česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

Constructor – editor elektrického schématu s funkčním testem

DPS 4/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Program Constructor americké společnosti CMH Software není běžným CAD programem pro kreslení elektrických zapojení. Dokáže totiž navíc názorně ukázat rozložení potenciálů v obvodu v závislosti na stavu jeho komponentů (zapnuto/ vypnuto). Připojené výkonové a signalizační prvky (motory, signálky, sirény atd.) akusticky i barevně avizují svoji aktivaci, zatímco případné zkraty v obvodu jsou identifikovány.

Jak program funguje?

Elektrické zapojení se kreslí velmi rychle – kreslicí plocha je tvořena rastrem malých políček, do kterých lze vkládat schematické symboly elektrických prvků. Vlastní spoj se potom jednoduše vytvoří jedním kliknutím na políčko spoje. Obvod musí mít definovány připojené potenciály (L1,…+24V,… N, PE atd.), kterým lze přiřadit určité barvy.

Constructor – editor elektrického schématu s funkčním testem

Constructor – editor elektrického schématu s funkčním testem 1

Po nakreslení zapojení lze obvod aktivovat zapnutím vestavěného hlavního vypínače, kreslicí rastr zmizí a jednotlivé potenciály v obvodu se vysvítí podle nastavených barev. Všechny kontakty (stykačů, relé, jističů, vypínačů, tlačítkových spínačů a dalších součástek) lze kliknutím ručně přepínat, přičemž se ihned zobrazí nové rozložení potenciálů v obvodu. Podobně lze ovládat i stav dalších součástek – například kliknutím na pojistku ji lze rozpojit, klik na signálku ji rozsvítí a podobně. Pokud se přitom na výkonové a signalizační prvky dostane potřebné napětí, budou reagovat – motory začnou vydávat zvuk běžícího motoru, signálky se rozsvítí zvolenou barvou, siréna začne houkat atd. Tímto způsobem lze zjistit chování obvodu v různých situacích, i zcela neočekávaných.

V případě, že během ručního přepínání kontaktů dojde ke zkratu, pojistka či jistič rovněž zareaguje odpojením obvodu. U kontaktů stykačů či relé lze nastavit zpožděný přítah či odpad kontaktu, stejně jako časování buzení cívky. V programu je k dispozici i elektrická zkoušečka, jejíž vývody lze připojit (přiložit) kdekoliv v obvodu a která signalizuje přítomnost napětí (obr. 1).

Editor schématu umožňuje kreslit potřebné elektrické zapojení více způsoby – jednopólové či vícepólové obvodové zapojení nebo zapojení ve formě žebříčkového diagramu (ladder diagram).

Zapojení obvodu se kreslí pomocí symbolů, stejně jako když se kreslí zapojení ručně. Zadáním atributů k jednotlivým symbolům vzniká reálná součástka s daty. Související symboly, například cívka – kontakty, mají mezi sebou odkaz, takže lze rychle a jednoduše zjistit všechny kontakty dané cívky i naopak. Dodávaná knihovna zahrnuje přes 900 symbolů kreslených jak podle amerického standardu ANSI, tak i podle IEC (obr. 2), který se používá u nás. Pro práci s PLC obsahuje knihovna velké množství univerzálních I/O modulů. Zabudovaný editor umožňuje také vytváření vlastních symbolů.

Nakreslené zapojení lze vytisknout nebo exportovat do různých formátů (PDF, DXF, DWG, JPG, TIF, PNG). Exportovat lze také data návleček vodičů, zatímco program umí přiřadit jednotlivým vodičům číslo vodiče pro identifikaci.

A komu je tento program určen? Vzhledem k nízké ceně ho lze použít jak pro kreslení jednostránkových elektrických zapojení, tak i pro odladění zapojení automatizace, včetně PLC. Nejčastější použití ale jistě nachází ve školách a školicích střediscích, ať už pro výuku, nebo školení elektrických obvodů. Možnost ověření správné funkce nakresleného obvodu napomáhá pochopení podstaty elektrického zapojení a činí výuku i školení atraktivnější. Jednou z funkcí programu je možnost úmyslného vytvoření vadného obvodu (spálená pojistka, přerušený vodič, zablokovaný kontakt atd.), na kterém se studenti učí číst elektrické schéma a vyhledávat závady s pomocí napěťové sondy. Program také umožňuje vytvářet poznámky v dialogu Workbook (viz obr. 3), které vysvětlují funkci obvodu, případně směrují studenta k určitému postupu při práci na daném schématu v rámci zadané úlohy.

Software Constructor (verze 15) běží na Windows (verze 7 až 10), takže není náročný na počítač. Jeho instalace je jednoduchá a rychlá. Licence je chráněna dodaným aktivačním kódem. Cena plné verze 15 je zhruba 10 tisíc Kč, školní verze pro 10 počítačů stojí kolem 25 tisíc Kč.

Více informací o programu Constructor, stejně jako o dalších programech firmy CMH Software lze nalézt na webu https://cmhsoftware.com