česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 20. červen 2024

ESD testování podle ČSN EN 61000-4-2

DPS 6/2021 | Články
Autor: TESTOVACÍ TECHNIKA

Na EMC testování je kladen v posledních letech stále větší důraz a spousta větších i menších firem s vlastním vývojem si postupně pořizuje přístroje pro EMC testování. Jako dobrou startovací normou, kterou jsou společnosti schopné pokrýt ve vlastní laboratoři, je zkouška odolnosti na elektrostatický výboj podle normy ČSN EN 61000-4-2. Jedná se o jednoduchý test, ke kterému je potřeba ESD generátor a místo pro testování, které je připraveno dle požadavků normy. V tomto článku se budeme věnovat testování zařízení, která mají své vlastní uzemnění.

Zařízení testovaná na stole

Testovací stůl má stát na zemnicí referenční desce (GRP − ground reference plane), má být vyroben z nevodivého materiálu a norma definuje jeho výšku na 0,8 m. Na stole by měla být horizontální vazební deska o velikosti 1,6 × 0,8 m (HCP − horizontal coupling plane). EUT a kabely EUT mají být od této vazební desky izolovány nevodivou podložkou o tloušťce 0,5 mm.

Obr. (jpg)

Zařízení testovaná na zemi

EUT má být od GRP izolováno podložkou o tloušťce 5−15 cm a kabely vedoucí z EUT mají opět být izolovány nevodivou podložkou o tloušťce 0,5 mm.

Požadavky na zemnicí a vazební desku

Za zmínku stojí specifikace GRP a HCP v normě. Je možné desky vyrobit z mědi nebo hliníku o tloušťce 0,25 mm, případně jiného kovového materiálu o tloušťce 0,65 mm. Obecně můžeme doporučit neřídit se minimálním rozměrem. Pro instalace běžně používáme nerez o tloušťce 1,5 až 2 mm. Jsou k tomu dva praktické důvody. Když použijete měď nebo hliník o tloušťce 0,25 mm, jde prakticky o fólii, která se vlní a je potřeba ji po celé délce fixovat, to při tloušťce 1,5 mm nutné není. Jako druhý důvod je, že standard vyžaduje také testování nepřímým výbojem, což znamená aplikovat výboj do desky z boku, což je u tloušťky desky pod 1 mm obtížné.

GRP je napojena k zemnicímu bodu. HCP je s GRP propojena přes zemnicí kabel, který má mít na obou koncích vybíjecí rezistor 470 kΩ. Jak kabel, tak rezistor by měly být izolované, aby nedošlo ke zkratu, když budou ležet na zemnicí desce.

ESD generátor

ESD generátor musí být schopen testovat do 8 kV kontaktní výboj a do 15 kV výboj vzduchem. U nás nejprodávanější model pro toto testování je ESD generátor od AMETEK CTS model dito. Jedná se o generátor, který je schopen testovat 10kV kontaktní výboj a 16kV výboj vzduchem, čímž dává i rezervu pro potřeby vývoje odolnějších řešení.

Výše uvedené jsou pouze základní informace, které by měly pomoci získat prvotní náhled na to, jak testování odolnosti proti elektrostatickému výboji vypadá.

Pro podrobnější informace, případně návrhy pracoviště na míru odpovídající vašim potřebám kontaktujte společnost TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o., která je autorizovaným partnerem AMETEK CTS pro Českou republiku a Slovensko.