česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Nastavení formátu vrtacích dat

DPS 2/2010 | Články
Autor: Petr Salfický, AWOS

V tomto článku se budeme zabývat nastavením výstupních vrtacích dat ve formátu Excellon.

Jako první uvádíme zásadu, že by toto nastavení mělo korespondovat s nastavením formátu Gerber dat, se kterými tvoří nedílnou součást. Vždy je třeba výrobci zaslat Gerber data pro filmové předlohy a Excellon jako vrtací data. Zkrátka je dobře, aby vrtací data měla stejné jednotky a počet míst před a za tečkou. Když mají v tomto směru jiný formát, vzniknou při načtení Gerber a Excellon dat do CAM softwaru výrobce desek drobné nepřesnosti, které mohou znepříjemnit následné zpracování dat a přípravu výrobních podkladů.

Nastavení formátu vrtacích dat

Jako příklad nastavení formátu použijeme program PADS, ze kterého je zde vidět dialog pro nastavení vrtacích dat:

Význam jednotlivých nastavení je tento:

Output Type – typ kódování znaků

 • ASCII (vznikne v běžném textovém editoru čitelný soubor),
 • EIA-244 (vznikne soubor nečitelný).

Poznámka: Používá se ASCII. Kódování EIA 244 se používalo v době, kdy se data do vrtaček zadávala pomocí děrné pásky.

Units – měrné jednotky

 • English (palcové – palce),
 • Metric (metrické – mm).

Poznámka: Používají se obě možnosti.

Number of digits – počet míst pro zápis souřadnic (určuje přesnost souřadnic)

 • Leading (počet míst před desetinnou tečkou),
 • Trailing (počet míst za desetinnou tečkou).

Obvyklé nastavení pro palce:

Leading = 3, Trailing = 5 (tj. 000.00000)

(tj. 3.5) = přesnost 0.00001 palce.

Obvyklé nastavení pro mm:

Leading = 3, Trailing = 3 (tj. 000.000)

(tj. 3.3) = přesnost 0.001 mm.

Zero suppress – určuje vynechávání nul (uvedené příklady jsou ve formátu 3.3 metric)

 • None (ponechá nuly zleva i zprava),
 • Leading (vynechává nuly zleva),
 • Trailing (vynechává nuly zprava).

Zápis souřadnice 0.1 mm ve formátu 3.3 metric bude:

None: 000100

Leading: 100

Trailing: 0001

Poznámka: Z hlediska čitelnosti souřadnic je nelogické, že se často používá Trailing tj. lidsky nečitelný formát. My používáme nastavení None, kde jsou soubory sice o něco větší, ale souřadnice se dají lidsky číst a jdou načíst do CAM programu nastaveného na Trailing i Leading.

Coordinate – souřadnice

 • Absolute (absolutní – vycházejí z jednoho výchozího bodu),
 • Incremental (přírůstkové – vycházejí od předcházející souřadnice).

Poznámka: Používají se téměř vždy absolutní souřadnice – Absolute.

Format String – formátovací řetězce

Tyto formátovací příkazy umožňují nastavovat přímo formát jednotlivých příkazů dat Excellon. Jejich nastavování je určeno pro toho, kdo již zná Excellon formát a významy jednotlivých příkazů mu jsou jasné. Těmito nastaveními se proto nebudeme podrobněji zabývat.

Poznámka: Doporučujeme všem, kteří posílají data výrobcům desek a nevyrábí je z nich sami, aby změnili nastavení: Tool Section Start z T@tC@dF@fS@s na T@tC@d. Tato úprava vypustí z dat nastavování rychlosti vrtání a otáček nástrojů. Tato nastavení jsou určena pro výrobce desek, protože jim umožní nastavit správné řezné parametry podle použitých strojů a nástrojů.

Speed/Feed – nastavení rychlosti vrtání a otáček pro jednotlivé nástroje

 • Size Ranges (rozsah velikostí vrtáků),
 • Drill Speed (rychlost vrtání – jak rychlý bude posun nástroje směrem do materiálu),
 • Feed Rate (otáčky vrtáku).

Význam: Pro nástroj o dané velikosti se použije rychlost vrtání a otáčky z řádku, ve kterém je daná velikost v uvedeném rozsahu.

Poznámka: Jak uvádíme v předchozím odstavci, toto nastavení je důležité pouze pro ty, kdo přímo desky z generovaných dat vyrábějí. Ostatní je nemusí vůbec měnit a výše uvedeným způsobem je mohou z výstupních dat vypustit.

Doufáme, že Vám tento krátký popis pomůže správně nastavit formát vrtacích dat.