česky english Vítejte, dnes je pondělí 24. červen 2024

Jaké novinky můžeme očekávat v pájení od firmy ERSA?

DPS 2/2022 | Články
Autor: Michal Duda, PBT Rožnov p. R.

HOTFLOW THREE: čas na novou éru reflow pájení

S novým systémem HOTFLOW THREE přináší Ersa další kapitolu do dlouhé historie úspěchů svých systémů reflow pecí – jen za posledních 20 let bylo po celém světě instalováno více než 5000 systémů reflow pecí HOTFLOW.

Modelem THREE se výrobce systému Ersa jasně hlásí k ještě vyšší kvalitě pájení tím, že úspěšnou generaci dále vylepšuje a uvádí na trh systém, který modelem HOTFLOW THREE dospěl ve všech ohledech. HOTFLOW THREE představuje začátek nové éry v reflow pájení. Jedinečnou výhodou je SMART CONVECTION POWER UNIT, zkráceně SCPU. Speciálně vyvinutý motor a řídicí jednotka zajišťují optimalizovaný pájecí profil a tím i lepší výsledky pájení. Díky optimálnímu řízení ventilátoru lze regulovat jednotlivé zóny, což umožňuje dokonalé přizpůsobení potřebám materiálu a pájecí pasty. SCPU nového systému Ersa reflow zároveň spotřebovává pouze skutečně potřebný výkon – tím je zajištěno optimální využití spotřebované energie. Totéž platí pro chladicí zóny a instalovanou vysoce výkonnou chladicí jednotku. To vše vede k dalšímu zvýšení dostupnosti zařízení s působivou produktivitou, krátkou dobou údržby a snadnou obsluhou prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní ERSASOFT 5 – a to při nižší spotřebě energie.

Obr. 1  (jpg)

Inovativní čisticí systém SMART ELEMENTS®

Další zajímavostí je inovativní systém čištění s novým filtračním systémem SMART ELEMENTS®, který zajišťuje lepší manipulaci, delší životnost a prodloužené intervaly údržby – zkrátka vyšší celkovou efektivitu zařízení (OEE). Inteligentní čisticí a filtrační systém zajišťuje odstranění nežádoucích reziduí a nečistot po celé délce stroje. V předehřívací zóně se zbytky nečistot spolehlivě zachytí, zatímco v peak zóně je SMART PYROLYSIS CLEANER navržen pro maximální odstranění zbytků nečistot. Po dosažení chladicí zóny se zachycují zejména usazeniny kondenzátu.

Již při uvedení na trh bude HOTFLOW THREE k dispozici v několika verzích pokrývajících širokou škálu požadavků – například nové pájecí zařízení Ersa je k dispozici ve třech délkách (16, 20 nebo 26 topných zón) a lze je přizpůsobit i z hlediska přepravy DPS: V závislosti na požadavcích je zařízení k dispozici s jednokolejnicovým dopravníkem nebo třemi variabilními dvoukolejnicovými dopravníky, pro šířku DPS až 610 mm (jednokolejnice) nebo až 2× 300 mm nebo 510 mm (dvoukolejnice). Všechny verze jsou vybaveny středovou podpěrou, kterou lze volitelně aktivovat nebo deaktivovat – ani v parkovací poloze nedochází k stínovému efektu. Konstrukce HOTFLOW THREE je přesvědčivá i z hlediska údržby – servis chladicí zóny a čištění filtračních systémů se provádí jednoduše zepředu.

Obr. 2 (jpg)

VERSAFLOW ONE: nový vstupní model do ERSA selektivního pájení strojů VERSAFLOW pro každého

Nastavit, zapnout, pájet. Optimální selektivní pájení nemůže být rychlejší ani jednodušší. Navzdory kompaktním rozměrům a mimořádně atraktivní ceně nemusí uživatel VERSAFLOW ONE dělat kompromisy v kvalitě a výkonnosti. Jako dodavatel zařízení pro výrobu elektroniky je společnost Ersa již dlouho nesporným technologickým lídrem v oblasti inline selektivního pájení. VERSAFLOW ONE nyní rozšiřuje řadu zařízení pro inline selektivní pájení Ersa jako výchozí model. Využívá desetiletí získávaného know-how v podobě osvědčeného hardwaru a intuitivního softwaru (ERSASOFT 5). Nastavit, zapnout, pájet – optimální selektivní pájení nemůže být rychlejší ani jednodušší. S nejvyššími nároky na kvalitu, výkon a snadnou údržbu.

Kromě toho je VERSAFLOW ONE celosvětově nejlépe dostupný a jeho dodací lhůta je přibližně dva až čtyři týdny.

Podstata selektivního pájení

Při vývoji VERSAFLOW ONE se vývojáři firmy Ersa zaměřili na požadavky, které většina zákazníků potřebuje pro úspěšné selektivní pájení. Tak vznikl nejmenší model VERSAFLOW, který se důsledně zaměřuje na produktivitu a hospodárnost. Díky flexibilní konfiguraci nabízí bezprostřední dostupnost vyšší kvality, výkonu, variability a globální podpory Ersa. Stejně jako ve všech vývojových odděleních společnosti Kurtz Ersa hrála při volbě komponent a materiálů zásadní roli udržitelnost. Do roku 2029 se chce skupina stát CO2 neutrální ve všech oblastech podnikání a v celém dodavatelském řetězci. Díky tomuto přístupu získalo zařízení Ersy VERSAFLOW ONE topné těleso vylepšené v příčném profilu, což snížilo potřebu energie stroje o 10 %. VERSAFLOW ONE je k dispozici s jedním nebo dvěma pájecími moduly a obsahuje tisíckrát osvědčenou kvalitu Ersa – například automatickou aktivaci trysky, procesní kameru nebo infračervený spodní ohřev. Zvláštní přidanou hodnotou je varianta x-variability (2 pájecí hrnce v jednom modulu s nastavením roztečí pájení v ose X, tzn. po směru dopravníku), která výrazně zvyšuje propustnost – jedinečná vlastnost v základní třídě. Díky rychlému nastavení a intuitivnímu ovládání VERSAFLOW ONE dále zvyšuje produktivitu a ziskovost každé produkce elektroniky!

