016, kdy její celkový obrat dosáhl téměř 57 miliard amerických dolarů. I když Čína vykazuje největší objem výroby desek již řadu let, je dobré zde připomenout, že zásluhu na tom mají především zahraniční, nikoliv čínské, firmy. Je to ostatně patrné i z tabulky 2, kde je jasně vidět převaha výrobců z Tchaj-wanu, kteří ve velkém vyrábí právě mimo vlastní zemi. Zahraniční firmy, včetně rakouské AT&S, využily příležitost, kterou Čína nabízela v podobě levné pracovní síly, laxní ochrany životního prostředí a volného prostoru pro výstavbu obřích továren. Některé podrobnosti o výrobě desek v Číně byly uvedeny v článku „Bližší pohled na výrobu DPS v Číně“ – DPS č. 4/2013 [3].

Výroba DPS a EMS ve světě a v Evropě

Největší výrobci DPS ve světě

První desítka největších výrobců desek ve světě je uvedena v tabulce 2. To, že čínské firmy nejsou zdaleka ty hlavní, kdo v Číně desky vyrábí, svědčí i umístění největšího čínského výrobce (KBC PCB Group), který je až na 13. místě. Za zmínku stojí 15. pozice rakouského výrobce AT&S, který je tak největším evropským výrobcem DPS.

Z tabulky je zřejmé vedoucí postavení výrobců z Tchaj-wanu, když v první desítce jich je 5 (ve dvacítce pak osm). Firmy z Tchaj-wanu jsou absolutně největší výrobci DPS ve světě, přičemž mají i největší zásluhu na prvenství Číny ve výrobě. Už v roce 2014 činil jejich podíl na celosvětové výrobě 32 % − viz článek „Výroba DPS ve světě v roce 2014“ v DPS č. 6/2015 [4]. Zajímavé je první místo japonského výrobce, protože Japonsko samo jako region nemá žádný výrazný podíl ve světové výrobě (viz tabulka 1). Je to tím, že podobně jako firmy z Tchaj-wanu, tak i tato firma a další japonští výrobci přesunuly svoji výrobu částečně do Číny, ale hlavně na Tchaj-wan a do dalších míst v Asii, zejména do její jihovýchodní části.

Zajímavá je také skutečnost, že prvních šest uvedených výrobců (kromě firmy Unimicron) jsou velkými dodavateli desek pro společnost Apple.

Výroba DPS a EMS ve světě a v Evropě 1

Výroba DPS v Evropě

I když je Evropa v celosvětové výrobě desek na posledním místě (když opomineme Jižní Ameriku a Afriku), přece jen se tu desky vyrábí. Tabulka 3 ukazuje podíl jednotlivých zemí na celkové výrobě v Evropě, která v roce 2016 dosáhla obratu 1 770 milionů eur (zdroj: Data- PCB 2017). Zdaleka největším výrobcem je Německo, dobře si vedou i malé země jako Rakousko a Švýcarsko. Rakouský výrobce AT&S je největším evropským výrobcem, když se vezmou v úvahu i jeho podniky v Číně a Indii.

Počet výrobců desek se během posledních dvaceti let výrazně zredukoval, hlavně v souvislosti s přesunem výroby do Číny. O to příjemněji překvapuje situace v Čechách a na Slovensku, kde většina výrobců, ať už malých, či větších, po celou zmíněnou dobu stále úspěšně působí. Organizace EIPC (European Institute of Printed Circuit), která sdružuje výrobce desek a EMS výrobce, usiluje o zachování výroby DPS v Evropě z pohledu potřebného know-how. Vyzývá výrobce k vyšší specializaci a k zaměření na náročnější typy desek.

EMS výrobci ve světě a v Evropě

Jasným favoritem mezi největšími EMS výrobci ve světě je společnost Hon Hai z Tchaj-wanu, známější pod svým obchodním názvem Foxconn (viz tabulka 4). Pro představu o velikosti jejího obratu v porovnání s ostatními výrobci: poměr obratu Foxconnu a firmy na druhém místě je 7 : 1 a v porovnání s výrobcem na osmém místě dokonce 70 : 1.

Některé z uvedených firem působí také u nás − vždyť Foxconn CZ v Pardubicích je největším EMS výrobcem v Evropě s 12% podílem na její celkové výrobě. Mezi pět největších EMS výrobců v Česku patří dále společnosti Wistron (Brno), Pegatron (Ostrava), Flextronics (Pardubice) a Integrated Micro-Electronics (Třemošná). Tyto firmy generují téměř 94 % obratu českého EMS průmyslu, přičemž zaměstnávají více než 10 tisíc lidí.

V Evropě působí zhruba 1 626 EMS výrobců, z toho jich je nejvíce v Německu – 458. Více než sto výrobců je ve Velké Británii, Itálii a Francii, zbytek pak připadá na ostatní evropské země, a to dokonce na takové, jako je Malta nebo San Marino.

Podrobnější informace o EMS výrobě v Evropě i u nás jsou uvedeny v článku „Analýza EMS průmyslu v Evropě“ − DPS č. 3/2018 [5] a ve zprávě „Víte, že Česko má druhý nejvyšší podíl EMS v Evropě?“ [6].