česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Inkjet Legend Printer jako alternativa k sítotisku

DPS 4/2012 | Články
Autor: Ing. Jana Pišvejcová, PCB Benešov

Poptávka po servisním potisku na deskách plošných spojů neklesá ani při současné automatizaci osazování. Důvodem je snadnější orientace na desce jak pro účely vývoje a oživování prototypů, tak pro servisní dokumentaci. V naší firmě představují desky se servisním potiskem více než 60 % produkce. Vzhledem k rostoucímu objemu zakázek jsme již v roce 2005 řešili problém nedostatečné kapacity pracoviště sítotisku. S přihlédnutím ke zvyšujícímu se počtu kusových a prototypových zakázek se nakonec jako nejvhodnější řešení jevilo zakoupit stroj pro přímý potisk – InkJet Legend Printer.

Bez názvu

Jedná se o zařízení pracující na podobném principu jako běžné inkoustové tiskárny. K zajištění dobré přilnavosti se při přímém potisku barva nanáší do nevytvrzené nepájivé masky. Tiskové hlavy jsou osazeny UV lampou, která bezprostředně po tisku vytvrzuje speciální světlocitlivou barvu, dále pak samočisticím systémem, který přispívá k delší životnosti hlav.

Hlavní předností této technologie je zjednodušení procesu potisku. Urychlení se týká jak přípravy podkladů z gerber dat, tak i přípravy stroje mezi jednotlivými zakázkami. Další výhodou je přesnost usazení potisku – každá deska je před tiskem zaměřena pomocí kamery. V neposlední řadě je pak třeba vzít v úvahu ekologické hledisko, neboť oproti standardně používanému sítotisku se jedná o prakticky bezodpadovou technologii.

Bez názvu1

V době, kdy jsme začali o přímém potisku uvažovat, již bylo na trhu několik firem nabízejících tato zařízení. My jsme nakonec na základě srovnání výsledků tisku v roce 2006 zvolili italského výrobce New System a jejich stroj NewPrint G4SL. Ten byl osazen dvěma hlavami, které umožňovaly tisk s rozlišením až 720 dpi.

Firmu New System převzala v roce 2007 izraelská firma Orbotech. Ta pokračovala ve vývoji zařízení a přidala další funkcionality, jako jsou např. otočný stůl, systém upínání nevyžadující zvláštní otvory a vakuový systém pro tenké materiály. Nabízena je také možnost tisku čárových kódů nebo sériových čísel. V rámci inovace technologie jsme v březnu letošního roku zakoupili nejnovější zařízení firmy Orbotech – Inkjet Legend Printer Sprint 100. Kromě výše uvedených technických zlepšení přispěla inovace ke zvýšení průchodnosti pracoviště potisku i k zvýšení kvality potisku, neboť nový stroj umožňuje rozlišení až 1 440 dpi.

InkJet není úplnou náhradou sítotisku. Jak již bylo výše zmiňováno, přímý potisk nelze aplikovat přímo na měděné plochy bez masky. Dalším limitujícím faktorem je možnost použití jen jedné barvy potisku – bílé. Tato omezení se ale týkají jen části produkce. Více než šest let zkušeností v naší firmě ukazuje, že nákup této technologie byl správným rozhodnutím, zvláště v době, kdy velký podíl na objemu výroby mají menší zakázky. Ukazují to i současné trendy ve výrobě DPS, kdy se na trhu objevuje stále více zařízení umožňujících přímé vykreslení i pro fotorezist a nepájivou masku.