Obr. 3  (jpg)

Ersa i-CON TRACE: konečně dokonalá sledovatelnost v ručním pájení

Společnost Ersa představuje první pájecí stanici na světě, která umožňuje dokonalou sledovatelnost při ručním pájení. Díky možnostem připojení k síti WLAN, Bluetooth a integrované síťové kartě nabízí i-CON TRACE ihned po vybalení 100% konektivitu v digitálně propojených výrobních procesech. To znamená, že úlohy, které bylo dříve možné zpracovat pouze strojově, lze nyní zpracovat ručně. Každý jednotlivý proces pájení je elektronicky zaznamenán a zdokumentován: DPS, zpracovávaná součástka, použitý pájecí hrot, teplota procesu, doba pájení.

Software stanice i-CON TRACE se na rozdíl od dřívějších verzí nemusí instalovat na každou stanici zvlášť, ale po stažení ho stačí nainstalovat pouze jednou na server zákazníka. Jakmile je pájecí stanice integrována do firemní sítě, mohou k ní všechna oprávněná koncová zařízení přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče. Každé pájecí stanici lze centrálně přiřadit konkrétní pájecí úlohy − prostřednictvím systému MES, počítače nebo mobilního zařízení. Všechny základní parametry jsou přednastaveny centrálně, takže každý zpracovávaný díl je pájený přesně podle svých specifikací. Obsluha se soustředí pouze na pájení, snižuje se tak náchylnost k chybám. Také správa zařízení je mnohem jednodušší: aktualizace firmwaru, kalibrační intervaly, opotřebení pájecího hrotu − vše je díky konektivitě stále na očích a lze to centrálně nastavit.

Obr. 4 (jpg)

Připojení MES umožňuje integraci a ukládání parametrů pájení používaných v komplexních, síťově propojených výrobních procesech, které již prostřednictvím MES probíhají. Záznam celé pájecí úlohy lze tedy již nyní stáhnout prostřednictvím požadovaného formátu souboru a uložit do nadřazeného řídicího systému. Komunikace v reálném čase mezi pájecími stanicemi ve výrobě a MES zákazníka je možná také prostřednictvím portálu. i-CON TRACE lze přes mobilní aplikaci používat jako běžnou samostatnou pájecí stanici i bez připojení k firemní síti.

Snadné ovládání pomocí vypínače

Koncepce ovládání i-CON TRACE se díky vypínači a třem LED diodám výrazně liší od ostatních průmyslových pájecích stanic. Uživatel nejprve nasnímá sestavu, použitý pájecí hrot, pájecí drát a tavidlo. Systém tak „ví“, že jsou splněny všechny podmínky pro zadanou pájecí úlohu. Rozhraní LED doslova rozsvítí uživateli zelené světlo, jakmile je dosaženo předdefinované teploty na pájecím hrotu. Tím je zajištěno, že každý pájený spoj je zapájen při přesné teplotě a z vhodného materiálu. Jakékoli závady (např. špatný pájecí hrot) jsou systémem detekovány a hlášeny obsluze. Zapájení lze provést pouze tehdy, jsou-li všechny parametry správné.

Obr. 5 (jpg)

i-CON TRACE vás nadchne maximálním výkonem a minimálními provozními náklady. S příkonem 150 W se velmi rychle zahřívá a ohřev lze mimořádně přesně ovládat. Zdokonaleny byly i osvědčené technologie − topné těleso a pájecí hrot lze měnit samostatně, aniž by se snížil pájecí výkon. Díky výměně pájecích hrotů nezávisle na topném tělese je třeba každou opotřebitelnou součást vyměnit pouze tehdy, když je to skutečně nutné. Patentovaný princip Tip‘n‘Turn odpovídajících pájecích hrotů i-CON TRACE umožňuje výměnu hrotů v rekordně krátkém čase a bez rizika popálení. Každý pájecí hrot má bajonetový zámek, který ve spojení s multifunkčním stojanem umožňuje bezpečnou výměnu. Za tímto účelem jednoduše vložte pájedlo včetně hrotu do jednoho z otvorů a otočte jej přibližně o 10 °. Výkonné pájedlo pomocí nově navržených pájecích hrotů samo dodává energii přesně do pájecího bodu.

Obr. 6 a 7  (jpg)

Pájecí stanice i-CON TRACE vyplňuje mezeru v systému Průmysl 4.0 a systému Traceability v průmyslové výrobě elektroniky − jako doposud chybějící článek nyní umožňuje úplnou sledovatelnost i v procesu ručního pájení. Díky jedinečné koncepci softwaru a intuitivnímu uživatelskému rozhraní je ruční pájení bezpečnější než kdykoli předtím!

i-CON TRACE v kostce: Jedinečná koncepce ovládání, prvotřídní výkon, nízké provozní náklady.