česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Proudové snímače LZSR to vidí na desku. A stovky ampér k tomu

DPS 5/2019 | Články
Autor: Ing. Jan Robenek

Měření proudu bude mít v elektrotechnické praxi nezastupitelnou roli. Ať již přitom využijete kleští, vhodné sondy, nebo celý snímač pevně „posadíte“ rovnou na desku plošného spoje.

Měření na hraně? Ne, jen hranatý otvor

Postupným vývojem neprochází jen samostatné přístroje, ale také senzory v podobě jednotlivých součástek. Dokládá to i květnová zpráva společnosti LEM představující novou rodinu proudových snímačů LZSR určených právě k osazení na DPS [1]. Smyslem je zajistit na základě galvanického oddělení pohodlné měření stejnosměrných, střídavých, ale také pulzních průtoků popsaných jmenovitými úrovněmi 100 A, 150 A, příp. také 0,2 kA. Jak se s tím trojí novinky s označením LZSR 100-P, LZSR 150-P a LZSR 200-P pracující v rozmezí od –40 °C až do +85 °C vyrovnají?

Aby mohl výrobce dosahovat v rámci uzavřené smyčky s využitím Hallova jevu a ve vztahu k referenčnímu napětí ujíždění offsetu na úrovni již od 3 ppm/K, vsadil na chráněnou technologii speciálních obvodů ASIC, které se mu již v minulosti osvědčily v řadách prvků LF xx10, LH či LxSR. Pokud navíc budeme srovnávat s předchozí generací obdobných proudových snímačů, které však byly vybaveny tradičními čipy, dosáhneme nyní v případě driftu až sedminásobně lepších výsledků.

včasná výstraha i detekce zkratů

Senzory skupiny LZSR [2] vyžadují ke své činnosti jednoduché napájení ze zdroje +5 V, a pokud jde o špičkové proudy, vypořádají se až s trojnásobkem jmenovitého průtoku primární částí. Za předpokladu 150 ARMS tedy změříme až 450 A. Systém pracuje s pěti vývody – napájením oproti zemi, analogovým výstupem, výstupem interního referenčního napětí a nezapomíná ani na detekci nadproudu, tedy OCD (Overcurrent Detection).

Posledně zmiňovaná funkce pak dle obr. 3 vygeneruje příslušný signál při každém překročení vstupní prahové úrovně (1,93 × IPN). Odpovídající výstup tak může nejen varovat, ale v případě zkratu zajistit i okamžité přerušení dodávky energie. Abychom ale předešli možným potížím, bude signál OCD číslicově filtrován a po vypršení poslední podmínky pro vznik nadproudu ještě 1 ms dále udržován ve stavu logické jedničky.

Čidla rodiny LZSR od společnosti LEM měří přibližně 38 × 48 × 19 mm a vybírat bude možné z variant s otvorem pro vlastní primární kabel, příp. též modelů s integrovaným vodičem, který stačí jen zapájet. Údaje o zesílení či kalibracích ukládá paměť typu OTP, celková chyba při +85 °C dosahuje 1,4 % a za snímače se ještě výrobce zaručí po dobu 60 měsíců.

odkazy

[1] Tisková zpráva, https://www.lem.com/en/lzsr-series-0

[2] Proudová čidla řady LZSR, https://www.lem.com/en/lzsr-series