česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Co čeká elektronický průmysl v roce 2021?

DPS 1/2021 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz
01.jpg

Loňský rok byl obtížný téměř pro všechna průmyslová odvětví po celém světě, elektroniku nevyjímaje. Ať už to byl Covid-19, nebo jiné faktory, řada menších i větších firem se nevyhnula propouštění zaměstnanců, nuceným výrobním odstávkám, redukci pronajímaných kancelářských a provozních prostor a dalším negativním opatřením. Podle článku „What Can the Electronics Industry Expect in 2021?” publikovaném na serveru eBOM [1] se navzdory tomu může situace v elektronickém průmyslu v roce 2021 zlepšit.

Medicína

Pandemie koronaviru vyvolala zvýšenou poptávku po elektronických zařízeních, přístrojích a senzorech určených pro medicínské použití. Zájem je hlavně o různé typy senzorů, díky kterým jsou lékařské přístroje stále přesnější, účinnější a také bezpečnější. Podle zprávy vydané organizací Intrado Global Newswire vzroste v roce 2021 globální trh s medicínskou technikou o 13,4 % a dosáhne tak objemu více než 100 miliard dolarů.

Bioinženýrství

Bioinženýrství je disciplína, která uplatňuje inženýrské přístupy v návrhu a analýze biologických systémů a biomedicínských technologií, a je tak většinou spjata se zdravotnickými a lékařskými obory. Koronavirová pandemie způsobila raketový nárůst poptávky jak po lidech s touto kvalifikací, tak po vlastní technice a lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i letos. Původní prognózy pro období 2018−2028 predikovaly nárůst zaměstnávání bioinženýrů o 4 %, ale díky šíření koronaviru byl tento odhad již výrazně překonán a potřeba odborníků s touto kvalifikací zřejmě ještě poroste. Bioinženýrství je přímo navázáno na obor elektroniky, a tak lze očekávat rostoucí poptávku i v tomto průmyslovém sektoru.

Robotizace

V souvislosti se zaváděním robotů do výroby zanikla v posledních letech řada pracovních míst. Očekává se, že během letošního roku umělá inteligence výrazně ovlivní i elektronický průmysl − elektronika se stane chytřejší, účinnější a spolehlivější. Stupeň robotizace průmyslu se bude i nadále zvyšovat a s tím poroste i tomu odpovídající podíl elektroniky.

Autonomní vozidla

Nasazení vozidel bez řidiče ve větším měřítku se opět přiblížilo, byť zatím třeba jen v podobě robotických taxi, prostředků hromadné dopravy či nákladních aut. Do jejich výroby se zapojili snad všichni významní výrobci motorových vozidel, a tak není divu, že se předpokládá, že trh s těmito vozy vzroste z 54,23 miliardy dolarů v roce 2019 na více než 556 miliard v roce 2026 (odhad Allied Market Research). To samozřejmě pozitivně ovlivní i produkci elektroniky, která je v autonomních vozidlech klíčovým prvkem. Negativní dopadem jejich zavádění bude ale snížená poptávka po profesionálních řidičích.

Virtuální veletrhy

Kvůli koronaviru byla v loňském roce řada veletrhů, výstav a konferencí zrušena, odložena nebo převedena na online formu. Stalo se tak i v případě největší evropské výstavy elektroniky − veletrhu electronica, který se měl konat v listopadu v Mnichově, ale nakonec proběhl virtuálně. Očekává se, že se ani v letošním roce nebude většina akcí konat v tradiční podobě, ale opět online.