česky english Vítejte, dnes je sobota 13. červenec 2024

Chytřejší, propojená, ale i lépe zabezpečená zařízení

DPS 4/2021 | Články
Autor: Mike Ballard, Microchip Technology

Svět se musí vypořádat s novými náročnými úkoly. Od příští generace koncových elektronických zařízení se proto hodně očekává, a to včetně rostoucí úrovně zabezpečení.

Vývoj průlomových produktů, které mají zaručit skutečnou změnu, však znamená mnohem více, než jen použití nejnovějších součástek určených pro vestavné systémy. Výběrem nového obvodu to pouze začíná, protože vývojáři OEM systémů nejrůznějších kategorií musí být schopni využít potenciál každého dalšího prvku. V praxi to znamená, že chápou, jakým způsobem ve své aplikaci integrovat funkce, a také možnosti nabízené nejnovějšími součástkami. K úspěchu rovněž povedou hluboké znalosti souvisejícího trhu, včetně aktuálních trendů.

Pro vývojáře, stejně jako koncové uživatele je každodenní život spojen s chytřejšími a stále propojenějšími technologiemi. S tím, jak zároveň roste i důmyslnost zmíněných systémů, bude rovněž nutné zajistit pokročilejší způsoby zabezpečení.

S ohledem na tržní prostředí

Ve společnosti Microchip sledují a také chápou požadavky i trendy související s celou řadou odvětví, nyní a rovněž i s ohledem na budoucnost. Pokud má být reakce na zmíněné trendy usnadněna, je zapotřebí u každého nového řešení tlumočit jeho technologický význam přesně, srozumitelnou formou a rychle. Hlubší pohled na věc odrážející sledování různých trendů může být ku prospěchu klientům všech kategorií – od klíčových nadnárodních korporací až po start-upy přicházejícími s inovacemi na té nejnižší úrovni. Technologie se rychle mění a vývoj nových produktů či aplikací by proto měl probíhat maximálně hladce.

Rozsáhlá spolupráce společnosti Microchip s klienty všech velikostí a napříč každým odvětvím umožňuje pochopit jedinečné požadavky různých aplikací. Příslušné pracovní skupiny výrobce tak mohou přicházet s novými součástkami vyhovujícími jak z hlediska aktuálních, tak i chystaných koncových produktů.

Jako pohyblivý terč

Technologie se dále rozvíjí a související zabezpečení tak musí činit se stejnou rychlostí, nebo ještě svižněji. Vývojáři přitom potřebují řešit spolehlivé spojení s mikrokontrolérem, stejně jako ke cloudovým serverům.

Rozmach cloudové konektivity představuje pro OEM produkty ještě větší riziko možného útoku. Pro vývojáře to pak znamená, že u svých produktů musí chránit duševní vlastnictví a vysokou míru zabezpečení udržet i z pohledu samotných uživatelů. Předložit zákazníkům nově vznikající technologie způsobem, který do popředí zájmu staví právě otázku zabezpečení, není vůbec jednoduché.

Abychom zajistili „produkty budoucnosti“, nestačí jen rychle vyvíjet, ale musíme danou technologii rovněž chápat v kontextu odlišných trhů. Od uvedení prvního chytrého telefonu se očekávání zákazníků zásadním způsobem změnily. První dotykový panel znamenal převrat, nicméně s takovou technologií se nyní setkáváme i u výrazně jednodušších zařízení. A stejně tak se i špičkové technologie vyvíjené pro náročné aplikace brzy rovněž dostanou do lacinějších systémů.

Skutečnost je taková, že současné špičkové technologie budou během tří až čtyř let něčím zcela běžným. Vývojáři musí proto předvídat směr, kterým se mohou vydat, a pochopit, čeho by se měli vyvarovat.

OO Technologie, které mění pravidla

Mezi technologie, které dnes největší měrou ovlivňují zkušenosti uživatelů, patří rozpoznávání obličeje, hlasové ovládání, strojové učení, umělá inteligence a také internet věcí (IoT). Pokud se tedy zmíněné systémy dostanou z luxusních aplikací až k jednotlivým zařízením nasazovaným v masovém měřítku, dokážou novinky lépe vyhovět potřebám zákazníků a zároveň je i naučit, že se dá od elektroniky čekat ještě více.

