česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 20. červen 2024

PADS Classic vs. PADS Professional

DPS 4/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Společnost CADware s. r. o. [1] je distributorem programů firmy Mentor. Kromě dalších programů jsou v nabídce této firmy také návrhové systémy PADS Classic a PADS Professional. Mohlo by se zdát, že se jedná o dvě konfigurace v podstatě téhož programu, ale není tomu tak. Cílem tohoto článku je stručně vysvětlit rozdíly mezi těmito programy.

Program PADS patřil ve svých počátcích spolu s programy PCAD a Cadstar mezi průkopníky programů pro návrh desek plošných spojů. Byl průběžně vyvíjen až do své dnešní podoby. Tento „klasický“ PADS má v současnosti ve své základní konfiguraci označení PADS Standard [2].

Jeho neoficiálním názvem je PADS Classic, který lépe vystihuje, že se jedná o původní program PADS, a zřetelněji ho tak odlišuje od zcela nově vyvinutého systému PADS Professional [3].

PADS Classic vs. PADS Professional

Ten vznikl před několika lety jako odezva na vysoké nároky kladené v současnosti na moderní návrhové systémy. Uživatelům nabízí výkonnostní mezičlánek mezi programem PADS Classic (Standard) a systémem nejvyšší třídy Xpedition [4] od téhož výrobce. PADS Classic a PADS Professional jsou tedy dva zcela rozdílné programy v odlišné cenové a výkonové hladině.

PADS Classic

PADS Classic je kompletní program pro návrh desek bez nároků na tzv. high-speed design (definování a routování diferenciálních párů, routování plošného spoje na požadovanou délku), simulace a analýzy. Jedná se o během let propracovaný program s intuitivním ovládáním, vybavený všemi potřebnými funkcemi pro kreslení schémat a návrh běžných desek. Zahrnuje 3D zobrazení, automatické rozmísťování součástek a celou řadu možností pro pokládání plošných spojů. Má návaznost na PADS Professional a další návrhové programy (EAGLE, Altium, OrCAD, Cadstar).

Lze s jistotou říci, že neexistuje jiný program s podobnými možnostmi v návrhu desek v cenové relaci pod sto tisíc korun.

PADS Classic vs. PADS Professional 1

PADS Professional

PADS Professional je moderní program zaměřený na návrh komplexních desek plošných spojů, při kterém jsou potřeba obvodové simulace, návrh ve 3D prostředí, high-speed návrh, analýzy signálové a napájecí integrity a termální analýzy. Má návaznost na PADS Classic (Standard) i high-end návrhový systém Xpedition. Není tajemstvím, že je tento program do značné míry odvozen právě od systému Xpedition jako jeho cenově dostupnější varianta.

PADS Designer a PADS Logic

Aby bylo vysvětlení hlavních rozdílů mezi programy PADS Classic a Professional úplné, je potřeba zmínit také editor schematického zapojení. Oba programy mají editor PADS Designer, což je moderní program s mnoha možnostmi, který se používá jako univerzální editor schémat i u dalších programů firmy Mentor. PADS Classic (Standard) zahrnuje navíc i původní kreslení schématu PADS Logic, což je jednodušší, ale velmi intuitivní program. Hlavní rozdíl mezi PADS Logic a PADS Designer je ve správě databáze (knihovně) součástek – zatímco Logic může vyhledávat součástky pouze podle jejich názvu, Designer dokáže vyhledávat podle kombinace jakýchkoliv atributů, přičemž zobrazuje jak schematický symbol, tak i pouzdro na desku. Designer lze navíc také napojit na externí databázi.

Classic nebo Professional?

PADS Classic (Standard) je vhodným nástrojem pro návrh desek, které nevyžadují automatické či autointeraktivní routování diferenciálních párů nebo spojů na potřebnou délku ani návrh ve 3D prostředí, obvodové simulace nebo analýzy signálové integrity. Pokud by byla některá z těchto funkcí později potřeba, lze program o tyto možnosti rozšířit provedením upgradu na konfiguraci PADS Standard Plus.

Program má velmi intuitivní ovládání, a tak uživatel nepotřebuje žádné intenzivní školení, což je výhodné zejména v situacích, kdy návrhář nepoužívá program každý den, ale jen občas. A jak už bylo uvedeno výše, z pohledu pořizovacích nákladů je cena PADS Classic naprosto bezkonkurenční.

PADS Professional je bezpochyby určen pro náročné úlohy v návrhu desek včetně návrhu ve 3D prostředí. Stejně jako u jiných výkonných programů, které nabízejí široké spektrum možností, potřebuje uživatel určitý čas, aby se program naučil efektivně používat. To je však v profesionálním prostředí, kde jsou kladeny na vývoj vysoké nároky, běžné.

Protože je PADS Professional odvozen od high-end systému Xpedition, může dobře posloužit i jako jeho levnější doplněk ve firmách, kde už Xpedition používají.