česky english Vítejte, dnes je neděle 03. prosinec 2023

Programy pro přípravu podkladů pro osazování desek

DPS 2/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

CAM350

Program CAM350 firmy DownStream Technologies [1] je obecně velmi rozšířený program určený pro výrobu holých desek, návrh tiskových šablon, rozsáhlé kontroly navržených desek s ohledem na problémy při výrobě (DFM) a reverse engineering (převod Gerber dat zpětně do formátů ODB++ a PADS ASCII, interního formátu programu PADS). Načítá a exportuje data ve formátech ODB++, IPC-2581, Gerber, IPC-356, GenCAD, NC Drill, DXF, HPGL a PADS ASCII.

I když není přímo určený pro přípravu podkladů pro osazování a testování, může poskytnout docela dobrou službu alespoň na základní úrovni, například při reverse engineering, zjišťování potřebných údajů o desce, vyhledávání na desce nebo při zhotovování výkresů.

Po načtení ODB++ nebo IPC-2581 se v programu zobrazí navržená deska tak, jako by byla v návrhovém programu, přičemž všechny vývody součástek mají zobrazena svá značení. K dispozici je okamžitě výpis součástek a jejich atributů (typ, pouzdro, souřadnice středu, strana desky, výška atd.), spojů (nets), složení vrstev desky, data otvorů i pájecích plošek, použité D-kódy atd. Z výpisu součástek (obr. 1) lze jednotlivé součástky vyhledat, vybarvit podle potřeby a provést další úkony pro získání potřebné dokumentace pro výrobu. V zobrazení desky je možné zjišťovat všechny možné údaje o desce, například značení a typ součástky, typ jejího pouzdra, název spoje (net) atd.

Nastavené zobrazení desky lze vytisknout buď individuálně, nebo kombinovaně (několik různých zobrazení) na jednom výkresu, přičemž program automaticky nastaví potřebné měřítko.

1

BluePrint PCB

Program BluePrint PCB [2], který je rovněž od společnosti DownStream Technologies, je už určen pro přípravu podkladů pro osazování desek, případně pro jejich opravy v podobě ucelené dokumentace.

Pracuje s daty desky ve formátu ODB++ i IPC-2581, navíc přímo i s daty z programu PADS (formát PADS ASCII). Umožňuje vytvořit neomezený počet zobrazení desky s různým nastavením (strana, jednotlivé elementy, měřítko atd.), vytvořit výpis součástek podle potřeby, definovat jednotlivé postupy a varianty osazení a zhotovit odpovídající výkresy a výpisy součástek. Má vlastní textový editor a potřebné kreslicí funkce, takže umožňuje vytvořit výkresy s detaily uložení součástek včetně kót i poznámky (viz obr. 2). Všechny jednotlivé objekty v dokumentaci lze navzájem propojit s odkazy, které usnadňují vyhledávání, například součástky ve výkresu z výpisu materiálu. Do dokumentace je možné přidat hlasový i video záznam s instrukcemi pro potřeby výroby. Dokumentace může být také doplněna o výkresy z jiných zdrojů přes DXF a STEP interface, Gerber data, fotografie, části PDF dokumentu atd.

Program má také vlastní editor osazovacího panelu, ve kterém je možné vytvořit data panelu. Výstupem programu je kromě dokumentace v podobě řady výkresů výpis materiálu včetně výpisu pro postupy a varianty osazování a Pick & Place data součástek (xy souřadnice středu součástek, natočení, strana desky).

Po uložení projektu zůstává načtená deska jeho součástí, takže lze na podkladech pro výrobu pracovat kdykoliv později bez dalšího načítání dat desky. V případě, kdy dojde ke změnám v navržené desce, opětovné načtení nových dat (ODB++ nebo IPC-2581) automaticky změní již vytvořené podklady pro výrobu odpovídajícím způsobem.

2

Unisoft Pronto

Sada programů Pronto od americké společnosti Unisoft [5] je nejnovějším přírůstkem v naší nabídce softwaru pro výrobu elektroniky. Je zaměřena na zhotovení podkladů pro osazování, testování a inspekce desek, včetně programování jednotlivých strojů. Rozdělení dosti komplexního programu na jednotlivé moduly umožňuje zákazníkovi vybrat si pouze potřebné moduly a další si dokoupit třeba později.

I když se jedná o software, který je již staršího data (ale je udržován), může být i nadále vhodným pomocníkem při přípravě výroby, zejména s ohledem na jeho velmi příznivou cenu.

Hlavní moduly programu Pronto:

  • ProntoVIEW-MARKUP [6] umožňuje načíst a zobrazit desky v různých formátech – Gerber, ODB++ a IPC-2581 nebo přímo ve formátu různých návrhových programů (PADS, OrCAD, Altium atd.). Deska může mít zobrazenou horní i spodní stranu současně, navzájem i v jiných velikostech. Filtr pomáhá nastavit zobrazení jednotlivých částí desky podle potřeby. Pomůže vytvořit dokumentaci potřebnou pro výrobu ve formě výkresů doplněných o poznámky a fotografie. Umožňuje vyhledávat součástky z výpisu materiálu.
  • ProntoGERBER-CONNECTION je určený pro pracoviště, kde nemají k dispozici data ve formátech ODB++ nebo IPC-2581 ani ve formátu návrhového systému desky, ale potřebují zhotovit podklady pro výrobu. Tento modul umožňuje doplnit zobrazená Gerber data o další potřebné informace (součástky atd.) a získat tak digitální model desky pro další práci. Dobře promyšlený způsob práce s Gerber daty je rychlý a jednoduchý, přičemž náklady na pořízení tohoto modulu (spolu s nutným modulem ProntoVIEW-MARKUP) jsou bezkonkurenčně nízké. Výsledný digitální model desky lze použít pro práci v dalších modulech Pronto, zejména ProntoPLACE.
  • ProntoPLACE vytváří programy pro různé osazovací automaty, potřebnou dokumentaci, zajišťuje First Article Inspection podklady a další záležitosti potřebné pro osazování desek. Provádí analýzu nákladů spojených s osazováním a pájením.
  • ProntoAOI slouží k vytváření programů pro AOI inspekční zařízení.
  • ProntoTEST-FIXTURE pomáhá vytvořit podklady pro návrh testeru typu „bed of nails” a generovat popis testovaných obvodů pro potřeby testování (ATE).

3

Více informací je možné získat na webových stránkách výrobce programu – společnosti Unisoft [5] nebo lokálního distributora – firmy CADware s. r. o. [7].