česky english Vítejte, dnes je sobota 13. červenec 2024

THERM-A-GAP GEL 75. Nový termální gel pro výkonovou elektroniku

DPS 4/2021 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Chomerics, divize společnosti Parker Hannifin Corporation [1], uvedla na trh nový termální gel s vysokou tepelnou vodivostí vhodný pro výkonovou elektroniku. Gel THERM-A-GAP GEL 75 je jednosložkový, vysoce spolehlivý materiál, který lze snadno a rychle nanášet na povrchy i do mezer.

Když se materiál aplikuje na součástku, která generuje teplo, nedochází k tlaku nebo pnutí díky nízké síle potřebné pro stlačení gelu. Současně reprezentuje materiál s vysokou tepelnou vodivostí, když součinitel této vodivosti má hodnotu 7,5 W/mK. Rychlost přenosu tepla je v porovnání s jinými materiály až 3× vyšší.

Obr. 1 nový gel (jpg)

THERM-A-GAP GEL 75 se nejvíce hodí do hromadné, automatizované výroby, například výroby telekomunikačních zařízení, bezpečnostních modulů, automobilové elektroniky, napájecích zdrojů, ale stejně tak ho lze individuálně použít i v jiných aplikacích.

Byl vyvinut s ohledem na požadavky výroby výkonných zařízení, například 5G infrastruktury nebo telekomunikační techniky. Je dostupný v různých velikostech i typech dávkování. Díky tomu nachází uplatnění v širokém rozsahu použití.

THERM-A-GAP GEL 75 má konzistenci hutné pasty, což ho umožňuje snadno nanášet v různých tloušťkách. Vyžaduje malou sílu k deformaci, takže nenamáhá komponenty, pájené spoje ani vývody. Je navržen pro potřeby dnešní výkonné elektroniky, přičemž je ideální pro automatická dispenzní zařízení, rework a opravy přímo na místě. Nevyžaduje vytvrzování a lze ho použít opakovaně.

Základní vlastnosti:

  • Součinitel tepelné vodivosti: 7,5 W/mK
  • Minimální tloušťka vrstvy: 0,20 mm
  • Teplotní rozsah: –55 až 200 °C
  • Dielektrická konstanta @ 1 000 kHz: 7,2
  • Doba skladování: 9 měsíců od data výroby

Odkazy:

[1] www.parker.com/chomerics

[2] www.parker.com/Literature/Chomerics/Catalogs/Parker%20Chomerics%20THERM-A-GAP%20GEL%2075.pdf