česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Ideální ochrana při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu s ochranými laky řady ELPEGUARD SL 1400 ECO-FLZ

Jednosložkové ochranné laky řady ELPEGUARD SL 1400 ECO-FLZ nabízejí nejlepší klimatickou ochranu při vysokých teplotách a zároveň vysoké vlhkosti vzduchu (např. 85 ºC/85% relativní vlhkost) a dosahují také nejlepších výsledků co se týče elektrických vlastností. Jsou nanášeny ve vrstvách od cca 30 μm, což je u ochranných laků běžná tloušťka vrstvy. Po nanesení schnou ochranné laky řady ELPEGUARD SL 1400 ECO-FLZ nejprve fyzikálně, a poté jsou zcela vytvrzeny reakcí s vlhkostí vzduchu. Jde o bezbarvé – transparentní ochranné laky na bázi chemicky reaktivních polyuretanových pryskyřic. Nanesení laku lze velmi dobře kontrolovat pod UV-světlem (černé světlo).

Pro veškeré laky řady ELPEGUARD SL 1400 ECO-FLZ je k dispozici certifikát UL 94 s nejlepší třídou hořlavosti V-0 a také „Trace Lab Report“ týkající se zkoušky podle IPC-CC-830B.

Ideální ochrana při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu s ochranými laky řady ELPEGUARD SL 1400 ECO-FLZ

Zkoušky dle obou těchto mezinárodně uznávaných norem patří k samozřejmým přednostem ochranného laku: jak zkouška hořlavosti dle normy UL 94 tak zkouška dle jedné z nejdůležitějších IPC-směrnic pro současnou výrobu montážních jednotek, IPC-CC-830B (tato směrnice již dávno nahradila vojenskou normu MIL-I-46058, podle které byla posuzována vhodnost pro vojenské využití).

Ochranné laky řady ELPEGUARD SL 1400 ECO-FLZ jsou rovněž ekologicky progresívní výrobky. Mají vysoký obsah sušiny, neobsahují aromatická rozpouštědla a těžké kovy a splňují požadavky směrnic RoHS 2002/95/EB, EU-Altauto 2000/53/ EB a směrnice WEEE 2002/96/EG.

www.interconti.cz