česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

Širokopásmové integrované mikrovlnné měniče kmitočtu 24 až 44 GHz

DPS 3/2019 | Články
Autor: Amtek

Společnost Analog Devices přichází s mikrovlnnými měniči kmitočtu s vysokou mírou integrace, vzestupným ADMV1013 a sestupným ADMV1014. Tyto IO pracují ve velmi širokém kmitočtovém pásmu 24 GHz až 44 GHz s přizpůsobením 50 Ω a představují výrazné zjednodušení návrhu a snížení vývojových nákladů při vytváření jednotné univerzální platformy schopné pokrýt veškerá pásma milimetrových vln bezdrátových komunikačních systémů páté generace, včetně 28 GHz a 39 GHz. Čipová sada dokáže rovněž poskytnout okamžité vf pásmo šířky 1 GHz s plochou charakteristikou a s podporou všech širokopásmových služeb, stejně jako transceiverových aplikací se zvláště velkou šířkou pásma. Každý vzestupný i sestupný měnič kmitočtu obsahuje směšovače I (ve fázi) a Q (s kvadraturní fází) s programovatelným kvadraturním posouvačem fáze na čipu. Kvadraturní posouvač fáze je možné nakonfigurovat na přímý převod kmitočtu na/ze základního pásma (0 až 6 GHz) nebo na mezifrekvenční kmitočet (800 MHz až 6 GHz). Na čipu jsou rovněž umístěny napětím řízené útlumové členy, budič vysílacího výkonového zesilovače (u vzestupného měniče), přijímací nízkošumový zesilovač (u sestupného měniče), oddělovače místního oscilátoru s násobičkou čtyřmi a programovatelné sledovací filtry. Většinu programovatelných funkcí lze ovládat prostřednictvím sériového rozhraní SPI.

Širokopásmové integrované mikrovlnné měniče kmitočtu 24 až 44 GHz

Pomocí tohoto portu čipy rovněž poskytují schopnost opravit vzájemnou kvadraturní fázovou nevyváženost a díky tomu je možné zvýšit potlačení vyzařování v postranním pásmu z obvyklé hodnoty 32 dBc o 10 dB nebo i více. Výsledkem toho jsou zcela bezprecedentní parametry v mikrovlnném pásmu. Integrované mikrovlnné měniče kmitočtu ADMV1013 a ADMV1014 se výborně hodí pro rádiové platformy 28 GHz a 39 GHz nastupující bezdrátové infrastruktury 5G. Schopnost měničů pracovat s šířkou pásma 1 GHz spolu s hodnotou OIP3 (Output Third-Order Intercept Point) lepší než 20 dBm podporující náročné modulační normy, jako je 1024QAM, jsou nezbytné pro dosažení velmi vysokých přenosových rychlostí. Čipová sada je přínosná také pro další aplikace, včetně satelitních a pozemních širokopásmových komunikačních pojítek, leteckých radiostanic, vf testovacích zařízení nebo radiolokačních systémů. Vynikající linearita a potlačení zrcadlového kmitočtu působí zvláště přesvědčivě v oblasti mikrovlnných transceiverů zdokonalených vlastností.

ADMV1013 se dodává ve 40vývodovém pouzdru LGA 6 × 6 mm a ADMV1014 ve 32vývodovém pouzdru LGA 5 × 5 mm. Další informace o nových mikrovlnných integrovaných měničích kmitočtu jsou k dispozici na http://www.analog.com/ADMV1013 a http://www.analog.com/ADMV1014.

 

Více informací poskytne Amtek spol. s r. o.

Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel. 547 125 560, fax 547 125 556

Borského 989/1, 152 00 Praha 5, tel. 251 681 111–13, fax 251 681 114

www.amtek.cz