česky english Vítejte, dnes je neděle 10. prosinec 2023

Cloud a edge computing podporují práci z domova

DPS 4/2020 | Články
Autor: Nick Offin, Dynabook Northern Europe

Používání cloudu ve firemním prostředí přináší řadu výhod. Bez této formy práce by dnes neexistovala řada služeb, na které se společnosti, ať už malé, či velké, spoléhají. Je tedy pochopitelné, že si 85 % společností uvědomuje, že rozvíjení cloudových řešení je v jejich infrastruktuře nezbytností. V době krize spojené s pandemií nemoci Covid-19 umožňuje technologie cloudu milionům společností po celém světě pokračovat v činnosti díky maximálnímu využití potenciálu v režimu práce z domova. Kromě cloudových řešení je v poslední době často diskutován také nový koncept - „edge computing“. V ekosystému informačních technologií hrají obě technologie důležitou roli a oba tyto technologické trendy se ve firemní infrastruktuře nevylučují, ale naopak doplňují. Proto není opodstatněný názor, že edge computing s využitím principu výpočtů na okraji sítě nakonec tradiční cloudové služby nahradí.

Výpočty realizované na okraji sítě nabízejí v mnoha případech oproti tradiční centralizované cloudové infrastruktuře řadu výhod, a to zejména s ohledem na nárůst práce na dálku. Benefity spočívají ve zkrácení latence, snížení provozního zatížení a zvýšení zabezpečení dat. Jak konkrétně se tyto výhody projevují?

Snížení provozního zatížení

Pokud porovnáme tradiční cloud a edge computing, hlavní rozdíl spočívá v tom, jak a kde probíhá zpracování dat. U cloudu jsou data posílána do centrálního úložiště (obvykle datového centra), kde dochází k jejich zpracovávání. Při využití edge computingu je množství výpočtů prováděno ihned po pořízení dat před jejich odesláním.

Fungování dnešního světa je založeno na práci s daty. Ta generuje a přináší řadu nových technologií jako například IoT, 5G, nositelnou elektroniku či zařízení pro asistovanou realitu (AR). Obrovské množství dat je generováno uživateli, kteří pracují na okraji sítě. V souvislosti s rozvojem práce na dálku se stále více zařízení připojuje k podnikovým sítím z míst mimo kancelář. Cloud sám o sobě nabízí velké výpočetní možnosti a úložné kapacity, ale extrémně velká zátěž sítě vyžaduje mnohdy upravenou infrastrukturu – to je chvíle, kdy přichází na řadu technologie výpočtů na okraji sítě.

Bez názvu

Kompletní revize infrastruktury je pro podniky nákladná a časově náročná. Edge computing umožňuje společnostem problematiku zatížení cloudu a výpočetních systémů vyřešit a nevyžaduje přitom náhradu původního systému. Po zapojení této technologie zpracovávají zařízení na okraji sítě množství výpočtů lokálně, a tím se uvolňuje kapacita cloudu pro zajištění rychlého zpracování potřeb společnosti a rychlý chod podnikových aplikací.

Snížení doby odezvy (latence)

Základní vlastnost cloudových řešení spočívá v posílání dat do výpočtového centra, jejich zpracování a často přenosu zpět do původního zařízení, které pracuje na okraji sítě. To vše vyžaduje čas a přenos dat způsobuje zpoždění procesů. Přestože cloud nabízí vysoký výpočetní výkon, velké úložiště i možnosti náročné analýzy dat, v mnoha případech není tento postup efektivní. Někdy může latence způsobit vzdáleným pracovníkům komplikace. Během současné krize se například zaměstnanci spoléhají na videokonference a ty vyžadují konektivitu v reálném čase.

Latence související s přenosem dat v síti může mít negativní vliv i v jiných, závažnějších případech vzdálené práce. Jako příklad lze uvést zaměstnance pracujícího ve skladu, který využívá chytré brýle AR a funkci „pick-by-vision“, která mu pomáhá vybírat, třídit, naskladňovat či jinak pracovat s jednotlivými skladovými položkami. Pokud bude skladník během procesů dostávat potřebné informace do zorného pole se zpožděním, může to vést ke snížení produktivity, nebo dokonce k chybovosti. Edge computing řeší problém tím, že data zpracovává ihned u zdroje, na okraji sítě. Tím se eliminuje latence a snižuje se množství chyb.

Zabezpečení dat

Se zvyšujícím se množstvím zaměstnanců pracujících mimo kancelář roste potřeba vzdáleného přístupu k datům. To však přináší zvýšené riziko ohrožení kybernetickou kriminalitou, nelegálním získáváním citlivých firemních dat a jejich potencionálním zneužitím. Edge computing filtruje a zpracovává data ihned, namísto toho, aby byla všechna posílána do centrálního datového centra. Díky tomu se snižuje množství přenesených citlivých dat mezi zařízeními a cloudem, a tím se zlepšuje jejich zabezpečení.

Covid-19 změnil pracovní podmínky v řadě firem. Vzhledem k práci na dálku musely podniky přehodnotit své strategie a cloudová řešení začala hrála velkou úlohu ve sdílení dat mezi organizacemi. Edge computing může v řadě případů pomoci snížit množství přenášených dat a zvýšit rychlost sítě i zabezpečení. Edge computing a cloud computing jsou technologie, které hrají ve firemní infrastruktuře důležitou roli. Se zvyšující se potřebou vzdálené práce se stávají novou normou a lze předpokládat, že se budou stále více vzájemně doplňovat.

Poznámka: Dynabook je výrobce notebooků, který vznikl převzetím 80% podílu divize firmy Toshiba vyrábějící notebooky společností Sharp Corporation. Firma Toshiba byla ve druhé polovině 80. let minulého století prvním výrobcem notebooků.