česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

CAM350 a BluePrint nyní zvládnou i embedded součástky a rigid-flex desky

DPS 1/2021 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz | CADware s. r. o.
01.jpg

Mezi hlavní novinky programů CAM350 a BluePrint PCB od společnosti DownStream Technologies patří zejména import návrhu rigid-flex desek a desek s embedded součástkami, přičemž jejich vizualizaci lze provádět ve 2D i 3D. S tím souvisí i další novinky v obou programech.

CAM350 a BluePrint PCB jsou i u nás již léta zavedené CAM programy pro práci s návrhy desek plošných spojů. CAM350 se používá pro přípravu podkladů pro výrobu holých desek, zatímco BluePrint je zaměřen na vytváření dokumentace pro potřeby výroby, osazování a dodatečných úprav osazených desek.

I když to na první pohled není patrné, možnost práce s návrhy rigid-flex desek i desek s embedded součástkami si vyžádala nemalé úpravy programu. Bylo potřeba zvládnout nové typy vrstev desky, zavést nové typy oblastí desky a umožnit práci s vícenásobnými sestavami vrstev (layer stackup). Pro potřeby DFM kontrol se rozšířily kontroly vrtání desky a kontroly via otvorů v pájecích ploškách (via in pad).

cad-1
Obr. 1 3D zobrazení rigid-flex desky včetně dialogu Stackup Visualizer pro zobrazení sestav vrstev jednotlivých částí desky (zde v programu BluePrint PCB, ale stejné zobrazení je i v CAM350)

Mutliple Stackups

Stackup (layer stackup) informuje o složení desky plošných spojů z jednotlivých vrstev (vodivých i dielektrika), jak jsou v desce vzájemně seřazeny a jaké mají parametry (materiál, tloušťka atd.). Klasická deska má pouze jeden stackup, protože je složena stejně po celé ploše desky, ale rigid-flex desky mají alespoň dvě nebo více sestav vrstev – jednu sestavu pro pevnou část desky (např. 8vrstvou) a druhou sestavu pro ohebnou část, která z pevné desky vychází (např. 2vrstvou). Ohebná část může přitom na svém konci opět navazovat na další pevnou desku, například 6vrstvou. Takový příklad rigid-flex desky má tedy celkem tři sestavy vrstev. Proto programy CAM350 a BluePrint umožňují zobrazit a editovat jednotlivé sestavy vrstev (stackupy) samostatně i najednou (multiple stackup).

Materiál jádra desek (PCB Cores)

Jádro (core) desky plošných spojů je základní materiál při výrobě desky s měděnou vrstvou na obou stranách (double-sided copper clad), který se používá pro výrobu oboustranných i vícevrstvých desek. Nyní lze v programu přiřadit jádru konkrétní materiál. Materiály lze importovat z vnějších zdrojů, stejně jako exportovat.

Stackup exchange

Navržený stackup desky, ať už pevné (rigid), nebo rigid-flex, lze zaslat výrobci, nebo naopak návrháři pro odsouhlasení či případné změny.

Oblasti rigid-flex desek

Zatímco u pevné desky je pouze jedna oblast (celá deska), práce s rigid-flex deskou vyžaduje zavedení několika oblastí pro potřeby definování určitých parametrů i kontroly:

 • Stack Up Zone Areas − oblasti části rigid-flex desky, kde se uplatňuje určitá sestava vrstev desky s určitými parametry (stackup). Sestavy vrstev i jejich parametry se obvykle u rigid-flex desek liší od jedné oblasti k druhé. Na obr. 1 jsou v dialogu Stackup Visualizer vidět tři oblasti – pevná deska, ohebná část a opět pevná deska, každá s jiným složením vrstev.
 • Bend Areas − oblasti návrhu desky, kde se vrstvy desky při montáži ohnou. Této části rigid-flex desky lze přiřadit specifické parametry.
 • Rigid, Flex and Stiffener Areas − oblasti pevné, ohebné a vyztužené části desky.
 • Layer Profile Areas − na rozdíl od pevné desky mívají jednotlivé vrstvy u rigid-flex desky různý tvar (pevná část desky mívá jinou šířku než ohebná část i navazující pevná). Pod Layer Profile si lze představit obrys desky pro danou vrstvu.
 • Copy Area − povel, který umožňuje kopírovat již existující oblast za účelem vytvoření nové oblasti.

cad-2
Obr. 2 Rozšířené možnosti zobrazení jednotlivých vrstev desky

Novinky v programech CAM350/DFMStream v. 14.5 a BluePrint PCB v. 6.5

Zde je stručný přehled hlavních novinek obou programů včetně DFMStream, což je speciální sestava vybraných modulů programu CAM350 určená pro rozsáhlé kontroly navržené desky z pohledu výroby:

 • Návrh desky s embedded součástkami je možné importovat i exportovat ve formátu ODB++ a IPC-2581
 • Návrh rigid-flex desky:
  • Import/export desky ve formátu ODB++ a IPC-2581
  • Vizualizace a správa vícenásobných stackupů
  • Možnost definování materiálu pro jádro desky
  • Výměna stackupu s výrobcem desky
  • Nové typy materiálů
  • 3D zobrazení rigid-flex desek, desek s embedded součástkami, štěrbin (slots), výřezů (cutouts) a dutin
  • Vytvoření a správa různých oblastí rigid-flex desek
  • Rozšířená kontrola vrtání a DFM analýzy pro pájecí plošky s via otvorem − pouze CAM350/DFMStream
  • Nové a modifikované možnosti pro dokumentování rigid-flex desek − pouze BluePrint PCB:
   • Nový Stack Up
   • Nový 3D Stack Up
   • Podpora pro boční pohled (Side View)
   • Nová tabulka materiálů desek
  • Nová šablonka pro otvory s odvrtanou mědí (backdrill template) a možnost zobrazení částečně odvrtaných via otvorů (partial via backdrills) – pouze BluePrint PCB

Poznámka: Nové verze obou programů jsou 64bitové a běží pouze na 64bitových Windows 8 a 10. Windows 7 už nejsou podporovány.