česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Proč by měl být návrh DPS důležitý pro vedení firmy

DPS 3/2011 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Konečně to tu je černé na bílém. Návrh desek plošných spojů by měl být pro vedení firmy důležitý, protože to ovlivňuje její bytí a nebytí. Zjistila to renomovaná firma Aberdeen Group, která se specializuje na studie a přehledy pro strategická rozhodnutí v různých oblastech průmyslu.

Studie, kterou tato americká firma vypracovala, byla zaměřena na rychlost, efektivnost a cenové náklady na uvedení nového elektronického výrobku na trh. Výsledkem bylo zjištění, že zaměření vedení firmy na proces návrhu DPS přináší strategické výhody. Jaké? Zkrácení doby od vývoje do uvedení výrobku na trh, nižší náklady na výrobu a lepší odlišení jejich výrobku od konkurence. Uvedená studie (v podobě výzkumné práce) nese název „Why Printed Circuit Board Design Matters to the Executive: How PCBs Are a Strategic Asset for Cost Reduction and Faster Time-to-Market“. Kromě porovnávání různých firem nabízí studie i možná řešení ve formě nejrůznějších doporučení směřujících k dosažení strategických cílů.

Proč by měl být návrh DPS důležitý pro vedení firmy

Aberdeen Group vyvozuje své závěry vždy na základě velmi rozsáhlých studií. V případě výše zmíněné studie bylo zkoumáno více než 500 firem různých velikostí a s různou mírou úspěšnosti v podnikání. Otázky jako např. „Jak dlouho trvá dostat výrobek na trh?“, „Jaká je cena průměrné DPS?“, „Jaké jsou tlaky, které vedou ke zlepšení návrhu?“ nebo „Co se změnilo za poslední dva roky?“ umožnily získat velké množství odpovědí, které byly dále podrobeny detailnímu zkoumání a hodnocení.

Jelikož si některé firmy vedou podstatně lépe než jiné, byl zkoumán rozdíl v rozhodnutích a strategiích mezi úspěšnými firmami a ostatními, řekněme průměrnými a podprůměrnými. Mezi jednotlivé parametry porovnávání patřilo např. prostředí návrhu desky, způsob práce při návrhu DPS, komunikace a spolupráce ve vývojovém oddělení nebo s externími dodavateli materiálu a služeb, proces návrhu s ohledem na výrobu, prosazování nejnovějších technologií, snižování počtu různých typů součástek atd.

Studie přináší zajímavá zjištění. Tak například úspěšné firmy (Best of Class) mají podstatně lépe zajištěnou integraci návrhu desky s mechanickým návrhem (ECAD – MCAD spolupráce), navrhují desky s ohledem na výrobu, provádějí analýzy přenosu signálu (signal integrity), používají centrální knihovny atd. Porovnání 536 firem je seřazeno v tabulkách, přehledech a procentech a dává jasnou indikaci, kdo je vítěz a v čem by měl kdo přidat.

Jako strategické se jeví zaměření návrhu desky s ohledem na výrobu (DFF/ DFM). Zde je také největší rozdíl mezi těmi nejlepšími a těmi vzadu. Je to pochopitelné, dobře navržená deska nebude mít problém při výrobě ani při navazujících operacích (osazení, pájení atd.) a ušetří tak čas i peníze.

Jako jiný důležitý faktor se také ukazuje nutnost správně definovat parametry navrhované desky, zcela nutně ještě před započetím návrhu. Dodatečné změny vyžadují opět čas a peníze.

Týmová práce při návrhu desky, kdy všichni zúčastnění mezi sebou intenzivně komunikují, zabrání různým nedostatkům v návrhu ještě v jeho průběhu. K tomu musí být uzpůsobená i struktura firmy a samotného návrhového pracoviště.

Závěr studie říká: Vedoucí pracovníci firem by měli vidět návrh desky plošných spojů jako proces, který výrazně ovlivňuje úspěch jejich firmy (snížení ceny, kvalita výrobku a jeho odlišení od jiných, kratší doba pro uvedení na trh).

Tento závěr zní možná poněkud strojeně, ale je to tak. Dobře navržená deska plošných spojů se nebude muset znovu a znovu předělávat – jednou kvůli přeslechům či EMC, podruhé kvůli problémům při výrobě či osazování. Nebude kolidovat při umístění ve výrobku a bude fungovat tak jak má, s minimálním počtem dodatečných úprav. Zkušenosti s návrhem jedné desky se využijí při návrhu dalších desek atd.

Základní část studie je k dispozici ke stažení na webových stránkách firmy Mentor Graphics (viz adresa dole), celou je možné zakoupit přímo u Aberdeen Group za 399 USD.

Kromě této práce jsou u Aberdeen Group za stejnou cenu k dispozici i další předešlé studie zaměřené na elektroniku:

  • Printed Circuit Board Design Integrity: The Key to Successful PCB Development
  • Electronics – Correct by Design
  • The Engineering Executive‘s Strategic Agenda
  • PLM in Electronics: Turning Products into Profits
  • System Design: New Product Development for Mechatronics.

www.aberdeen.com

www.mentor.com/products/pcb-systemdesign/techpubs/