česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Zkuste si to sami. Praktický seriál o mechatronice

DPS 6/2021 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz
01.jpg

Pokud se zajímáte o mechatroniku a na ni navazující obory, potom je následující text určen právě vám. Na příští rok 2022 připravujeme seriál článků, který by měl zmíněné věci přístupnou formou čtenáři vysvětlit.

Protože v nich elektronika hraje hlavní roli, bude mít čtenář možnost si probíraná témata sám vyzkoušet podle přiložených návodů. Cílem seriálu není zacházet do přílišných detailů, ale umožnit zájemci získat potřebný nadhled, se kterým již může pokračovat dále samostatně.

Autory článků a doprovodných materiálů budou dva znalci zmíněných oborů – jeden se zkušeností s výukou (RNDr. David Obdržálek, Ph.D., MFF UK), druhý ze světa praxe (Jiří Rotta, JeDe Robot s. r. o.). Jednotlivé články seriálu budou na sobě obsahově nezávislé, ale jako celek nabídnou dobrý úvod do problematiky zmíněných oborů.

V šesti článcích seriálu budou probrána následující témata:

  • programování a ladění projektů s mikrokontrolery, jako jsou Arduino, Micro:bit, Raspberry Pi Pico nebo ESP8266/ESP32,
  • práce s čidly a vstupně-výstupními moduly různých druhů (s přihlédnutím k IoT a robotice),
  • řízení krokových & stejnosměrných motorků a modelářských servomechanismů,
  • připojování periferních obvodů k zařízením s napájecím napětím 3,3 i 5 voltů,
  • konstrukce jednoduchých robotů (stacionárních i mobilních) a CNC strojů (plotter, laserová gravírka, ...),
  • komunikace s okolím (ať už s jiným mikrokontrolérem, PC, nebo i člověkem).

Mikrokontroléry, robotika, IoT a další věci, které se pod mechatronikou skrývají, představují ovšem téma, které přesahuje kapacitu tištěného časopisu. Proto budou v článcích prezentovány základní informace s odvolávkami na podrobný doprovodný materiál umístěný jak na webové stránce časopisu (v sekci Zajímavosti – Mechatronika), tak i na dalších webových stránkách.

V celém seriálu budou využívány běžně dostupné prvky, takže nebude potřeba žádné speciální vybavení. Čtenáři z řad začátečníků si tak budou moci vše snadno vyzkoušet.

Věříme, že se seriál stane vítaným a přínosným zdrojem informací pro nadšence mechatroniky a najde si své uplatnění i mezi studenty a učiteli na školách, kde se výuka tohoto oboru rozjíždí.

mechatronika-1 (jpg)
Obr. 1 Robot Bit:bug sestavený z dílů stavebnice Totem, je řízen mikrokontrolérem Micro:bit,
který může být jednoduše nahrazen mikrokontroléry Arduino nebo Raspberry Pi Pico.

mechatronika-2 (jpg)
Obr. 2 Totem Mini Lab je malá laboratoř, která obsahuje řadu měřicích přístrojů pro samostatné využití,
je navíc plně kompatibilní s programovacím prostředím Arduino.