česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Biometrie – Terminologie

DPS 5/2019 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti biometrie, biometriky, biometrické autentizace a identifikace, biometrických šablon, biometrických laboratoří a biometrických systémů. Článek navazuje na předchozí terminologická témata: Karty chytré až biometrické, Aplikace bezkontaktních čipů. Text vychází z dokumentů technických komisí ISO/IEC JTC 1/SC 17, 27 a 37 a z článků české a anglické wikipedie.

Klasifikace souvisejících termínů

Biometrie vs. biometrika (biometrics):

 • (Ústav pro jazyk český) užívání metod matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů: biometrie i biometrika;
 • (ČSN) obor automatického rozpoznávání jednotlivců založený na biologických a behaviorálních charakteristikách: biometrika;
 • (biologie) obor zabývající se zjišťováním kvantitativních znaků organizmů (délky, výšky atp.): biometrie.

Biometrický systém na kartě (biometric system-on-card, BSoC) má na kartě ICC všechny komponenty:

a) pro porovnání:

 • biometrický senzor (biometric sensor);
 • zpracování obrazu/signálu (image/signal processing);
 • extrakce rysu (feature extraction);
 • ověření: porovnání, rozhodnutí (verification: comparison, decision);

b) pro registraci: referenční data (enrolment: reference data).

Biometrie (ČVUT, FEL), osnova přednášky (zkráceno):

 • biometrie – ekonomie, ukazatelé;
 • biometrické systémy a standardy;
 • otisky prstů (fingerprints);
 • extrakce příznaků (minutiae);
 • metoda dynamiky podpisu (signature dynamics);
 • rozpoznávání duhovky (iris recognition);
 • rozpoznávání tváří (face recognition);
 • zpracování řeči (speaker recognition).

Biometrické laboratoře (biometric laboratories), příklady:

 • Biometrická laboratoř (VUT FIT v Brně), pro aplikace forenzní, komerční;
 • Biometrická laboratoř (Mendelovauniverzita v Brně), pro obory lesnictví, dřevařství, krajinářství.

Biometrická laboratoř (VUT FIT v Brně) nabízí využití zařízení, například pro:

 • bertillonáž (viz obr. 1);
 • snímání otisků prstů;
 • rozpoznání tvaru ruky;
 • rozpoznání písma a podpisu;
 • rozpoznání podle žil ruky;
 • rozpoznání obličeje;
 • rozpoznání podle duhovky;
 • rozpoznání a analýzu sítnice;
 • termální analýzu (rakoviny).

Biometrie – Terminologie

Biometrické rozpoznávání (biometric recognition) zahrnuje:

 • biometrické ověření (biometric verification);
 • biometrickou identifikaci (biometric identification).

Data markantů prstu (finger minutiae data) vyjadřují otisk prstu:

 • markant (minutiae);
 • papilární linie (ridge);
 • brázda (valley);
 • bezprostřední skenování (live-scanning);
 • vrchol (core);
 • otisk (print/ impression).

Biometrie – Terminologie 1

Subkomise

ISO/IEC JTC 1, které vydávají biometrické dokumenty:

 • SC 17 Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci (Cards and security devices for personal identification); Např.: ČSN ISO/ IEC 7816-11, Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody – Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami (---- Part 11: Personal verification through biometric methods),
 • SC 27 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí (Information Security, cybersecurity and privacy protection) Např.: ČSN ISO/IEC 24761, Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Autentizační kontext pro biometriku (Information technology – Security techniques – Authentication context for biometrics),
 • SC 37 Biometrie (Biometrics) Např.: ČSN ISO/IEC 2382-37 Informační technologie – Slovník – Část 37: Biometrika (---- Vocabuary – Part 37: Biometrics).

Biometrie – Terminologie 2

Vysvětlivky k souvisejícím termínům

 • Bertillonáž (Bertillonage) je kriminalistická identifikační metoda založená na antropometrii (anthropometry), tj. registrace osob na základě jedenácti různých tělesných rozměrů (podle lékaře A. Bertillona), viz obr. 1.
 • Biometrická charakteristika (biometric characteristic) je biologická a behaviorální charakteristika jednotlivce, ze které lze pro účely biometrického rozpoznávání získat rozlišující opakovatelné biometrické rysy.
 • Biometrické rozpoznávání (biometric recognition) je automatické rozpoznávání jednotlivců založené na jejich biologických a behaviorálních charakteristikách.
 • Biometrická tokenizace (biometric tokenization) je proces, který kombinuje biometriku s kryptografií veřejného klíče; souvisí s platební službou Apple Pay.
 • Biometrický identifikační systém (biometric identification systém) je systém zaměřený na provádění biometrické identifikace.
 • Biometrický ověřovací systém (biometric verification systém) je systém zaměřený na provádění biometrického ověřování.
 • Biometrický systém (biometric systém) je systém, jehož účelem je biometrické rozpoznávání jedinců založené na jejich biologických a behaviorálních charakteristikách.
 • Dynamické biometrické rozpoznávání (dynamic biometric recognition) je mód, kdy např. osoba píše stylusem na speciálním tabletu a kde se snímají: souřadnice x, y, tlak, azimut a sklon, viz obr. 2.
 • Face ID (ID tváře) je systém pro rozpoznávání tváře vyvinutý společností Apple pro zařízení iPhone a iPad Pro. Systém umožňuje biometrickou autentizací odemknout zařízení, provádět platby či přistupovat k citlivým datům. Také umožňuje detailní sledování výrazů tváře.
 • Mód (mode) je kombinace typu biometrické charakteristiky, typu senzoru a metody zpracování.
 • Multimodální (multi-modal) je složený z více módů v jednotlivém biometrickém systému.
 • Touch ID (ID dotykové) je funkce pro rozpoznávání otisků prstů, kterou používá společnost Apple Inc. a která umožňuje uživatelům odemknout zařízení Apple, nakupovat v různých Apple obchodech s digitálním obsahem, viz obr. 3.
 • Zařízení pro biometrické zachycení (biometric capture device) je např. senzor, který získává (acquire) biometrická data.

Literatura

Encyklopedia of Biometrics, https://link.springer.com

Slovník cizích slov, htps:// scs.abz.cz

[csWiki] csWikipedia:

Biometrie

Biometrický pas

Čtečka otisků prstů

Face ID

Touch ID

[DPS-AZ]

Aplikace bezkontaktních čipů. DPS-AZ, č. 6/2018

Karty chytré až biometrické, DPS-AZ, č. 5/2017

[enWiki] enWikipedia:

Alphons Bertillon

Biometric tokenization

Optoelectronics

Photonics

Touchscreen

[WikiComm] Wikimedia Commons: (obr. 1,2 a 3)

Bertillon - Signalement Anthropometrique.png,

Xiaomi Redmi Note 3 fingerprint scanner.jpg, autor:Ilya Plekhanov

Info numeros.jpg, autor: MFZBCN