česky english Vítejte, dnes je sobota 13. červenec 2024

Sledování a zlepšování fyzické kondice Terminologie

DPS 4/2021 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti ovlivňování fyzické kondice sportujících osob, zejména z pohledu sledování jejich fyzické aktivity elektronickými prostředky a posilování fyzické kondice pomocí stacionárních trenažerů s elektrickým pohonem a s řadou e-programů. Tyto prostředky pomalu difundují z FITNESS center do HOME-center i do zařízení lifestylové medicíny.

Obr. 1 (jpg)

Článek navazuje na předchozí terminologická témata: MikroElektroMechanické systémy, Nositelná elektronika a Biomedicínské inženýrství.

Text vychází z dokumentů technických komisí IEC/TC 47, IEC/TC 91, IEC/TC 124, ISO/TC 83 a z článků české a anglické wikipedie.

Související termíny:

 • Eliptická tréninková zařízení (elliptical trainer or crosstrainer) umožňují účinný eliptický pohyb vzdáleně podobný například běžkovému lyžování; jsou oblíbená, protože se u nich zapojuje více svalových skupin.
 • Fitness obvykle značí sportovní aktivity i celkový životní styl mající za cíl všeobecnou tělesnou kondici a celkovou zdatnost. Trénink pro fitness lze obvykle rozdělit na:
 •  posilování s činkami nebo na posilovacích strojích, které zvyšují svalovou hmotu a tvarování těla;
 •  aerobní, které podporuje dýchání a s ním spojené fyziologické procesy; např. běh, chůze, jízda na kole, používání stacionárních trenažerů atp.
 • Fyzická zdatnost (physical fitness) ‒ značí často zdravotní stav, resp. stav fyzické i duševní pohody.
 • Jogging je převzatý termín, kterým se rozumí mírný poklus přecházející místy v rychlou chůzi (walking).
 • Monitorování fyzické aktivity sportující osoby provádí zařízení nebo aplikace pro monitorování a sledování parametrů, které souvisí s fyzickou zdatností osoby, která nosí příslušné zařízení.

Obr. 2 a 3 (jpg)

Klasifikace souvisejících termínů

MikroElektroMechanické komponenty v chytrých telefonech a chytrých náramcích se využívají jako:

 • akcelerometry (accelerometers);
 • gyroskopy (gyroscopes);
 • snímače okolního světla (ambient light sensors);
 • magnetometry (magnetometers).

ElektroMechanické prostředky běžných rozměrů jsou oblíbené stacionární trenažery:

 • posilovací tréninková zařízení (strength training equipment);
 • posilovací lavice (strength training benches);
 • tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování horní části těla (stationary exercise bicycles and upper body crank training equipment);
 • běžecké trenažéry (treadmills);
 • veslovací trenažéry (rowing machines);
 • šlapadla, simulátory schodů a stoupadla (steppers, stairclimbers and climbers);
 • eliptická tréninková zařízení (elliptical trainers).

Sledované parametry pro běžecké trenažery a chytré náramky jsou např.:

 • vzdálenost, kterou osoba ušla/uběhla (kroky, kilometry);
 • spotřebované kalorie (kcal);
 • tepová frekvence (srdeční tep);
 • relaxační aktivita (relaxační dýchání);
 • sledování spánku atp.

Technologie embedded passive je dnes využívána pro realizaci:

 • biomedicínských zdravotních senzorů (biomedical health sensors);
 • elektroniky pro kosmické lety (space applications);
 • chytrých náramků (SmartBands), které ukazují čas, zdravotní údaje, sportovní aktivity;
 • chytrých telefonů (SmartPhones);
 • prostředků pro sledování fyzické aktivity (activity trackers);
 • prostředků pro sledování fyzické kondice (fitness trackers).

