česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Digitalizace výroby pro malé a střední podniky

DPS 4/2021 | Články
Autor: TR instruments

Potýkáte se s problémy vyplývajícími z nedostatku personálu ve výrobě, či jeho nezkušeností? Řešíte komplikace s nedostatečně názornými výrobními postupy, jejich správou a aktualizací? Pak čtěte dále…

Elabo Elution

V tomto článku bychom vám rádi představili software pro digitalizaci výrobních procesů Elution od německého výrobce testovacích systémů a specializovaných pracovišť, firmy Elabo GmbH.

Naše společnost TR instruments spol. s r. o. spolupracuje s firmou Elabo už více než 15 let. Na českém a slovenském trhu se zaměřujeme jednak na dodávky a integraci testerů do výroby a vývoje (testování elektrické bezpečnosti, funkční testy a podobně), ale také na dodávky kompletních pracovišť pro vývoj, zkušebny či výrobu.

Elution je modulární SW, což znamená, že je možné zvolit pouze moduly vhodné pro nasazení u konkrétního zákazníka. To je důležité zejména pro malé a střední podniky, které obvykle vyžadují specializované řešení, ovšem pokud možno za cenu řešení sériového.

1 (jpg)

Někteří tvrdí, že data jsou zlato 21. století. U jejich akvizice to však pouze začíná, důležité je také jejich následné třídění a interpretace do použitelné formy. Elution je navržen tak, aby s těmito kritickými kroky pomáhal. Na pozadí softwaru Elution běží standardní SQL databáze. Elution tak lze jednoduše napojit na vaše stávající informační systémy jako ERP / MES a to v reálném čase. Je tak jednoduše možné statisticky vyhodnotit výrobní procesy a produkovat pravidelný reporting. Velmi důležitá je i bezpečnost veškerých dat, která je zajištěna vícenásobnými bezpečnostními mechanismy.

Dnes bychom se blíže podívali na modul SW Elution s názvem Seqencer / Test Plans, který je základem (tzv. shop-floor solution) informačních systémů pro výrobu. Právě tento modul umožňuje (mimo jiné) digitalizaci výrobních postupů pro malé a střední podniky s malosériovou výrobou (typicky jednotky až stovky kusů nebo variant) a splňuje tak výše uvedené nároky.

Digitální výrobní postupy

V mnoha malých a středních výrobních firmách se stále používají výrobní postupy v papírové podobě. A právě tyto společnosti mohou z digitalizace profitovat nejvíce.

Převedením výrobních postupů do digitální formy získáte mnohem více možností, jak jednotlivé kroky tomu, kdo je provádí, vysvětlit. V opačném směru pak získáte statistiku o tom, jak dlouho každý krok jednotlivému pracovníkovi trval, jestli se podařil splnit zcela, částečně nebo vůbec a kde se tak nachází prostor pro zefektivnění celého výrobního procesu. IDA – inteligentní digitální asistent v modulu Elution Sequencer / Test plans umožňuje do výrobních postupů vkládat jednotlivé kroky obsahující text, elektrická schémata a výkresy, obrázky i video a vést tak i začínajícího pracovníka doslova krok za krokem.

Elution dokáže komunikovat s celou řadou externích zdrojů, zařízení či nářadí. Další možností je propojení jednotlivých kroků na externí vstupy či výstupy. Jedná se například o polo-automatické testování či měření, krut a náklon momentového klíče, různá PLC, testování elektrické bezpečnosti, I/O komunikace a mnoho dalšího. Elution dokáže zajistit také identifikaci produktu, monitorování jeho funkčnosti, programování či nahrání firmwaru a podobně.

Elabo v současné době pracuje i na vylepšení tohoto systému o prvky rozšířené reality (augmented reality). V budoucnu tak může pracovník dostávat jednotlivé instrukce například prostřednictvím AR brýlí. Možností je také využití získaných dat pro analýzu s využitím machine learning či AI algoritmů. Je to další krok k zefektivnění výroby a důkaz pohledu firmy Elabo do budoucnosti průmyslu.

Implementace krok po kroku

Převod stávajících nebo tvorba nových výrobních postupů není navzdory očekávání nijak složitá. Převod již existujících postupů lze částečně automaticky zvládnout s naší pomocí během implementace SW a nové výrobní postupy pak lze tvořit poměrně jednoduše v editačním prostřední Elution. Úpravy tzv. masterplánů jsou pak dílem okamžiku a je tak možné upravovat postupy i v případě kusové výroby dle požadavků konkrétního zákazníka. Úspory oproti papírové formě výrobních postupů zde předčí časové investice při jejich tvorbě či úpravách a aktualizacích.

Celou implementací vás provedeme ve spolupráci s výrobcem krok za krokem. Na počátku projektu prověříme současný stav, stanovíme výhled vašich potřeb v budoucnu a sestavíme implementační plán. Po implementaci zaškolíme uživatele a nabízíme i další podporu a možnosti optimalizace či dalšího rozšiřování v budoucnu. Při použití SW Elution při digitalizaci výrobních procesů dochází k výraznému navýšení efektivity výroby, snížení nákladů a zlepšení výstupní kvality produktu. Naším heslem je přechod k průmyslu 4.0 krok za krokem. Nabízíme i možnost bezplatného vyzkoušení softwaru.

2 (jpg)

Více informací naleznete na webu www.trinstruments.cz.