česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

LDI fotoresist × běžný fotoresist

DPS 3/2011 | Články
Autor: Larisa Vasiljcuk, Orbotech

Technologie přímého laserového osvitu LDI je již v současnosti hojně rozšířená i pro potřeby sériové výroby na pokročilé PCB aplikace a QTA. Když porozumíme úspoře nákladů díky jeho používání, můžeme překonat obavy z nákladů na jeho pořízení.

Obr. 1 LDI systém si vystačí s menším prostorem

Obr. 1 LDI systém si vystačí s menším prostorem

Jeden úhel pohledu na skutečnou úsporu nákladů je typ použitého fotoresistu. Je mylná představa, že použití běžného fotoresistu je levnější než použití speciálního LDI fotoresistu. Tato zdánlivá pravda je ale jen v jeho nižší nákupní ceně. Zvýšení kapacity při použití LDI fotoresistu ale naopak výrazně sníží výrobní náklady a tudíž celková cena je nižší.

Je opravdu možné dosáhnout vyšší kapacity LDI zařízení a tím snížení nákladů na jeho vlastnictví jen přechodem z běžného fotoresistu na LDI fotoresist? Bližší pohled nám ukáže dvojnásobnou kapacitu, nižší náklady na panel, menší potřebu prostoru v osvitové místnosti a to vše při zachování nejvyšší kvality obrazu.

Dvojnásobná kapacita

Při použití dnešních rychlých LDI fotoresitů je možno dosáhnout zdvojnásobení kapacity osvitu v poměru ke klasickým fotoresistům na jednom zařízení a také ke snížení počtu dalších osvitových zařízení.

Jeden příklad: nejmodernější zařízení LDI při použití LDI fotoresistu může osvítit panel o velikosti 24"×18" v průměru 240 panelů za hodinu. Pokud bychom použili běžný fotoresist při 50 mJ/cm2 na stejném LDI zařízení, dosáhneme kapacity pouze kolem 120–140 panelů za hodinu.

Obr. 2 Kvalita obrazu na příkladu (zdroj Orbotech Paragon TM LDI system)

Obr. 2 Kvalita obrazu na příkladu (zdroj Orbotech Paragon TM LDI system)

Nižší náklady na výrobu jednoho panelu

I když je speciální LDI fotoresist dražší než běžný fotoresist, dramatické zvýšení kapacity zařízení zajistí výrazné úspory u ceny jednoho osvitu. Je to dáno tím, že se vysoké fixní náklady spojené s osvitem rozdělí mezi větší počet panelů. Tyto náklady zahrnují odpisy zařízení, náklady na obsluhu, služby atd.

Další důležitý příspěvek ke snížení ceny jednoho panelu při použití LDI fotoresistu je ekonomické hledisko – čím více LDI fotoresistu nakoupíte od vašeho dodavatele, tím je jeho cena nižší. V některých oblastech při zvýšení objemu na 100 % používaného LDI fotoresistu lze získat až 30% slevu za vyšší objemy nákupů.

Nižší požadavky na velikost osvitového prostoru

Při použití LDI zařízení a používání LDI resistu se vám vlastně zvýší kapacita o 50 % a tím se sníží požadavek na rozšiřování žlutých prostor. Tímto výrazně ušetříte náklady na případnou výstavbu nových hal, nákup dalších osvitových zařízení, úklid a údržbu i náklady na pracovní síly.

Bez názvu

Nejvyšší kvalita osvitu

Při přechodu na systém LDI a speciální LDI fotoresist se jednoznačně zvýší kvalita vašich desek z hlediska přesnosti a také výrazně vzroste výtěžnost výroby než při používání klasických fotoresistů a to bez ohledu na složitost konstrukce desky.

Se stálou výzvou učinit osvitový proces lepší, rychlejší a levnější uživatelé a dodavatelé LDI zařízení stále hledají nové cesty, jak získat více se stávajícími nebo dokonce s méně zařízeními. Proto použití nejvyspělejších LDI zařízení spolu se speciálními LDI resisty může znamenat velmi efektivní řešení pro osvit, které výrazně zvýší výtěžnost výroby a sníží provozní náklady, to vše při zachování nejvyšší kvality obrazu.