Studium oboru Tělesná výchova a sport (study of Physical education and sport) dnes nabízí v ČR řada vysokých škol v rámci samostatných fakult, resp. specializovaných vysokých škol, jde například o studijní programy:

 • Aplikovaná fyzioterapie (Applied Physiotherapy) ‒ znalosti nezbytné při provádění diagnostických, terapeutických a preventivních postupů a metod v rehabilitačním procesu a v péči o nemocné.
 • Kondiční trenér (Fitness Coach) ‒ znalosti v oblasti teoretického koncipování kondičních programů, při tvorbě a realizaci tréninkových programů.
 • Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na fitness ‒ příprava a realizace pohybových programů zejména v oblasti zvyšování osobní sportovní výkonnosti, dále v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti.

Související normalizační komise:

 • IEC/TC 47/SC 47F ‒ subkomise Mikroelektromechanické systémy (Microelectromechanical systems) vydává soubor dokumentů IEC 62047, např:
 •  IEC 62047-1, Polovodičové součástky – Mikroelektromechanické součástky – Termíny a definice.
 • IEC/TC 91, WG6 ‒ pracovní skupina Technologie montáže zabudovaných součástek ( Device Embedding assembly technology).
 • IEC/TC 124 ‒ Nositelná elektronická zařízení a technologie (Wearable electronic devices and technologies) připravuje soubor dokumentů IEC 63203, např:
 •  část 402-2, Počítání kroků (Step Counting);
 •  část 402-3, Monitorování srdečního tepu (Heart Rate monitoring).
 • ISO/TC 83 ‒ Sportovní a rekreační zařízení (Sports and recreational equipment) vydává soubor ISO 20957, Stacionární tréninková zařízení, bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Stationary training equipment, safety requirements and test methods). Jednotlivé dokumenty byly přejímány do soustavy EN a později do soustavy ČSN EN.

Související dokumenty EU:

Na evropské normy EN 957 resp. EN ISO 20957 pro stacionární tréninková zařízení se vztahují dokumenty EU:

 • 2001/95/ES, Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (on general product safety).
 • (EU) 2019/1698. Prováděcí Rozhodnutí Komise (Commission Implementing Decision) o evropských normách vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.

Související předpisy ČR:

 • Zákon 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Vysvětlivky k souvisejícím termínům

 • Pohybový koprocesor Apple (Apple Motion Coprocessor) je obsažen v některých chytrých telefonech Apple. Např. iPhone 12 Pro obsahuje takový koprocesor, který rozlišuje jogging, jízdu v automobilu, uchovává informace o nedávném tréninku atp.
 • MikroElektroMechanické Systémy ( MicroElectroMechanical Systems, MEMS) jsou systémy s mikro-rozměry, ve kterých jsou čidla, ovladače a/nebo elektrické obvody integrovány na čipu pomocí polovodičových procesů.
 • Lifestylová medicína je odvětví medicíny zabývající se výzkumem, prevencí a léčbou poruch způsobených faktory životního stylu, jako je výživa, fyzická nečinnost a chronický stres.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ftvs.cuni.cz

PALESTRA, https://vstvs.palestra.cz

Lifestylová medicína, https://conciergemedicine.cz

[csWiki] csWikipedia:

 • Fitness
 • Jogging
 • Monitorování fyzické aktivity

[DPS-AZ]

 • Biomedicinské inženýrství, DPS-AZ, č.2/2020
 • MicroElectroMechanické Systémy, DPS-AZ, č.6/2016
 • Nositelná elektronika, DPS-AZ, č.3/2018

[enWiki] enWikipedia:

 • Activity tracker
 • Biomedical engineering
 • iPhone 12 Pro
 • Pedometer
 • Treadmill

[WikiComm] Wikimedia Commons: (obr. 1, 2 a 3)

 • Fitbit Surge.jpg, autor: Sam Sailor
 • Exercise Treadmill Convey Motion.jpg, autor: Larry D. Moore
 • Elliptical machine.jpg, autor: Cpetro45