česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

BOM Connector připraví správný výpis materiálu pro výrobu

DPS 3/2019 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

BOM Connector™ od společnosti CircuitByte [1] je přesně ta aplikace, která se může hodit každému EMS výrobci elektroniky, když řeší jeden základní problém – vytvoření správného výpisu materiálu.

Problém spočívá v tom, že zákazníci dodávají výpisy nejen v různých formátech, ale i s různě definovaným obsahem, který navíc není vždy úplně správný. Nalézt odpovídající součástky podle výpisu zákazníka, porovnání změněných výpisů, zjištění nejlepší nákupní ceny a možnost jejich dodání se provádí často manuálně, což s sebou nese možnost vzniku chyb a trvá příliš dlouhou dobu.

BOM Connector připraví správný výpis materiálu pro výrobu

V čem BOM Connector pomůže?

Uživatel tak může rychle a snadno nalézt vhodnou součástku v podnikovém informačním systému (ERP) podle informací zákazníka. S výhodou se přitom používají specializované funkce programu, jakou je například „SmartSearch“, který dokáže z popisu součástky inteligentně rozpoznat jednotlivé parametry. Tak například zápis „Cap 100NF 10PCT 0603“ umí rozdělit na jednotlivé parametry součástky »CAP« »100NF« »10PCT« »0603«, přičemž zná jejich význam. Stejně tak dokáže vyhodnotit zápis »0.1UF« a »100NF« nebo »10PCT« a »10%« jako stejný a přepsat ho do podoby, kterou výrobce ve svém systému používá.

Pokud výpis materiálu od zákazníka neobsahuje identifikátory součástek „Part Numbers“, potom je BOM Connector vytvoří v podobě unikátního identifikačního čísla vytvořeného z popisu ve výpisu. Program také umí vytvořit spojení mezi identifikátory součástek v dodaném výpisu a v ERP systému pro možné budoucí použití. Vytvořený „správný BOM“ může být exportován do jakéhokoliv formátu podle šablonky nastavené uživatelem. BOM Connector je modulový program, a tak jde v některých úlohách dále, než je jenom výpis materiálu. Modul CAD například umožňuje zobrazit DPS a s pomocí „crossprobing“ porovnat její data s výpisem materiálu, vyhledat součástky, spoje a testovací plošky, zatímco modul CHECK kontroluje výpis materiálu (chybějící informace, změny a chyby) a porovnává jejich verze. Pro EMS výrobce je jistě zajímavý modul Quote, který rychle generuje aktuální info o cenách a dostupnosti součástek hned několika způsoby − integrované napojení na oblíbený portál Octopart je jednou z možností. Aby bylo možné přepočítávat ceny součástek v různých měnách, je program vybaven i vlastním převodním kalkulátorem, přičemž směnný kurz je brán on-line z Evropské centrální banky.

Stručný popis jednotlivých modulů

  • Quote – rychle generuje aktuální info o cenách a dostupnosti součástek a zařadí je do cenové nabídky
  • CAD – zobrazí DPS a s pomocí „crossprobing“ porovná její data, vyhledá součástky, spoje a testovací plošky
  • PREP – inteligentní řešení pro vyhledávání správné součástky z ERP systému a pro úpravu výpisu
  • CHECK – kontroluje výpis materiálu (chybějící informace, změny a chyby), porovnává jejich verze
  • IN/OUT – čte výpisy materiálu (BOM) v různých formátech a exportuje BOM do požadovaného tvaru
  • EXCHANGE – automaticky načítá výpisy materiálu z ERP systému a zpětně posílá „správný“ BOM do ERP
  • LINK – zajišťuje připojení k různým zdrojům dat (ERP, databáze součástek, software VALOR atd.)

O společnosti CircuitByte

Německá společnost CircuitByte (původně Router Solutions, USA) začala před 30 lety s prodejem autorouteru Superouter pro návrh desek plošných spojů, později se zabývala programy pro práci s CAD a CAM daty (například program CAMCAD), až zakotvila u softwaru pro práci s výpisy materiálu.

Jejím prvním programem v této oblasti byl úspěšný BOM Explorer, na který nyní navázal BOM Connector.

Podle dostupných údajů používá tento program 7 z 10 známých EMS výrobců.