česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Multisim. Dobře utajený simulační program

DPS 5/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Simulační program Multisim má u nás řadu uživatelů, zejména na středních technických školách. Přestože byl původně vyvinut právě pro potřeby výuky elektronických obvodů, díky svým rozsáhlým možnostem v obvodových simulacích a analýzách nalezl své uplatnění také v mnoha firmách. Čtenáři tohoto časopisu si mohou vzpomenout na řadu článků, které se tomuto programu věnovaly, zejména pak na sérii „Multisim v príkladoch“ [1].

Multisim je jedním z mála simulačních programů, které pro simulaci používají původní Berkeley SPICE. Co je na tomto programu opravdu zdařilé, jsou virtuální měřicí přístroje, které se v podobě miniatur skutečných přístrojů připojují do nakresleného obvodu podobně jako skutečné přístroje (voltmetr, ampérmetr, osciloskop, čítač, logická sonda, funkční generátor atd.). Kliknutím na daný symbol se měřicí přístroj zobrazí ve skutečném provedení, kde lze provést jeho nastavení i odečet naměřených hodnot (obr. 1).

Multisim. Dobře utajený simulační program

Kromě toho lze v libovolném místě obvodu zjišťovat průběhy signálu pomocí univerzálního zobrazovače Grapher (obr. 2). Ovládání programu je tedy jednoduché a velmi intuitivní. Právě tato výhoda může svádět k domněnce, že se jedná spíše o jednodušší typ simulačního programu, i když je tomu právě naopak.

Multisim. Dobře utajený simulační program 1

Když ho před patnácti lety od kanadské firmy Electronics Workbench koupila společnost National Instruments (NI), vypadalo to, že se tento program dostal do správných rukou. Velký výrobce měřicí a testovací techniky, známý také svým programem LabVIEW, si jistě mohl dovolit věnovat se dalšímu vývoji programu Multisim více než jeho původní výrobce, stejně jako podporovat jeho prodej po celém světě. Bohužel ho na mezinárodních výstavách v expozicích firmy National Instruments nebylo příliš vidět, jeho prodej přes lokální distributory byl postupně nahrazen přímým prodejem a v posledních letech to tak trochu vypadalo, jako by se po něm téměř slehla zem.

Nicméně program stále existuje, ale najít o něm potřebné informace na webových stránkách firmy NI [2] není úplně snadné. Multisim není uveden mezi produkty, ale je schovaný v sekci Shop [3], kde je také odkaz na popis jednotlivých verzí programu − školní (Multisim for Education) a komerční (Multisim for Designers) [4]. Ta je k dispozici v několika konfiguracích (Base, Full a Professional) v cenovém rozpětí zhruba 51−133 tisíc korun.

Program má v plné verzi více než 55 tisíc modelů součástek a může se pochlubit dlouhým seznamem možných simulací a analýz (Fully mixed-mode A/D simulation, Interactive Simulation, AC Sweep, Single Frequency AC, DC Operating Point, DC Sweep, Distortion, Fourier, Monte Carlo, Noise, Parameter Sweep, Pole Zero, Temperature Sweep, Transfer Function, Transient, Worst Case, Noise Figure a další).

Školní verze programu zahrnuje sice jen několik vybraných typů simulací, ale zato má některé funkce vytvořené právě pro potřeby výuky. Tak lze například nastavit součástku ve schématu jako poškozenou (zkrat, odpojený některý vývod, zcela poškozená součástka), aby bylo možné využít program pro vyhledávání závady v daném obvodu. Grafické řešení simulátoru založené na použití virtuálních měřicích přístrojů činí výuku elektronických obvodů a součástek pro studenty zajímavou a vlastní simulace atraktivní a inspirující. Multisim má návaznost na některé další produkty firmy NI, které tak jeho možnosti použití rozšiřují – například prototypovou laboratoř NI ELVIS [5]. Ta zahrnuje osciloskop, digitální multimetr, funkční generátor, napájecí zdroj, Bode analyzer a další přístroje používané při vývoji obvodů. Kromě toho navazuje jeho schematický editor na program pro návrh desek plošných spojů Ultiboard [6].

Aby bylo vyhledávání informací o programu Multisim ještě o něco komplikovanější, existuje navíc na internetu samostatný web multisim.com věnovaný MultisimLIVE [7], jakési variantě Multisimu, která běží na cloudu a je vytvořena za účelem praktického školení při vývoji zapojení obvodů a jejich simulací. Vytvořená zapojení lze sdílet s ostatními uživateli, takže je také snadné najít potřebný zkušební obvod a na něm simulaci provést.