česky english Vítejte, dnes je úterý 05. prosinec 2023

Naváže nový formát Gerber X3 na své úspěšné předchůdce?

DPS 1/2021 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Zdá se, že se belgická společnost Ucamco [1], která je správcem formátu dat Gerber, rozhodla udržet tento formát i do budoucna, když koncem loňského roku vydala konečnou specifikaci upraveného formátu Gerber X3 [2]. Ten navazuje na předchozí Gerber X2 (uvedený před několika lety [3]) tím, že navíc zahrnuje také informace o součástkách.

Dalo se očekávat, že po zavedení Gerber X2, který navázal na běžný formát Gerber (RS-274X), ale zahrnoval navíc podrobnější informace o základních elementech navržené desky plošných spojů (via otvory, pájecí plošky, spoje atd.), přijde firma Ucamco s doplněním Gerber dat o další informace, které jsou potřebné pro výrobu, hlavně osazování desek. Protože Gerber X3 obsahuje i data součástek, umožňuje na rozdíl od běžných Gerber dat (RS-274X) i Gerber X2 vizualizovat umístění součástek na desce, kontrolovat toto rozmístění s ohledem na možný vznik chyb a připravit podklady pro osazování. Paralelně s tím také umožňuje generovat podklady pro zhotovení tiskových šablon a programování osazovacích strojů.

Naváže nový formát Gerber X3 na své úspěšné předchůdce

Pokud se podaří zavést Gerber X3 do praxe, bude konkurovat již zavedeným formátům ODB++ a IPC-2581. Ty vznikly již před lety právě proto, aby umožnily přenos dat navržené desky plošných spojů do výroby. To jistě nebude příliš vyhovovat organizaci IPC, dodavateli standardů pro elektronický průmysl, která se snaží prosazovat svůj formát IPC-2581. Argumentuje přitom skutečností, že její formát není vlastněn žádnou soukromou firmou a je tak snadno dostupný všem. Oproti tomu může Gerber X3 těžit z popularity stále velmi používaného formátu Gerber RS-274X.

Bez názvu

Cílem vytvoření nejnovějšího formátu Gerber X3 je umožnit přenos dat navržené desky až do výroby, a to zejména osazování. Specifikace Gerber X3 je volně k dispozici ke stažení na webu firmy Ucamco [4]. V tuto chvíli má význam zejména pro firmy, které vyvíjejí programy pro návrh desek a CAM programy používané pro výrobu holých desek a navazující operace (osazovaní, testování), aby mohly Gerber X3 implementovat do svých programů. První z nich je firma Pentalogix, která nabízí CAM programy pro výrobu desek.

Bude jistě nějakou dobu trvat, než bude možné přínos nového formátu Gerber X3 posoudit, a tak bude zajímavé sledovat, jak se bude jeho používání v praxi vyvíjet.