česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Zvlhčování vzduchu pro posílení tvorby zisku a lepší pracovní prostředí

DPS 5/2020 | Články
Autor: Ing. Vladimír Harazím, CSc. – DREKOMA

Některé technologické procesy v průmyslu jsou závislé na obsahu vody ve vzduchu; suchý vzduch může narušovat průběh technologických operací. Tyto problémy řeší obohacení vodou – zvlhčování, které vzduch ochlazuje a současně čistí od pevných částic. Zvlhčování znamená vpravit do vzduchu v daném prostoru takové množství vody, aby se zvýšila relativní vlhkost na určitou hodnotu. Jedna z metod zvlhčování je založena na vysokotlakém rozprašování vody uvnitř vzduchotechnické soustavy. Od tlakové stanice je voda rozváděna vysokotlakými hadicemi k rozprašovacím tryskám.

Zvlhčování vzduchu pro posílení tvorby zisku a lepší pracovní prostředí

Vodní aerosol potřebuje asi 1 s na odpaření do vzdušné vlhkosti. Při rychlosti proudění vzduchu 3 m/s ve vzduchotechnické soustavě je pro odpaření jemné vodní mlhoviny zapotřebí rovný úsek v délce asi 3 m. Takový rovný úsek nebývá ve vzduchotechnické soustavě k dispozici a pro odpaření aerosolu bývá zapotřebí dodatečná tepelná energie. Firma Merlin Technology připravila efektivní řešení. Nový vysokotlaký systém ORBIT WING®, speciálně určený do vzduchotechnických soustav, je doplněn patentovanou soustavou integrovaných křídel, která zajišťuje definované víření proudu vzduchu za tryskami. Jemný aerosol se po kruhové dráze vrací zpět a tím je dosaženo zkrácení přímé dráhy proudu vzduchu až o 50 %. Systém ORBIT WING® je nízkoenergetické zařízení; k dodání 1 kg vody stačí vynaložit energii pouze 2,5 až 3 J. Efektivnost systému se pohybuje okolo 98 %. Více informací o výrobcích Merlin lze nalézt na webu.