česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Zajímavé publikace na téma bezdrátového připojení k IoT

DPS 5/2018 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Na téma bezdrátových technologií, které umožňují připojení k internetu věcí (IoT), byla již napsána řada publikací. Zmiňme alespoň dvě, které sice nezacházejí do žádných velkých detailů, ale přesto podávají užitečné informace, i když každá jiným způsobem. První pochází od společnosti Texas Instruments, což je již samo o sobě zárukou její profesionální úrovně. Druhá, zaměřená na rozsáhlé sítě s nízkým výkonem (LPWAN), byla napsána již před několika lety společností Link Labs, která poskytuje vlastní bezdrátové řešení Symphony Link a hardware pro připojení k IoT. Obě dvě publikace jsou dostupné ke stažení zdarma.

Link Labs :

A Comprehensive Look at Low Power, Wide Area Networks

Zajímavé publikace na téma bezdrátového připojení k IoT

Rostoucí popularita internetu věcí zaměřuje pozornost na rozsáhlé sítě s nízkým výkonem – LPWAN (low power, wide-area networks), protože jsou ideální pro připojení zařízení, která vysílají a přijímají malé pakety dat na velkou vzdálenost s malým výkonem. Tato publikace ovšem poukazuje i na další výhody těchto sítí a podává ucelený přehled o jejich vlastnostech. Na začátku jsou probrány topologie sítí typu star (hvězda) a mesh (smíšená), základní koncepty sítí (citlivost, zisk, interference atd.) a jejich konfigurace. Následně se přechází na LPWAN sítě, jejich koncept, otázky dosahu a rychlosti přenosu dat, šumu a šířky pásma, interference, použití licencovaných a nelicencovaných kmitočtů, dostupnost kmitočtů pod 1 GHz ve světě a možnosti lokalizace. Závěrem je poukázáno na důležitou roli MAC protokolů, jsou popsány sítě LoRaWAN, protokoly Weightless, možnosti Sigfox a Ingenu bezdrátového systému a stručně je také popsán vlastní bezdrátový systém Symphony Link patřící do skupiny LPWAN sítí, v tomto případě určený pro bezdrátové monitorování průmyslových a městských aplikací.

Tuto publikaci lze stáhnout na: www.link-labs.com/lpwan

Texas Instruments :

Wireless connectivity for the Internet of Things: One size does not fit all

Zajímavé publikace na téma bezdrátového připojení k IoT 1

Tato příručka se zabývá hlavními charakteristikami jednotlivých bezdrátových technologií používaných v IoT.

Cílem příručky je vysvětlit, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými dostupnými bezdrátovými systémy, že nejsou navzájem zaměnitelné, mají dané možnosti použití a že žádný z nich nemá dominantní postavení. Nejdříve jsou probrány obecné požadavky na připojení k IoT, jako jsou kmitočtová pásma, komunikační protokoly, dosah připojení, topologie sítí a jejich velikost a standardy. Zde stojí za zmínku vysvětlení použití protokolů s IP a bez IP. Následuje stručný popis jednotlivých bezdrátových technologií (Wi-Fi, Bluetooth a Bluetooth Low Energy, Zigbee, 6LoWPAN, Thread, Wireless HART, Sub-1 GHz a Sigfox). Závěr publikace se zabývá hlavními rozdíly mezi jednotlivými možnostmi připojení k IoT a také představuje bezdrátové řešení SimpleLink společnosti Texas Instruments.

Příručku lze stáhnout na: www.ti.com/lit/wp/swry010a/swry010a.pdf