česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

Zkuste Cenos Antenna Design pro návrh vf antén

DPS 4/2021 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

CENOS, malý start-up z Lotyšska [1], nabízí software pro návrh vf antén Cenos Antenna Design [2]. Tento start-up založený v roce 2017 skupinou vědeckých pracovníků je financovaný investorem ze San Francisca a podporovaný evropským B2B akcelerátorem.

Cílem autorů programu bylo vytvořit simulační software pro návrh vf antén, který by byl dostatečně přesný, ale přitom jednoduchý na používání, a hlavně cenově dostupný. Jejich vizí bylo, aby tento simulační program mohla používat nejen vývojová oddělení velkých firem, ale aby byl dostupný všem návrhářům, kteří by tak mohli realizovat své nápady.

Cenos Antenna Design se zaměřuje na simulaci antén provedených buď jako Microstrip, nebo pomocí tyčí (Wire type) s různými tvary (Fractal, Helix, Horn, Loop, Slot, Patch, Spiral a další), stejně jako na dipólové antény.

  • Antény Microstrip zahrnují tyto typy: Planar, Patch, Stripline, Array, Slot a Fractal.
  • Tyčové (drátěné) antény pokrývají typy: Dipól, Monopole, Helical, Loop, Cloverleaf, Spiral a Yagi-Uda.

V programu je integrován FreeCAD editor pro práci s potřebnou geometrií antén ve 2D a 3D. Tento editor také umožňuje načtení geometrie z externích CAD souborů. Program také zajišťuje automatický meshing, ale zároveň umožňuje jeho vytvoření i manuálně uvnitř pracovního prostoru editoru FreeCAD.

Zabudovaný FEM solver provádí přesnou simulaci i pro velmi komplexní geometrie antén, včetně multi-port, high Q a jiných případů. Záměrem do budoucna je kombinace FEM solveru s metodami MoM a FDTD k zajištění optimalizovaného řešení pro jakýkoliv případ návrhu.

Výsledky simulací jsou přesné pro široký rozsah geometrií a antén, včetně velmi komplexních geometrií. Zásluhu na tom má software, který metodou konečných prvků řeší Maxwellovy rovnice bez zjednodušení nebo omezení. Příkladem může být situace s vysokým Q, multi-port simulace s libovolnými 3D strukturami.

Program zajišťuje výkonnou vizualizaci, která zahrnuje vizualizaci polí a grafů (Paraview), dat (S11, VSWR, Reflection coefficient atd.) a hlášení ve formátu PDF. Už z popisu je zřejmé, že při návrhu antén může být tento program pro zákazníky, pro které je důležitá cena, dobrou alternativou k zavedeným programům, jakými jsou HFSS, CST, FEKO a Comsol.

Během vývoje tohoto softwaru provedla technická univerzita v Dánsku porovnání [3] s programem HFSS od Ansysu, které dopadlo pro tento vznikající software velmi dobře.

Program Cenos Antenna Design je v tuto chvíli k dispozici ve formě měsíčního předplatného, které v případě profesionálního použití stojí 99 eur na jeden počítač/měsíc. K dispozici je také verze pro nekomerční použití, u které je cena předplatného na jeden měsíc 20 eur.

Kromě simulačního softwaru pro vývoj antén nabízí firma také program pro indukční ohřev [4].

Obr. 1 simulace (jpg)

Odkazy:

[1] www.cenos-platform.com

[2] www.cenos-platform.com/antenna-design

[3] www.cenos-platform.com/post/cenos-antenna-design-and-ansyshfss-accuracy-comparison

[4] www.cenos-platform.com/inductionheating