česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. duben 2024

EDA průmysl v roce 2019

DPS 3/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Čtvrtletní zpráva, kterou pravidelně vydává ESD Alliance (sdružení výrobců EDA softwaru), ukazuje na nepolevující růst tohoto odvětví průmyslu, které trvá již deset let. To signalizuje růst elektronického průmyslu jako takového, ale také naznačuje trendy, které ve světě elektroniky probíhají.

Zpráva MSS Report vychází s čtvrtletním zpožděním, protože získávání potřebných dat a jejich následné zpracování vyžaduje určitý čas. Data se porovnávají se stejným obdobím předchozího roku, pokud není uvedeno jinak. Programy EDA jsou rozděleny do čtyř kategorií – CAE (simulace, verifikace, analýzy, schémata), PCB & MCM (návrh desek a multichip modulů), IC Physical Design and Verification (návrh integrovaných obvodů a verifikace) a SIP (intelektuální vlastnictví softwaru). Kromě toho se ještě sleduje situace v jednotlivých regionech světa – Americas (Severní a Jižní Amerika), EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), Japonsko (vždy samostatně) a oblast APEC (Asie mimo Japonska a oblast Pacifiku, která zahrnuje i Austrálii).

EDA průmysl jako celek vzrostl ve 4. čtvrtletí 2019 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku sice jen o 2,2 %, ale celoroční nárůst byl 8,3 %, a to zejména díky silné poptávce v Evropě. Poprvé tak překročil roční prodej EDA softwaru ve světě hranici 10 miliard dolarů. Největší nárůst zaznamenaly programy pro návrh desek plošných spojů, a to jak ve zmíněném čtvrtletí, tak i za celý rok 2019. Jediným oborem, jehož obrat se trvale propadal, byly služby spojené s prodejem EDA softwaru. Firmy, které se průzkumu zúčastnily, zaměstnávaly více než 45 tisíc lidí, což představuje nárůst o 6,1 %.

EDA průmysl v roce 2019

Prodej EDA softwaru podle kategorií

CAE software (Computer Aided Engineering) generoval v posledním čtvrtletí roku 2019 obrat 874,4 milionů dolarů, což představovalo 1% nárůst v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Celoroční nárůst pak byl 6,5 %.

Obrat v kategorii IC Physical Design & Verification byl ve sledovaném období 466,4 milionu dolarů (nárůst 3,9 %) a celkový meziroční nárůst dosáhl 9,5 %.

Tržby z prodeje softwaru pro návrh desek a modulů (PCB & MCM) přesáhly 295 milionů dolarů, což představuje největší nárůst, a to o 19,4 %. V celoročním měřítku pak byl zaznamenán nárůst 15,1 %.

Prodej intelektuálního vlastnictví (SIP) činil 900,6 milionu dolarů (4% nárůst). Za celý rok se pak jednalo o nárůst 10,1 %.

Prodej služeb (Services) se propadl o 15 % na 89,6 milionů dolarů, výsledný meziroční pokles byl 10,9 %.

Prodej EDA softwaru podle regionů

Objem prodeje v regionu Americas se dostal na první místo − 1125,6 milionů dolarů, což je ale pokles o 2,9 % v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Za celý rok 2019 se však jednalo o nárůst 2,4 %.

Obrat v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA) zlomil rekordy – 445,1 milionu dolarů, což je nárůst o 31 % (meziročně pak o 8,6 %).

V Japonsku dosáhl obrat v daném čtvrtletí 211,4 milionu dolarů (nárůst 6 %), meziroční srovnání však zaznamenalo pokles o 8,6 %.

Region APAC (Asie/Pacific) se s obratem 844,2 milionu dolarů mírně propadl (pokles 0,2 %). Za celý rok byl ale nárůst 13,6 %.

Kompletní zpráva, která je členům ESD Alliance dostupná zdarma, obsahuje řadu dalších, velmi detailních údajů.

Kromě svých pravidelných čtvrtletních zpráv vyvíjí ESD Alliance i další aktivity. Jednou z nich je například udílení ceny Phila Kaufmana, který se významně zasloužil o rozvoj použití softwaru při návrhu a verifikaci integrovaných obvodů v 70.−90. letech minulého století. Cena se udílí na jeho počest každý rok. Za ten loňský ji obdržela Dr. Mary Jane Irwin z Pennsylvania State University za propagaci používání EDA softwaru mezi studenty.