česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Certifikovaná čidla Sensirion zajímá i to, co oko nevidí

DPS 3/2021 | Články
Autor: Ing. Jan Robenek
01.jpg

Měření teploty má v elektronice spoustu podob a integrované snímače zde znamenají způsob, jak se rychle dopracovat k přesným výsledkům. Mohlo by se zdát, že u součástek vybavených číslicovým rozhraním toho nemusíme mnoho řešit. Pokud ale máte jako vývojáři co do činění s logistikou ve farmaceutickém průmyslu, volbu vhodného senzoru si dobře rozmyslete, a to nejen z pohledu dosahovaných parametrů.

A zase ta teplota

Ve výčtu integrovaných obvodů postupujících do užšího výběru by rozhodně neměly chybět čipy od společnosti Sensirion – třeba jejich nové, kalibrované a z pohledu normy ISO 17025 rovněž i certifikované snímače teploty, resp. vlhkosti a teploty. Uplatní se zejména během přepravy a souvisejícího monitorování léčiv, očkovacích látek nebo také zboží, které se rychle kazí. Výrobce je světu společně představuje začátkem března [1].

soucastky-2
Obr. 1 Z pohledu normy ISO 17025 budou kalibrační certifikáty dodávány rovnou s novými integrovanými obvody – snímači STS32, STS33 a SHT33 od firmy Sensirion [1]

Výše zmíněné produkty často nepodléhají pouze rychlé zkáze, ale také přísným požadavkům vyžadujícím v průběhu transportu speciální zacházení. Výrobci proto musí do svého celkového systému řízení kvality zahrnout i otázku distribuce a neustále přitom počítat s aktuální podobou tzv. GDP, tedy „Good Distribution Practices“. Nejčastěji skloňovaným parametrem zde bude právě teplota, která ovlivňuje nejen životnost, ale rovněž i použitelnost konkrétního produktu.


soucastky-1
Obr. 2 Do krabic jen tak nevidíte a během přepravy už vůbec ne. Díky spolehlivému zapisovači údajů s předem kalibrovanými senzory si však o celé situaci uděláte jasný obrázek [1]

V současné spleti logistických sítí se tudíž neobejdeme bez spolehlivých zapisovačů údajů – dataloggerů, které budou stále častěji, a je to dáno i směrnicemi typu EN 12830, akceptovány pouze s certifikacemi pocházejícími z akreditovaných laboratoří dle ISO 17025. Aktuálně bude zmíněné zapisovače zpravidla tvořit několik elektronických součástek, mezi nimiž stále nacházíme teplotní senzory s analogovým výstupem. To by ještě nemuselo zase tolik vadit. Jakmile však do hry začnou vstupovat požadované kalibrace kompletního systému, stojí před vývojáři další nezbytný krok vyžadující jak čas, tak i dodatečné prostředky. Dalo by se něčemu takovému zabránit? Určitě ano.

S přesností až ±0,4 °C

Odpovědí jsou nové, přesné snímače teploty STS32 a STS33 od firmy Sensirion, které do vínku dostávají nejen číslicové rozhraní, ale z pohledu normy ISO 17025 rovněž nezbytný certifikát. Optimalizovány byly právě pro účely přepravních řetězců využívajících mrazicí nebo chladírenské boxy. Obě struktury staví na prověřené technologii CMOSens® a nabízí rozšířené zpracování signálu, dvě volitelné adresy rozhraní I²C nebo rychlou komunikaci, až do 1 MHz. Pouzdro typu DFN dále měří jen 2,5 × 2,5 mm a na výšku zabírá pouze necelý milimetr.

Každý obvod navíc dostává jedinečné sériové číslo společně s příslušným kalibračním certifikátem zahrnujícím tři teploty, –30 °C, +5 °C a také +70 °C. Ale nejen to. V nabídce výrobce najdete i snímač vlhkosti a teploty SHT33 s obdobnými předpoklady [2]. Certifikáty lze společně s daty pro každý ze snímačů STS32, STS33 a SHT33 stáhnout ze serveru – adresa je součástí dokumentů, což dále nahrává efektivnímu zpracování automatizovanými systémy.

soucastky-3
Obr. 3 Teplotní čidla a ilustrace jejich přesnosti [2]