česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Roušky a certifikované respirátory Terminologie

DPS 3/2021 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D. Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek navazuje na problematiku uvádění výrobků na vnitřní trh z pohledu povinného posuzování shody s příslušnými předpisy Evropské unie (EU). Článek respektuje celosvětový prudký růst trhu s osobními ochrannými prostředky dýchacích orgánů, zejména roušek a respirátorů (filtračních polomasek) a obdobných zdravotnických prostředků.

Článek navazuje na předchozí terminologická témata: Certifikace a autentizace, Akreditace a dozor nad trhem atp. Text vychází z předpisů EU, dokumentů technických komisí ISO/TC 94, CEN/TC 79 a z článků české a anglické wikipedie.      

Obr. 1. roušky 1 (jpg)

Osobní ochranný prostředek, OOP (personal protective equipment, PPE) je prostředek navržený a vyrobený k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost; 89/686/EEC; (EU) 2016/425.

Související termíny

Klasifikace souvisejících termínů

Třídy ochrany podle ČSN EN 149:

Typy ochrany respirátorem FFP2 (protection by FFP2 respirator) před:

Zóny podle používání respirátorů a roušek ve zdravotnictví:

Obr. 2 rouška (jpg)

Povinné označení na respirátorech FFP2 a FFP3 podle EN 149:

Obr. č. 3 rouška  (jpg)

Související právní předpisy:

Související normativní dokumenty:

Související zkratky