česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Od nápadu k funkčnímu výrobku

DPS 1/2012 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Kompletní vývoj elektronických výrobků na zakázku nabízí řada firem, ale pro většinu z nich se jedná spíše o doplňkovou činnost. Kanadská firma Pacific Design Engineering (PDE) z Vancouveru má však kompletní vývoj výrobků na zakázku jako svou hlavní (a jedinou) činnost, kterou úspěšně provozuje již více než 20 let.

Firmu PDE založilo v roce 1988 osm odborníků, kteří měli znalosti a zkušenosti ze všech oblastí vývoje elektronických zařízení. Dnes má firma 22 zaměstnanců a je schopna nabídnout kompletní vývoj elektronického výrobku od prvotního nápadu až do konečné fáze plně odzkoušeného prototypu připraveného pro výrobu. Za tím účelem má PDE i oddělení pro návrh mechanických dílů a vlastní dílnu, ve které je schopná rychle vyrobit všechny potřebné mechanické části. Nejedná se tedy jenom o samotný návrh desky plošných spojů, ale o vývoj celého výrobku, včetně potřebného software a firmware, různých mechanických dílů, ovládacích prvků atd.

Obr. 1 Sídlo PDE ve Vancouveru

Obr. 1 Sídlo PDE ve Vancouveru

Firma PDE si postupem času získala renomé a stala se prestižní vývojovou kanceláří. Ročně realizuje 60 až 80 projektů, což svědčí o velké flexibilitě, s jakou je tato firma schopná přivést nejrůznější nové nápady k životu. Za dobu její existence tak vzniklo více než 2000 úspěšných produktů. Mimo jiné, je tomu tak i díky kvalifikovaným zaměstnancům, k jejichž motivaci jistě přispívá i to, že jsou všichni zároveň podílníky ve firmě.

K úspěchu této firmy bezesporu přispívá i propracovaná metodika pracovních postupů nad danými projekty – celý proces vývoje je rozdělen do přesně definovaných kroků. K úspěšnému průběhu vývoje je také nutná velmi úzká spolupráce se zákazníkem, stejně jako průběžná analýza jednotlivých fází vývoje.

Počátečním krokem, kterým prochází každý nový projekt, je přesná definice požadavku zákazníka. Analyzuje se potenciál nového výrobku, perspektiva jeho prodeje, problematika patentů a autorských práv, technické normy, různé předpisy atd.

Dalším krokem je koncept vývoje. To je nejdůležitější krok, protože na jeho správném nastavení závisí úspěch celého projektu. V této fázi jsou změny ještě snadno proveditelné a v porovnání s pozdějšími změnami představují pro firmu minimální ztráty. Součástí tohoto kroku je i analýza konkurenčních produktů, cenových nákladů na vývoj a výrobu a také časový harmonogram celého procesu vývoje.

V kroku nazvaném „System Level Design“ se specifikují základní požadavky na elektrický a mechanický návrh, stejně jako na vývoj software a firmware. Následují další kroky, jako je detailnější specifikace požadavků na vývoj, testování a přípravu výroby.

A kdo jsou vlastně zákazníci firmy PDE? Jsou to vynálezci (jednotlivci, ale také firmy), kteří nemohou vlastními silami dotáhnout svůj nápad do podoby prodejného výrobku. Někdy to jsou však také velké, úspěšné společnosti, které nárazově potřebují kvalitní externí pomoc. K získání nových zakázek jistě přispívá i skutečnost, že firma PDE získala za svou práci celou řadu ocenění, jako např. „Elite Design House“ od Texas Instruments nebo „Arrow Consulting Engineering Services member“ od Arrow Electronics, významného dodavatele součástek a kompletních řešení.

Mezi projekty, které firma v poslední době realizovala, patří např. bezdrátová zařízení s velmi nízkým příkonem nebo bezkontaktní nabíjení baterií. Na jejích webových stránkách jsou ukázky různých typů projektů, z nichž je patrný široký záběr možností vývoje produktů v této firmě.

Protože má odborníky i na návrh mechanických konstrukcí, není neobvyklé, že dostává také zakázky na produkty, které s elektronikou nemají nic společného. Do této kategorie výrobků patří např. vývoj golfových holí nebo přenosné fotbalové branky se snadnou montáží.

K programovému vybavení firmy PDE patří software PADS pro návrh desek plošných spojů, Hyperlynx pro analýzy typu Signal Integrity a systémy ProEngineer a Solid Edge pro návrh mechanických konstrukcí.

Více informací o firmě PDE naleznete na www.pde.com.