česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Nové galvanicky izolované DC/DC od Maxim Integrated

Přední světový výrobce integrovaných obvodů Maxim Integrated rozšířil svou nabídku galvanicky izolovaných DC/DC o řešení bez použití externího optoizolátoru. Jde o dva snižující měniče se vstupním rozsahem od 4,5 V do 60 V. MAX17687 je navržen pro odběry do 10 W a MAX17686 do 5 W. K ovládání výstupního napětí je použita zpětná vazba z primárního vinutí oddělovacího transformátoru. Spolu s nízkým vnitřním odporem integrovaných MOSFETů je tak dosaženo vysoké účinnosti, a to až nad 90 %. Další výhodou je menší počet externích součástek, následně i zmenšení potřebné plochy na desce a snížení celkové ceny návrhu. MAX17687 umožňuje nastavit pracovní frekvenci v rozsahu 100 kHz až 500 kHz, MAX17686 pracuje na 200 kHz. Oba obvody obsahují nastavitelný soft-start k omezení vstupních proudových skoků. Lze nastavit detektor poklesu napětí (UVLO) a signál power-good. MAX17687 je dostupný v miniaturním 20pinovém pouzdru TQFN o rozměrech 4 × 4 mm, MAX17686 v 10pinovém TDFN o rozměrech 3 × 2 mm. Pracovní teplotní rozsah je u obou obvodů od –40 °C do +125 °C.

Nové galvanicky izolované DCDC od Maxim Integrated

Cílové aplikace pro tyto obvody jsou hlavně v oblastech průmyslového řízení, komunikační uzly pro smart metering, galvanicky oddělené napájení pro zdravotní techniku, izolované komunikační rozhraní a napájecí systémy s plovoucí hodnotou.

Podrobnější informace získáte u distributora, společnosti HT-Eurep Electronic, případně na http://www.maximintegrated.com/.

HT-Eurep Electronic, Světova 9, 180 00 Praha 8, tel.: 266 313 053, fax.: 284 810 202, www.hte.cz