česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Technika pro automobilové aplikace

DPS 2/2021 | Články
Autor: BluEmi s. r. o.
01.jpg

Dynamicky se rozvíjející trh s elektromobily a aplikace nových technologií při vývoji automobilů, kladou nové nároky na testovací techniku. Zvláště právě oblast elektromobilů a všech s tím souvisejících elektrických modulů, vyžaduje nový přístup k testování již při vývoji elektroniky.

DC a AC zdroje a zátěže

Vzhledem k režimům, které dnešní elektromobily využívají, jsou dnes nutným nástrojem k testování AC i DC zdroje pracující nejen v režimu napájecího zdroje, ale čím dál více se využívají zdroje poskytující i zátěž testovanému obvodu. Tyto zdroje pracující ve dvou kvadrantech jsou schopny plynule přecházet z jednoho kvadrantu do druhého, aniž by obsluha musela volit tento pracovní režim.

Jedním z takových obousměrných zdrojů je například model společnosti ITECH (obr. 1) IT6000C nabízející pracovní režim od 5 kW (80 V / 150 A) až po 144 kW v jednom zařízení. Při paralelním spojení přístrojů lze dosáhnout až 1,15 MW! Nejčastějšími aplikacemi je testování nabíjecích obvodů elektromobilu i vlastních baterií. Použití však najdou i při testování dalších elektronických obvodů automobilu.

mereni-1
Obr. 1 Dvoukvadrantový zdroj ITECH

Pro aplikace s nižším požadavkem na výkon lze využít i modely této společnosti s inovativním řešením vnitřní architektury obvodů, která dosahuje velmi malé velikosti zdroje. I zde je však možné nabídnout dvoukvadrantové přístroje (obr. 2).

mereni-2
Obr. 2 Dvoukvadrantový rekuperační systém ITECH

Všechny modely zátěží, a to i ty kombinované se zdroji, nabízejí možnost rekuperace zpět do napájecí sítě. Není tak nutné energii spalovat v rezistorech.

Vybrané modely obsahují již předprogramované průběhy výstupního napětí dle automobilových norem jakou jsou LV123, LV124, ISO16750-2, SAEJ1113, DIN a další. Je tedy možné velmi jednoduchým způsobem vybrat příslušnou křivku pro simulaci poklesu napětí ve vozidlové síti a bez programování testovat. Pokud by uživatel potřeboval vytvořit vlastní křivku, lze její průběh snadno naprogramovat přímo do vestavěného ARB generátoru a uložit do volné paměťové pozice.

Pro testování baterií a jejich obvodů dodává společnost ITECH testovací software BSS2000, který slouží k přípravě potřebných vybíjecích a nabíjecích křivek a k řízení celého testovacího procesu. Systém obsahuje celou řadu typů předprogramovaných baterií a může s nimi zároveň komunikovat přes BMS protokol.

mereni-3
Obr. 3 Software BSS2000 pro různé testy baterií

Více o zdrojích, zátěžích a systémech ITECH naleznete na webových stránkách www.bluemi.cz.

Optická měřicí technika

Nedílnou součástí každého dnešního automobilu je celá řada prosvětlených prvků, displejů a zobrazovacích jednotek nebo třeba i head-up displej. Snahou všech výrobců automobilů je sladit jas i barevnost prosvětlených prvků do co nejužší tolerance, aby řidič i posádka vozu vnímala danou prosvětlovací barvu u každého prvku shodně, a přitom je nijak neoslňovala, a to za žádného možného jízdního režimu. Vše se odvíjí od citlivosti lidského oka na jednotlivé barvy a jejich odstíny. I když to má každý člověk rozdílně, výrobci automobilů musí zaručit, že v jejich vozidle budou všechny prosvětlené symboly shodné barvy a jasu. Protože je velká řada výrobců dodávajících automobilkám prosvětlené díly, snaží se automobilky tlačit na své dodavatele, aby používali přesnou měřicí techniku při vývoji, ale i výrobě těchto dílů.

Jedním z nejrozšířenějších měřicích systémů pro takové použití jsou kamery německé společnosti Instrument Systems využívající kalibrovaný CMOS senzor s velkým rozlišením a spolu s přesnými barevnými filtry jsou schopny velmi přesně změřit každý i velmi malý bod zobrazení či displeje (obr. 4).

mereni-4
Obr. 4 Optický měřicí systém Instrument Systems

Dodávaný software Lumicam však dokáže ještě mnohem víc. Umí například zobrazit měřený prosvětlený symbol ve 3D diagramu (obr. 5), kde lze na první pohled rozeznat nerovnost povrchu měřeného dílu i nižší či vyšší jas v jednotlivých částech symbolu (obr. 6).

mereni-5
Obr. 5 Zobrazení symbolu ve 3D

mereni-6
Obr. 6 Zobrazení různého jasu symbolu ve 3D

Obdobný měřicí systém společnost nabízí pro měření displejů, které se ve vozidlech začínají používat stále více a ve větších velikostech. Zde však nejde jen o barvu a jas, ale také o vyzařování v různých úhlech a rozložení jasu v celé ploše displeje. I na tyto parametry je nutné myslet již při vývoji a aplikaci displejů v automobilovém průmyslu.

Podrobnější informace naleznete u autorizovaného distributora společnosti BluEmi s. r. o. nebo na webových stránkách www.bluemi.cz.