česky english Vítejte, dnes je neděle 16. červen 2024

InfraTec a NIT − Termografie pro aplikace v oblasti DPS

DPS 6/2019 | Články
Autor: TMV SS

Termografie je poměrně zavedeným oborem pro testování a diagnostiku mikroelektroniky, plošných spojů a jejich komponent. Obvykle jsou prezentovány termogramy zobrazující teplotní pole celé desky, což však je pouze základní úroveň možností tohoto oboru. Pokročilé termokamery InfraTec (Made in Germany) však mohou odborníkům, zejména z oblasti R&D a pokročilých aplikací, nabídnout mnohem více.

Jako první je nutno zmínit rozlišení detektoru až 1920 × 1536 pixelů s teplotní citlivostí lepší než 20 mK, umožňující detailní zobrazení i rozsáhlých objektů s vynikajícím geometrickým rozlišením. Vlastní geometrické rozlišení detektoru lze u vybraných typů kamer ještě 4násobně navýšit použitím unikátního principu optomechanického rozkladu (nikoliv pouze interpolací pixelů, jak je obvyklé u jiných řešení). Pomocí špičkové optiky je možno zobrazit detaily až o velikosti 1,3 μm.

InfraTec a NIT − Termografie pro aplikace v oblasti DPS

Další možností je dynamické testování jednotlivých prvků. Prvky jsou opakovaně excitovány (např. signálem o sinusovém průběhu), což umožňuje detailně pozorovat chování jednotlivých částí. Výsledkem není klasický termogram, ale zobrazení teplotních a fázových (úhlových) diferencí mezi jednotlivými pixely. Tento postup umožňuje kromě naprosto odlišného pohledu na zkoumaný objekt i potlačení šumu, takže je možno spolehlivě zobrazit teplotní rozdíly v řádech jednotek mK, obvykle až 2−3 mK. Tyto metody vyžadují špičkové termokamery osazené chlazenými detektory (obvykle pásmo MWIR) s možností pracovat s lock-in signály, trigováním a plným řízením detektoru. Další možností, používanou obvykle při výrobě, je použití specializovaných kamer pracujících v pásmu SWIR (od výrobce NIT), které se používají nejen při výrobě jednotlivých součástek, ale i při produkci tzv. „wafers“.

V případě vašeho zájmu jsou specialisté firmy TMV SS připraveni vám vybrané aplikace předvést přímo ve vašich provozech a laboratořích. Jsme přesvědčeni, že díky špičkové technice a postupům naplníme vaše očekávání.