česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Představení úspěšného projektu obranného výzkumu FÚZE

DPS 3/2011 | Články
Autor: doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., Univerzita obrany

Informační technologie tvoří jeden z páteřních technických vkladů při budování schopností pod hlavičkou Network Enabled Capability (NEC) i v profesionální armádě ČR. Základem tvorby a následného používání NEC jsou data a vhodně uspořádané informace. V oblasti letectva a zpracování dat z létajících prostředků prozatím nebyly sestaveny ucelenější definice požadovaných datových struktur pro jejich následné začlenění do NEC. Věrohodné a vhodné uspořádání informace od palubních leteckých systémů a senzorů jsou proto základním předpokladem pro úspěšné budování NEC v oblasti letectva.

Obr. 1 Ideová struktura leteckého palubního elektronického systému

Obr. 1 Ideová struktura leteckého palubního elektronického systému

Vědeckovýzkumná činnost Katedry leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany byla v oblasti vývoje sběru dat podpořena projektem obranného výzkumu „Inovace technologií zpracování dat ze senzorů umístěných na moderní letecké technice a fúze dat z těchto senzorů v prostředí NEC“, který probíhal 26 měsíců pod prioritou MO č. 2. Systémová podpora NEC a je součástí programu 907 980 – Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky a s účinností od 5. 11. 2008 byl přijat pod názvem OVUOVFT200802 – „FÚZE“.

Obr. 2 Ukázka sestavy avionických modulů určených pro montáž na DIN lištu

Obr. 2 Ukázka sestavy avionických modulů určených pro montáž na DIN lištu

Realizovaný letecký palubní elektronický systém (LPES) je postaven na komunikační sběrnici CAN s protokolem CANaerospace. Jeho ideová struktura pro sběr dat z různých zdrojů a zařízení je zobrazena na obr. 1. Jednotlivé subsystémy představují ucelené jednoprocesorové moduly, které zpracovávají vybrané údaje ze snímačů. V rámci projektu bylo navrženo celkem 20 samostatných modulů, z nichž 16 již plně komunikují pro sběrnici CAN s protokolem CANaerospace v časově spouštěném módu (Time – triggered).

Obr. 3 Pohled na „pracovní“ umístění modulů pro přenos obrazu z vrtulníku

Obr. 3 Pohled na „pracovní“ umístění modulů pro přenos obrazu z vrtulníku

Z realizovaných modulů následně katedra vyvíjí avionické vybavení malých rozměrů pro kategorii lehkých bezpilotních prostředků s velmi krátkým doletem. Celé vybavení, jeho schopnosti, dosahy, energetická náročnost, využitelnost jsou testovány na vrtulníku RAPTOR V50 s délkou 1220 mm, šířkou 140 mm, výškou 410 mm, průměrem nosného rotoru 1345 mm, hmotností 3000 g, nosností do 2,5 kg.