česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Programovatelný bezdrátový řídicí systém

DPS 3/2011 | Články
Autor: Jiří Poš, MICRORISC

Generický bezdrátový řídicí systém je vhodný k dálkovému ovládání jakýchkoli uživatelských zařízení. Je plně uživatelsky programovatelný.

Komunikační brány IQRF s rozhraním Ethernet (např. GW-ETH-01) umožňují bezdrátové propojení uživatelského systému s lokální sítí LAN (a tedy i připojení k Internetu). Na straně uživatelského systému využívají rozhraní IQRF realizované inteligentním bezdrátovým modulem transceiveru (TR) s operačním systémem (OS) a s podporou sítě IQMESH. Lze jej naprogramovat podle potřeb konkrétní aplikace. Na straně LAN komunikace probíhá zabezpečeným protokolem HTTPS.

Bez názvu

Interní datalogger ukládá data přijatá od modulu TR v nezměněné podobě do bufferu GW. Umožňuje je zpřístupnit nadřízenému systému, např. databázi nebo webové aplikaci, připojené protokolem HTTPS (přes Internet či intranet) pomocí web serveru. Lze k němu přistupovat běžnými webovými prohlížeči. Výhodou databáze je i to, že veškerá další práce s daty probíhá na výkonných HW i SW prostředcích a GW jí nadále není zatěžován. Tento přístup umožňuje vytvořit výkonný bezdrátový řídicí systém. GW v režimu Datalogger přímo zabezpečuje doplnění časových údajů a přenosy dat z TR do bufferu. Ostatní činnosti (další přenosy a zpracování dat a příkazů) závisí na webové aplikaci. Pro její tvorbu je k dispozici sada funkcí PHP.

Webová aplikace

Předpoklady:

  • TR v GW i v uživatelském systému jsou naprogramovány podle dané potřeby.
  • GW musí být v režimu Datalogger a (při přístupu přes Internet) registrován a připojen k DNS serveru iqrfdns.org (viz www.iqrfdns.org). Ten mu (i webovému serveru) poskytuje informaci o jeho veřejné IP adrese.
  • Zprovozněný databázový server, např. MySQL nebo MS SQL a na něm zřízená databáze pro daný účel.
  • Na tomtéž počítači zprovozněný web server, např. Apache nebo IIS (Internet Information Server).
  • Vlastní webová aplikace v PHP, vytvořená pro daný účel, běžící na tomto serveru.

Pro webovou aplikaci je vhodná třívrstvá struktura. Jejím základem je databázová vrstva, kterou tvoří databázový systém. Nad ní aplikační vrstva, realizující vlastní funkčnost včetně administračního i uživatelského rozhraní a zajišťující komunikaci mezi ostatními vrstvami. Poslední, prezentační vrstvu tvoří software webového prohlížeče pro vlastní interaktivní komunikaci uživatele s aplikací. Třívrstvá architektura je vhodná především pro svou flexibilitu. Změnu aplikační logiky či změny v databázovém schématu lze provést bez nutnosti zásahu do prezentační vrstvy, čili bez zásahu do klientské části aplikace.

Použití

Uvedený generický systém je možné snadno využít k libovolnému bezdrátovému řízení. Požadované funkčnosti se dosáhne jednoduchým naprogramováním TR v jazyce C pomocí funkcí OS a webové aplikace ve skriptovacím jazyce PHP pomocí sady funkcí PHP. Aplikace nemusí být hostována na serveru uživatele, lze využít i server k tomu účelu poskytovaný v rámci platformy IQRF.