česky english Vítejte, dnes je úterý 28. listopad 2023

Nové řešení od Hioki pro testování systémů řízení baterií v EV

DPS 4/2020 | Články
Autor: TESTOVACÍ TECHNIKA

Firma Hioki uvedla na trh generátor napětí baterie SS7081-50 pro snadné a přesné vyhodnocení systémů správy baterií (Battery Management System - BMS) používaných u lithium- -iontových bateriových sad. SS7081-50 je 12kanálový generátor a měřicí přístroj, který dokáže snadno a přesně vyhodnotit výkon BMS používaných v lithium-iontových bateriových sadách, nacházejících se v elektrických vozidlech (EV), akumulátorech a UPS. Jako emulátor baterií / generátor napětí tak toto zařízení usnadňuje celý proces testu tím, že umožňuje účinně vytvářet prostředí pro testování parametrů, které by bylo obtížné reprodukovat se skutečnými bateriemi, napájecími zdroji a elektronickými zátěžemi. Lithium-iontové baterie (resp. jejich sady) obsahují řídicí systémovou desku známou jako BMS, která monitoruje a optimálně řídí baterii. Pokud BMS nebude řádně monitorovat svoji baterii, sníží se účinnost napájeného zařízení a zároveň se znemožní plné využití kapacity baterie, například tím, že ji nadměrné vybití zničí, popř. je znemožněno její řádné nabití. Kontrola baterií deskami BMS je proto zcela klíčová, mimo jiné i proto, že nadměrné vybití lithium-iontových baterií představuje vážné bezpečnostní riziko (vzplanutí baterie nebo úraz elektrickým proudem). V této souvislosti se v budoucnu očekává vývoj sofistikovaných desek BMS, které mohou účinně a bezpečně řídit baterie, a tento trend pravděpodobně zvýší poptávku po schopnosti snadno a přesně tyto desky testovat.

Nové řešení od Hioki pro testování systémů řízení baterií v EV

Nové řešení od Hioki pro testování systémů řízení baterií v EV 1

Klíčové vlastnosti

1) Použití místo skutečné baterie, zdroje napájení nebo elektronické zátěže

Desky BMS jsou připojeny k bateriovým článkům, jejichž kapacitu a další parametry monitorují. Bateriové články vykazují individuální rozdíly v kapacitě kvůli rozdílům v provozním prostředí a výrobním změnám. Tento problém řeší právě BMS desky, a to vyrovnáváním takových disbalancí jednotlivých článků z hlediska kapacity.

Komplikace při tomto typu testování BMS desek nastávají při použití skutečných bateriových článků, protože s těmi je obtížné věrně emulovat požadovaný stav nevyváženosti. Řešením je právě novinka od Hioki, která umožňuje uživateli detailně nastavit parametry jednotlivých článků pomocí integrovaného SW. Každá jednotka SS7081-50 přitom nabízí 12 kanálů; nadto lze spojit několik jednotek dohromady (omezením je max. 1000 V na celý systém) a vytvořit tak multikanálový testovací systém.

2) Velmi přesné měření napětí/proudu a podpora pro měření velmi malých proudů

Přesnost měření napětí (±0,1 % rdg ±100 μV) a proudu (±0,07 % rdg ±100 μA) umožňuje lepší vyhodnocení stále sofistikovanějších BMS desek. Je k dispozici také rozsah 100 μA, který je ideální pro měření tzv. tmavých (při vypnutém BMS) a stand-by (při zapnutém, ale neaktivním BMS) proudů, jež z řízených článků odebírají BMS desky pro své vlastní napájení. Tyto odběry, přestože velmi nízké, je v rámci optimalizace návrhu baterie rovněž třeba sledovat – a vysoká přesnost měření je zde nepostradatelná.

3) Snadná a bezpečná simulace přerušení vodičů

SS7081-50 může modelovat přerušení vodičů v kabelu, který spojuje BMS s baterií. Použití skutečných baterií k hodnocení desek BMS představuje komplikace, jako je například potřeba vyrobit speciálně navržené testovací soupravy. S novým testovacím systémem od Hioki lze snadno a bezpečně simulovat i tato přerušení vodičů, která by bylo jinak obtížné simulovat se skutečnou baterií.

Pro podrobnější informace o novince Hioki prosím kontaktujte zastoupení výrobce v ČR a na Slovensku – společnost TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o.