česky english Vítejte, dnes je pondělí 17. červen 2024

Proč porovnávat netlist z Gerber dat?

Pro mnoho firem, které se zabývají návrhem DPS, se stalo dobrým zvykem posílat výrobci desek kromě Gerber dat také netlist formátu IPC vygenerovaný návrhovým systémem. IPC netlist se potom použije při kontrole shody vyrobené desky s jejím návrhem.

Porovnání netlistů je jediný způsob, jak najít v Gerber datech nepropojené nebo zkratované spoje ještě před odesláním podkladů do výroby. Je to patrně jedna z nejdůležitějších předvýrobních kontrol prováděných v rámci DFM (DFM – Design For Manufacturing).

Porovnání netlistů je také užitečné při editaci desky v CAM editoru, pokud se provádějí změny ovlivňující geometrii spojů, umožňuje totiž odhalit případná porušení původního zapojení.

Pro tuto kontrolu jsou potřeba netlisty podobného typu získané z různých zdrojových dat. Porovnává se netlist extrahovaný z Gerber dat s netlistem generovaným v návrhovém systému DPS. Netlist vytvořený z Gerber dat (v CAM editoru) však nemá podobu klasického netlistu z návrhového systému, protože popisuje navzájem propojenou geometrii spojů pomocí souřadnic, nikoliv pomocí referenčního značení součástek a jejich vývodů. Z tohoto důvodu nelze porovnat tento netlist s klasickým netlistem z návrhového systému. Porovnání může být provedeno pouze s podobným typem netlistu založeném na souřadnicích. Tím je například IPC netlist (IPC-D-356 nebo IPC-D-356a).

Pokud CAD program neumí zhotovit IPC netlist, pak to lze obejít použitím formátu ODB++, který obsahuje (navíc) i tyto informace. Další možností může být IPC netlist zhotovený v CAM editoru po přímém načtení dat desky, pokud to program umí. Tak např. PADS PCB soubor (.pcb) lze přímo načíst do CAM350 a z něho vygenerovat IPC netlist. Preferovaným způsobem je ovšem porovnání netlistu získaného přímo z návrhového systému DPS.

V CAM editoru je sice možné získat z načtených Gerber dat netlist formátu ODB++ a ten porovnat s netlistem Gerber dat, ale to by se potom porovnávaly netlisty získané ze stejného zdroje. V takovém případě by porovnání netlistů nemuselo odhalit problémy spojené se zhotovením Gerber dat v návrhovém systému ani problémy spojené s interpretací Gerber dat ve vlastním CAM editoru. Proto je potřeba porovnávat netlist z Gerber dat s obdobným typem netlistu přímo ze zdrojových dat návrhového systému.

Aby bylo možné vygenerovat správný netlist z Gerber dat, je potřeba mít v CAM editoru načtena i příslušná vrtací data. Vrtací data a Gerber data jednotlivých vrstev se musí navzájem přesně překrývat. Vrtací data jsou velmi důležitá, protože poskytují informaci o vzájemném propojení grafiky spojů na jednotlivých vrstvách.

Porovnávat dva netlisty je možné různými způsoby, ale nejlepší je automatické porovnání přímo v CAM editoru.

Ukázka porovnání netlistu z Gerber dat s externím netlistem v programu CAM350.

Utilities – Netlist Extract:

Generování netlistu z načtených Gerber a vrtacích dat (doporučujeme zapnout volbu Single point Net)

Analysis – Nets – Import IPC Netlist:

Načtení externího netlistu (IPC netlist)

Analysis – Nets – Compare External Nets:

Porovnání Gerber netlistu s externím netlistem

Poznámka:

Data IPC a Gerber netlistů načtená do programu CAM350 se musí přesně překrývat (tzn. musí mít shodný počátek souřadnic). Vzhledem k tomu, že netlist IPC –D-356/IPC-D-356A má souřadnice spojů dány, musí se v případě potřeby posunout počátek souřadnic Gerber netlistu.

Zdroj: www.downstreamtech.com