česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

CAM350 14.0 je více než obvyklá nová verze

DPS 5/2018 | Články
Autor: Ing. Radek Řezníček, CADware s. r. o.
01.jpg

Po delší době bez výraznějších změn v programu CAM350 připravila společnost DownStream Technologies jeho novou, přepracovanou verzi 14. Změny a novinky aktualizovaného softwaru odpovídají délce práce na novém vydání. Přestože oficiální představení nové verze CAM350 v době přípravy tohoto článku ještě neproběhlo, podívejme se alespoň stručně na některé avizované novinky, které by měla tato nová verze obsahovat.

Nové uživatelské prostředí

Nové uživatelské prostředí (obr. 1) zahrnuje nejen nový vzhled, novou grafiku, ale také pás karet (ribbon bar) s novými ikonami náhradou za klasické rozbalovací nabídky, nové provedení dialogů i možnosti manipulace s obrazem (zoom), nově provedené zobrazení vrstev desky a interaktivního okna celkového náhledu desky.

cad-1
Obr. 1 Uživatelské prostředí nové verze CAM350

Jednotlivá okna uživatelského prostředí lze přemístit a zakotvit v nové poloze podle potřeby uživatele, stejně jako změnit jejich velikost. Zavedením pásu karet se CAM350 sjednotil s novými Microsoft Office jako trendem v ovládání programů.

Práce s kartami a nové ikony budou vyžadovat od uživatelů starších verzí programu jisté přizpůsobení zvyklostí práce s programem, které se ale jistě vyplatí. Na obr. 2 je pro ilustraci zobrazena část karty Home.

cad-2
Obr. 2 Příklad části nabídek karty Home

Jednotlivé dialogy byly přepracovány jak po stránce vizuální, tak i obsahové. Jejich cílem je usnadnit práci s programem a dodat všechny potřebné informace. Tak například dialog Stackup Visualizer nyní zahrnuje 3D zobrazení a tabulku složení vrstev desky včetně vrtání i 2D řez deskou s rozměry jednotlivých vrstev včetně dielektrických (obr. 3). Zatím nepotvrzenou novinkou by měla být i knihovna různých typů materiálů desek dostupná právě z tohoto dialogu. Dialog Silkscreen Clipping zobrazuje v reálném čase grafické poměry podle právě nastavených parametrů, zatímco dialog Layer/Design Compare zahrnuje dvě okna se zobrazením obou zdrojů dat pro snadné vizuální porovnání atd. Velikost dialogů lze podle potřeby měnit.

cad-3
Obr. 3 Dialog Stackup Visualizer

Na obr. 4 je vidět jak bublina s informacemi o grafických entitách načtených dat desky, tak informace o D-kódu, názvu sítě (netu) nebo čísle pinu zobrazená přímo v prvku.

cad-4
Obr. 4 Zobrazení bublinové informace s daty daného objektu a D-kódů jednotlivých grafických entit (podobně lze zobrazit čísla vývodů a názvy netů)

Informace o grafických entitách v zobrazených datech desky jsou nyní vizuálně dostupné prostřednictvím bublinové informace po najetí myši na libovolný element nebo možností zobrazit informace o D-kódu, názvu sítě (netu) nebo čísla pinu textem přímo na dané entitě, pokud je její velikost (zajištěná přiblížením) dostatečná pro vypsání této informace.

64bitové rozhraní

Rozšíření 32bitového programu na 64bitové rozhraní umožňuje práci s rozsáhlejšími databázemi projektu omezenými pouze vlastnostmi použitého počítače (procesorem a pamětí). Operační systémy Microsoft podporují 64bitový přístup už od roku 2006, moderní PC plně využívají 64 bitů už také nějakou dobu. Nejnižší podporovanou verzí Windows je verze 8. Třešničkou, kterou možná ne všichni využijí, je podpora displejů s rozlišením 4K.

