česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Mezinárodní zákaznický seminář ATOTECH

Ve dnech 22. a 23. 5. 2012 proběhl 3. Mezinárodní zákaznický seminář společnosti Atotech CZ/SK v prostorách Austria Trend Hotelu Bratislava na téma Udržitelné technologie budoucnosti.

Přivítali jsme bezmála 180 účastníků z řad provozovatelů povrchových úprav z České republiky a Slovenska a další zástupce dodavatelů do tohoto segmentu trhu. Majitelé firem, ředitelé, manažeři a techničtí pracovníci měli možnost získat aktuální technické informace o nových trendech týkajících se jak průmyslových galvanických technologií, tak i technologií určených pro výrobu plošných spojů.

Mezinárodní zákaznický seminář ATOTECH

Mezinárodní zákaznický seminář ATOTECH

Hlavními tématy byly nezbytnost udržitelného rozvoje tohoto odvětví, vývojové projekty vedoucí ke snižování dopadů na životní prostředí a systém TechCenter firmy Atotech zajišťující komplexní servis lokálních zákazníků. To vše bylo zvýrazněno v prezentacích Pabla Nieta Alisedy, vicepresidenta GMF WW, a Gertjana van der Wala, vicepresidenta pro EU/AM. Michal Kudrnáč, výkonný ředitel firem Atotech CZ/SK, představil lokální organizaci obou firem a možnosti zákaznické podpory na těchto trzích.

Ing. Vojtěch Žabka, technický manažer společnosti Atotech CZ, vyzdvihl důležitost TechCentra v České republice, analytické a materiálové laboratoře jako neodmyslitelné součásti zákaznického servisu v České republice a na Slovensku.

Velmi zajímavý příklad opětovného využití odpadního tepla v galvanických procesech na příkladu firmy FESTA SERVIS Olomouc, s. r. o. prezentoval energetický auditor Ing. Tomáš Sobol.

Účastníky velmi zaujala prezentace Wernera Richteringa, WW R&D Manažera Atotech, o změnách v legislativě týkajících se povrchových úprav a na ně navazujících nových ekologičtějších technologií společnosti Atotech.

Zvláště toto téma související nejenom s evropskou legislativou REACH je velmi aktuální a bude nabývat na důležitosti.

Neméně zajímavou byla i přednáška Jean-Louise Baudoina, WW OEM manažera, o nejnovějších trendech v automobilovém průmyslu.

Večerní společenský program se nesl v duchu slovenského folklóru a byl příjemným zpestřením programu celé akce.

V průběhu druhého dne představili nejnovější technologie z oblasti povrchových úprav a aplikací pro elektroniku vrcholní představitelé centrální organizace Atotech. Ve dvou oddělených workshopech probíhaly semináře na téma protikorozních technologií, aplikací zinkových lamel, bezproudového chemického niklování a pomocných technologií pro lakovny. Dále jsme pokračovali v tématech týkajících se dekorativního pokovu a tvrdochromování.

Na tomto zákaznickém semináři společnost Atotech ukázala směr, kterým se bude nezbytně toto odvětví ubírat do budoucna. Je to jednoznačně směr udržitelného rozvoje se stále větším důrazem na snižování dopadů na životní prostředí.

Děkujeme tímto realizačnímu týmu i všem účastníkům za úspěch celé akce.

www.atotech.cz