Co to může obnášet? Vchodové dveře vás kupříkladu rozpoznají a samy se automaticky odemknou. Ve Spojených státech je zase obrovským trendem domovní zvonek s videem, takže dokážete hovořit s někým, kdo zde stojí, ačkoli vy sami jste někde úplně jinde. Spojení funkce rozpoznávání obličeje se strojovým učením může rovněž znamenat, že vás pozná třeba kávovar a připraví proto nápoj, který máte nejraději.

Další souvislosti pak hledejme tam, kde bychom je dříve vůbec nečekali. Omezení pohybu spojené s pandemií Covid-19 změnilo svět během pouhých několika týdnů a dalo vzniknout novým trendům. Jak na takové změny zareaguje elektronický průmysl?

Práce z domova se stala jakýmsi novým pravidlem a riziko spojené s opuštěním bytu pak vedlo k menšímu počtu automobilů na cestách a také výraznému snížení emisí. Výrobci mohou tuto představu do budoucna ještě více rozpracovat a nabídnout produkty, které nám umožní společně fungovat, ačkoli jsme každý někde úplně jinde. S tím, jak se třídy přesouvají do on-line prostoru, se může změnit i model vysokých škol. Roste také využití produktů pro domácí monitorování zdravotního stavu, a dokonce i počet virtuálních schůzek s lékařem.

Bude to všechno z dlouhodobého hlediska znamenat, že se podnikání přesune k modelu založenému ještě více na komunikaci? Nahradí aplikace pro sdílení jízd ve vašem telefonu samotné vlastnictví automobilu? A co nové produkty, dokážou se samy učit a napsat si svůj vlastní kód?

Tvoříme budoucnost

Vývojáři mívají skvělé představy, pokud jde o aplikace, které budou reagovat na nové příležitosti. Často jim však chybí vlastní zdroje a zkušenosti potřebné k dalšímu rozvoji. Úzká spolupráce s klíčovým partnerem s globální působností, jako je třeba společnost Microchip, však může znamenat skutečný posun vpřed. Bude tak možné zajistit potřebné vlastnosti očekávané od nové generace produktů, na vhodných trzích a rovněž v tom správném čase.

Aby mohly firmy navrhovat skutečně průlomová zařízení, potřebují získat přístup k nástrojům podporujícím pokročilé metody vývoje, stejně jako k osvědčenému softwaru a solidní bezpečnostní platformě. Rozsáhlá forma spolupráce, kterou se může Microchip pochlubit prakticky v každé tržní oblasti, umožňuje tomuto výrobci ještě lépe proniknout k podstatě věci a vše pak se zákazníky sdílet buď přímo, nebo prostřednictvím partnerů třetích stran. Pro vývojáře je totiž důležité mít stavební bloky vhodné pro nová zařízení a dokázat implementovat bezpečnostní funkce, které ochrání nejen jejich uživatele, ale také produkty a dobré jméno firmy. Znamená to tedy, že všechny bezpečnostní prvky nového produktu či aplikace musí být vzájemně provázány s cílem zaručit maximální robustnost návrhu.

Podpora, která zákazníkům umožňuje těžit z nejnovějších technologií a také součástek, nahrává nasazování aplikací napříč různými trhy. Jde přitom o klíčové hráče s nezanedbatelnými vlastními zdroji a také příjmy, ale i menší start-upy kladoucí důraz na zavádění novinek a individuální přístup. Výjimkou není ani student, který na snadno použitelné vývojové desce právě navrhuje svou převratnou novou aplikaci.

Nové zařízení může mít hromadu funkcí a úlohou společnosti Microchip pak bude dát vše dohromady. Definujeme přitom schopnosti každého nového zařízení a při jeho návrhu zároveň držíme krok s moderními technologiemi.