česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

Firmy se představují studentům na ČVUT v Praze

DPS 1/2020 | Články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

V rámci Dne otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze dne 15. 11. 2019 pořádala Katedra mikroelektroniky ve spolupráci se studijním programem Elektronika a komunikace 13. setkání studentů s významnými českými a zahraničními firmami působícími v oblasti elektroniky, mikroelektroniky a komunikačních technologií − obr. 1. Akce byla cílena na popularizaci elektroniky, mikroelektroniky, fotoniky, komunikačních technologií a dalších perspektivních oborů, které jsou zastoupeny v České republice celou řadou významných českých a zahraničních firem. I letošní workshop významně přispěl k upevnění propojení akademického a firemního prostředí, zúčastněné firmy významnou měrou pomohly popularizovat elektronické obory. Firmy prezentovaly současný stav a perspektivy dalšího rozvoje, představily svoje nejnovější výrobky a ukázaly, jak se mohou studenti již při studiu velmi dobře uplatnit ve firmách a následně i na světovém trhu práce v elektrotechnických a elektronických oborech, kde je dlouhodobě nedostatek kvalitních vzdělaných odborníků.

Obr. 1 Elektronika a komunikace v ČR 2019

Firma Adesto Technologies (Silicon & Software Systems) letos představovala mimo jiné aktuální produkty dvou divizí (ASIC & IP divize a divize paměťových čipů), které cílí primárně na poskytování kompletních řešení v oblasti internetu věcí (IoT), zvláště v průmyslových aplikacích tzv. IIoT. Poskytovaná řešení jsou vždy optimalizovaná na lepší účinnost, vyšší spolehlivost, bezpečnost, integrovanou inteligenci a nižší cenu. Kromě IoT aplikací jsou vyvíjené integrované obvody již tradičně zaměřeny také na produkty z oblasti spotřební elektroniky, satelitní/mobilní komunikační techniky nebo průmyslu. Mezi vystavené produkty letos patřily například čipy pro inteligentní řízení nebo paměťové čipy Flash s Octal SPI rozhraním z rodiny EcoXiP ATXP (Execute in Place). Nechyběla také ukázková platforma průmyslového čipu v aplikaci IIoT HUB, která bezdrátově propojovala několik dalších snímačů a akčních členů společně s dalším podřízeným IIoT HUB zařízením. Blokový diagram EcoXiP FLASH paměti je na obr. 2.

Obr. 2 Adesto Technologies − EcoXiP FLASH paměť

Firma ST Microelectronics představila český vývoj řady nových vývojových kitů pro aplikační návrhy s mikrokontroléry, mikrokamerami, mikrosenzory, akcelerometry a dalšími MEMS produkty včetně podpory pro IoT aplikace, nositelnou elektroniku a další inteligentní řešení podporované mikroprocesory STM 32, nucleo-64 − obr. 3.

Firma SQS Vláknová optika a. s. představila výřez z tradičně nabízeného portfolia vyráběného na území ČR skládajícího se z optických komponent, konektorů, děličů, kolimátorů, 1D a 2D vláknových polí atd. Novinkou bylo představení vláknových optických svazků pro specializované účely zahrnující tzv. skládané vláknové svazky, které z optických vláken vytvářejí světlovody různých konfigurací. Ty se liší hlavně počty vláken a různými vzory jejich uspořádání podle požadavků daných příslušnou aplikací. Zvláštní kategorií představených vláknových svazků byly „laserové kabely“ pro přenos vysoce energetických laserových paprsků, které mohou obsahovat až 10 000 optických vláken a spojování paprsků z více zdrojů nebo rozdělování paprsků do více výstupních větví s vysokou uniformitou zajišťující efektivní přenos energie a rovnoměrné dělení výkonu pro různé aplikace laserů – obr. 4.

Obr. 3 - 9

Firma Conrad Electronic předvedla 3D tiskárnu Flashforge Guider IIS, která umožňuje tisk objektů s vysokým rozlišením a s použitím široké řady materiálů. Další produktem byl 4kanálový digitální osciloskop Rigol Model MSO5074 70 MHz se vzorkovací rychlostí 8 GS/s na kanál a s vynikajícími vlastnostmi, jako je např. velmi velká hloubka paměti až 200 Mpts, integrovaný trigger pro sériové sběrnice a 9palcový dotykový barevný displej pro optimální zobrazení měřených signálů. Standardem je ovládání přes LAN, USB a HDMI, stejně jako mnoho matematických funkcí. Dalším vystavovaným přístrojem byl dvoukanálový arbitrátní generátor funkcí VOLTCRAFT FG-1251. Mezi dalšími exponáty byly termokamery, ruční měřicí přístroje a další – obr. 5.

Společnost IMA (Institut mikroelektronických aplikací) představila svůj autonomní přístupový systém IMAporter Basic, který umožňuje identifikaci uživatele pomocí klasických médií (např. NFC tagy, bezkontaktní karty) a přidává inovativní možnosti identifikace a správy médií s využitím mobilního zařízení pomocí technologií NFC a Bluetooth. Tento systém je nově propojen s platformou IMAporter ID Cloud umožňující vzdálenou distribuci a správu mobilních klíčů. Stažení vlastního mobilního klíče a následné otevírání dveří pomocí mobilního zařízení si mohl každý účastník workshopu sám vyzkoušet − obr. 6.

Společnost Workswell s. r. o. je středoevropská obchodní a výrobní společnost se sídlem v České republice. Zaměřuje se na oblast strojového vidění a termovizních systémů. Společnost je ve světě známá především díky svým produktům v termografii. Jedná se o stacionární termokamery WIC, termovizní NDT systém ThermoInspector a termovizní systém pro drony Workswell WIRIS. V roce 2018 získala společnost Workswell s. r. o. druhé místo v soutěži Vodafone Firma roku v České republice. Společnost nabídla studentům možnost zapojení se do vývoje obranných, vojenských či průmyslových systémů pro bezdotykové měření teploty, infračervených technologií a nočního vidění s využitím vícejádrových procesorů ARM a NVIDIA, spolupráci při vývoji fúzních algoritmů pro spojování obrazu viditelného a LWIR spektra, vývoji vícevlákonových aplikací a CUDA processingu, zpracování obrazu − AI, object tracking a aplikace neuronových sítí – obr. 7.

Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze prezentovala studentům některé výsledky řešení evropského projektu EnSO (Energy for Smart Objects), který je zaměřený na vývoj perspektivních obnovitelných zdrojů energie s využitím v inteligentních elektronických systémech – obr. 8, dále představila vybrané studentské diplomové práce (např. hvězdářský dalekohled, model elektronicky řízené mlékárny, 3D materiálová tiskárna) a elektronické systémy navržené a realizované studenty magisterského programu „Elektronika a komunikace“ se zaměřením na aplikace v zabezpečovacích a přístupových systémech, senzorových technologiích, bezdrátových technologiích, optoelektronických aplikacích a dalších − obr. 9. Celá akce byla doplněna možností prohlídky specializovaných laboratoří s vybavením určeným pro výzkum i výuku.