Design Analyzer

Nová funkce umožňuje uložit data zpracovávané desky a porovnávat je s možnostmi výroby různých výrobců, jejichž podklady byly předem získány a také uloženy do knihoven dat výrobců. Porovnávají se data, jako jsou minimální šířka a mezera plošného spoje, velikost mezikruží (annular ring), nejmenší velikost otvoru, výsledné zpracování desky, potřebný počet desek, doba dodání atd. Porovnání dat desky s možnostmi výrobců je automatické se zobrazením výsledků (pass/fail) pro jednotlivé položky a výrobce. Tímto způsobem je možné rychle vybrat výrobce, který je schopen danou desku vyrobit.

3D zobrazení desky

Jednou z novinek verze 14 je možnost 3D zobrazení vrchních stran desky i se součástkami, které nevyžaduje 3D modely součástek, stejně jako vnitřních vrstev vzájemně oddálených od sebe. 3D součástka je vytvořena vytažením profilu součástky (potisk, obrys součástky) do požadované výšky, pokud se v CAM350 pracuje s inteligentními daty desky ( IPC-2581 nebo ODB++ ), zatímco deska sama je 3D výsledkem dat jednotlivých vrstev desky. Barvy a viditelnost jednotlivých částí desky lze nastavit podle potřeby. Úhel pohledu a natočení desky lze nastavit, přičemž je deska zobrazena se skutečnou tloušťkou. 3D zobrazení desky není jen kosmetickou záležitostí, ale na rozdíl od běžného 2D zobrazení dat desky (Gerber atd.) umožňuje správné rozpoznání typů via otvorů a zobrazení dielektrických a negativních vrstev. Navíc ho lze exportovat i do pdf formátu a zahrnout tak ve výrobní dokumentaci. CAM350 je také prvním CAM programem, který dokáže ve 3D zobrazit i panel desek.

cad-5
Obr. 5 3D zobrazení dat desky - zde s oddálenými vrstvami desky

Error Explorer

Chyby nalezené během analýz DRC, DFM a porovnání dat (Net/Layer/Design Compare) jsou nyní shromážděny v univerzálním dialogu nazvaném Error Explorer, kde je možné s nimi dále pracovat, například je zobrazovat v grafu jako funkce počtu porušení v závislosti na jejich závažnosti. Nastavení kontrol pro jednotlivé vrstvy lze ukládat pro pozdější použití stejně jako exportovat zjištěné chyby.

Návaznost na BluePrint-PCB

Jedním z cílů nové verze je užší návaznost na program BluePrint-PCB, a to jak moderním uživatelským prostředím, tak i provázaností. Program BluePrint-PCB, rovněž od společnosti DownStream Technologies, je určený pro zhotovení dokumentace desky plošných spojů pro potřeby výroby holé či osazené desky nebo její úpravy.

Jak se tato návaznost povedla realizovat? Přechodem na 64bitovou platformu navazuje CAM350 na BluePrint-PCB přímo. Oba programy mohou nyní ukládat i načítat jeden společný formát dat (.dpd), což jim umožní jednoduchý vzájemný přenos dat desky. Dokument vytvořený v BluePrint-PCB bude možné prohlížet, analyzovat i editovat v CAM350, zatímco CAM350 soubor dat může sloužit jako podklad pro zhotovení dokumentace desky v BluePrint-PCB.

CAM350 i BluePrint-PCB budou mít i nadále možnost pracovat s původními formáty dat (.cam a .bpd).

Oba programy mají nyní stejný styl uživatelského prostředí, možnosti pro import/export, 2D/3D zobrazení grafiky, Stuckup Visualizer a společnou databázi, která navíc umožňuje pracovat v programu BluePrint-PCB s Gerber daty (tedy nejen s ODB++ nebo IPC-2581).

Podobně jako CAM350, i BluePrint-PCB může zobrazit desku ve 3D pod jakýmkoliv úhlem a zahrnout 3D zobrazení ve výstupní dokumentaci.

Závěr

Nová verze CAM350 14 by měla být oficiálně představena počátkem září na výstavě PCB West (Santa Clara, USA). Další, podrobnější informace o této verzi přineseme v některém z dalších vydání časopisu.