česky english Vítejte, dnes je neděle 10. prosinec 2023

Teamcenter PLM nyní spolupracuje s ECAD programy

DPS 4/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz | CADware s. r. o.
01.jpg

Program Teamcenter [1] společnosti Siemens je nejrozšířenější PLM systém pro správu dat, a to většinou v souvislosti s programy pro návrh mechanických částí výrobků, jako je například program SolidWorks. Teamcenter ale také nabízí integraci s programy pro návrh desek plošných spojů, elektroprojektování a návrh kabelových svazků. To má svou logiku, protože dnešní výrobky jsou málokdy jen mechanické povahy, a je tak potřeba pracovat s daty z různých zdrojů.

Obr. 1 Dnešní výrobky vznikají pomocí programů pro mechanický, elektrický i elektronický návrh jednotlivých částí. PLM systém umožňuje jejich data spolu s dalšími spravovat a sdílet

Jak už výraz PLM napovídá, jedná se o záležitost spojenou se správou dokumentace. Jednoduše řečeno, Teamcenter umožňuje shromažďovat a pracovat s daty a informacemi o daném výrobku od prvního nápadu přes vývoj a konstrukci, schvalování, technickou přípravu výroby, výrobu, kontrolu kvality až po servis a údržbu. Nachází uplatnění všude tam, kde je potřeba tyto informace bezpečně a spolehlivě spravovat a sdílet. Shromážděná data mohou být nativní data z vybraných CAD programů, stejně jako jakékoliv další soubory dat v různých formátech (dokumenty MS Office, PDF soubory, obrázky a další). Všechna tato data dohromady představují kompletní informace o daném produktu. Přístupová práva jednotlivých uživatelů PLM systému zajišťují, že s daty určité povahy mohou pracovat pouze vybraní pracovníci, zatímco ostatní si je mohou jen prohlížet. Teamcenter eviduje, kdo, kdy a co s uloženými daty dělal. Data lze v jakoukoliv chvíli uzamknout pro další modifikace, z uložených dat lze vytvářet varianty produktu atd.

Integrace s ECAD a MCAD programy

Přestože Teamcenter umožňuje shromažďovat data v jakémkoliv formátu, zmiňuje se integrace s vybranými MCAD a ECAD programy. Co taková integrace znamená? V případě ECAD programů pro návrh desek nebo kabelových svazků komunikuje integrovaný program se systémem Teamcenter přímo, bez potřeby exportu a importu. Tak mohou být všechna data z těchto programů přímo a jednoduše převedena tam i zpět. Důležité je, že uložená data, například schematické zapojení, návrh desky nebo kabelového svazku, mohou být prohlížena dalšími pracovníky, aniž mají vlastní prohlížeče − Teamcenter má zabudovaný prohlížeč pro všechny programy, které může integrovat. V současné době se integrace s programem Teamcenter týká vybraných systémů pro návrh desek (Altium Designer, PADS, Xpedition, Orcad, Allegro a CR-5000), programů pro elektroprojektování (AutoCAD Electrical a Solid Edge Electrical) a programů pro návrh kabelových svazků (Vesys, Solid Edge Harness a Capital). Integrace s MCAD programy zahrnuje všechny běžně používané 3D CAD systémy (SolidWorks, Solid Edge, NX, Creo, Catia, AutoCAD a Inventor).

Nabídka pro rychlý start

Případným zájemcům je nyní k dispozici speciální nabídka programu Teamcenter pro integraci s některým z výše uvedených ECAD programů a 3D CAD systémem SolidWorks. Předem připravená konfigurace Teamcentru umožňuje jeho jednoduché a rychlé zavedení na pracovišti, navíc za velmi výhodných podmínek. Každý uživatel integrace, který má oprávnění zapisovat a modifikovat data v prostředí Teamcentru, potřebuje vlastní licenci. Podobně i jednotliví zájemci o prohlížení libovolných dat potřebují samostatnou licenci pro přístup, ta je však dostupná za sníženou cenu. V režimu prohlížení lze data vyhledávat, prohlížet a tisknout.

Proč PLM?

Mnoho CAD programů dnes již má nebo může mít vlastní řešení pro správu dat v podobě řešení PDM (Product Data Management). Například návrhový systém OrCAD má EDM, program SolidWorks zase SolidWorks PDM. Taková řešení jsou ale zaměřena pouze na správu dat daného programu. Naproti tomu software PLM (Product Lifecycle Management) spravuje všechna data, která mají vztah k danému produktu. Ta mohou zahrnovat jak data z ECAD, tak z MCAD programu i z jakýchkoliv dalších zdrojů. Jenom tak mohou všichni navzájem sdílet data vznikajícího výrobku v průběhu jeho vývoje a později také při jeho schvalování, výrobě i servisu. Řešení PLM tedy rozšiřuje možnosti PDM, protože zajišťuje podporu po celou dobu životnosti produktu. Teamcenter je plnohodnotný PLM systém.

Závěr

V době, kdy je elektronika pouze jednou ze součástí komplexního celku (výrobku), nestačí jen spravovat data z programu, ve kterém byla deska plošných spojů navržena. Na její návrh navazuje mechanický návrh výrobku, ve kterém je deska uložena, případně i návrh navazujících elektrických obvodů včetně kabelových svazků. Vývoj takového produktu vyžaduje správu všech dat dohromady, protože jenom tak je možné zajistit plynulý a bezproblémový paralelní vývoj elektronické, elektrické i mechanické části výrobku a navazující výrobu včetně všech změn v průběhu životnosti výrobku. PLM systém Teamcenter dnes již takové možnosti nabízí.