česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

Dohledové obvody MAX16162. Také pro scénáře do 1 V

DPS 6/2021 | Články
Autor: Ing. Jan Robenek
01.jpg

Vše, co má spolehlivě fungovat, potřebuje dostat jasná pravidla, naši elektroniku nevyjímaje. Takový požadavek pak zvláště vynikne s každým dalším spuštěním zdroje napájení. Co když zde ale zdaleka nedosáhneme ani na jeden volt? V tom případě zvolíme nové dohledové obvody MAX16162 od společnosti Maxim Integrated, které si umí reset prosadit s prahovými úrovněmi již od 600 mV. Dalším krokem v dlouhém výčtu VTH pak bude hned 650 mV, a pokud jde o 825, přesně tolik nanoampér ke svému provozu nepatrná součástka vyžaduje.

Reset jako základ

Nanopříkonový jednokanálový prvek, dohledový supervisor MAX16162 představený letos v červnu [1], výrobce řadí do své skupiny nepostradatelných analogových obvodů Essential Analog. Jeho smysl spočívá v zajištění robustní ochrany nízkonapěťových aplikací, kde také pomáhá vyloučit chyby systému po spuštění napájení.

soucastky-1 (jpg)
Obr. 1 Činnost miniaturního dohledového prvku s nepatrnou vlastní spotřebou spočívá v monitorování zdroje napájení a trvání na resetu, pokud s napětím klesneme pod vstupní prahovou úroveň. V opačném směru bude navíc mikrokontroléru umožněno pracovat až po definované časové prodlevě – na výběr máme celkem osm časů až do dvou vteřin [1]

Mikrokontrolér se již proto neprobouzí v nějakém nedefinovaném stavu s nesprávnými daty apod. Nebude-li totiž dosaženo patřičné úrovně vstupního napětí, bude jeho činnost dle obr. 2 stále blokována. Spolehlivě a navzdory nízkým úrovním, se kterými již mohou mít klasické supervisory potíže. Maxim své miniatury ve čtyřvývodových pouzdrech typu WLP či SOT23 vysílá do prostředí s teplotami od –40 °C až do +125 °C. Součástka s cenou překračující při odběru 1 000 kusů lehce jeden dolar pak může zabírat pouze 1,06 × 0,73 mm.

soucastky-2 (jpg)
Obr. 2 K principu činnosti nových obvodů MAX16162 s oddělenými vstupy pro VCC a VIN, takže lze bez potíží pracovat a dozorovat již v řádu vyšších stovek milivoltů [2]

Řeší i posloupnosti

Jak dále vyplývá z obr. 3, dohledovou strukturu lze u napájecího zdroje rovněž využívat na pozici jednoduchého prvku pro řízení posloupností. Jakmile totiž bude mít napětí prvního regulátoru platnou úroveň, integrovaný obvod MAX16161 začne odpočítávat zpoždění a po vypršení zvolené prodlevy v délce od 0,31 až do 2 000 ms (timeout) vyrobí druhému regulátoru signál, kterým jej zároveň aktivuje. Vzhledem k tomu, že zmíněné obvody nikdy neuvolní resetovací signál, dokud není napájecí napětí zcela v pořádku, nehrozí zde mylné spuštění sekundárního zdroje.

soucastky-3 (jpg)
Obr. 3 Součástky rovněž využijeme při jednoduchém řízení posloupnosti napájení – zde konkrétně s verzí MAX16161 vybavenou vstupem MR [2]

Pozorný čtenář si již nepochybně všiml součástky s jiným označením. Prvky MAX16161 se výchozím obvodům v mnohém podobají. Vývojářům však nabídnou vstup MR (Manual Reset), který dle volby aktivujeme příslušným signálem aktivním buď v logické nule, či jedničce. MAX16162 takový vstup nezná. Místo toho však od sebe odděluje vývody VCC a VIN, takže lze s prahovými úrovněmi klesnout až ke zmiňovaným 0,6 V.

V případě obvodů MAX16161 je pak možné definovat prahové úrovně teprve od 1,7 V a skončit u shodných 4,85 V. Resetovací výstup máme aktivní v nule a s otevřeným kolektorem.

robenek@dps-az.cz