česky english Vítejte, dnes je pondělí 11. prosinec 2023

Solid Edge PCB plně navazuje na 3D MCAD prostředí

DPS 5/2019 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Společnost Siemens uvolnila v polovině letošního léta nový návrhový systém DPS pod názvem Solid Edge PCB, o kterém jsme se stručně zmiňovali již v minulém čísle.

Celý systém zahrnuje ECAD program pro kreslení schematického zapojení a návrh desek plošných spojů, doplněný o 3D MCAD program Solid Edge. Uživatelé, kteří již Solid Edge mají, si mohou zakoupit pouze navazující ECAD software.

ECAD nástroj v systému Solid Edge PCB

Není žádným tajemstvím, že ECAD část systému je založena na high‑end programu firmy Mentor. Těžko říci, zda se jedná přímo o program Xpedition, nebo PADS Professional, který je od něj odvozen. Protože je cena tohoto programu přece jen o něco nižší, nezahrnuje některé původní specializované funkce.

Tento ECAD program lze stručně charakterizovat jako samostatný program zahrnující editor schématu a desky bez možnosti vzájemného cross-probing.

Editor schématu je podobný jako u PADS Professional, ale není stejný – možná se jedná jenom o pozměněné uživatelské prostředí, ale má jednodušší ovládání, a to při zachování všech důležitých funkcí, včetně používání hierarchických bloků. Při rozmisťování součástek je k dispozici náhled i ve 3D pro lepší kontrolu volného prostoru, přičemž součástky mohou být umisťovány jak individuálně, tak po předefinovaných skupinách. Návrh desky nemá autorouter, ale podobně jako PADS Professional používá tak zvaný Sketch Router, což je auto‑interaktivní router pro jednotlivé spoje i jejich skupiny – uživatel naznačí směr tažení spojů a program provede zbytek. Na rozdíl od programů Xpedition a PADS Professional nemá editor desky možnost uložit již použité motivy spojů a rozmístění součástek pro kopírování do budoucích návrhů (Design Reuse), ani neumožňuje vytvoření variant osazení desky.

Obr. 1, 2

Obr. 3

Obr. 4

Návrh desky nevyžaduje připojení 3D programu Solid Edge, ale pokud tomu tak je, potom je možné pracovat ve 2D a 3D souběžně, například při rozmisťování součástek nebo tažení plošných spojů. Navzdory absenci některých funkcí, které má PADS Professional, se zdá, že by program Solid Edge PCB mohl dobře „zapadnout“ do skupiny návrhových systémů střední třídy. Jeho uživateli budou hlavně ti návrháři desek, kteří navrhují i mechanické části kolem desky, protože kooperace mezi návrhem desky a výkonným 3D mechanickým CAD programem v jakékoliv fázi návrhu desky je jednou z hlavních výhod tohoto nového programu. Výsledkem kooperace je deska plošných spojů, která odpovídá požadavkům mechanické konstrukce desky i jejího okolí.

Program Solid Edge PCB je k dispozici stávajícím uživatelům Solid Edge, nebo všem ostatním zájemcům, ale pouze v kombinaci s programem Solid Edge.

Zájemci se mohou podívat na videa umístěná na YouTube [1], [2] nebo kontaktovat lokálního distributora [3].